Gå til hovedinnhold

Transport og fortetting i fokus på Bymiljøkonferansen 2017

Fortetting med kvalitet, selvkjørende busser, bybane, urbanisering, reisestrømmer, gode bomiljø, byvekstavtale, aldersbæreevne og smart gamleby, var ord og begreper som ble brukt på Bymiljøkonferansen 2017 i Kilden 27. april.

Debatt om Kristiansand 2041

Unge politikere debatterte Kristiansand mot 2041 på Bymiljøkonferansen 2017. Fv Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (MDG) Gisle Meininger Saudland (FrP), Helene Henriksen Knudsen (H) og Isabelle-Louise Aabel (Ap). Foto: Ragna Marie Henden

For 7. gang på rad ble Bymiljøkonferansen arrangert, og med rekordmange deltakere, nærmere 150 kom på Bymiljøkonferansen 2017, som også hadde tema og debatt rundt Kristiansand mot 2041.

Fire unge politikere ble utfordret av konferansier Trond Madsen med ja – og nei spørsmål på alt fra satsing på høyhus, avvikle biltrafikk, fremtidig jobbmarked, prioriteringer på fortetting og satsing på bybane. Gisle Meininger Saudland (FrP), som også åpnet konferansen, Isabelle-Louise Aabel (Ap, Helene Henriksen Knudsen (H) og Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (MDG) deltok engasjert i spørsmål som i høyeste grad angår de unges fremtid. Noe som også ble presisert av panelet. -  Det burde vært flere fra vår generasjon i salen.  Panelet ble utfordret på prioriteringer og politiske valg for sin egen fremtid.

Variert fokus på byutvikling

En rekke foredragsholdere og unge politikere deltok på Bymiljøkonferansen 2017. Her er de fleste som var på scenen i Kilden 27. april.

– Vi er veldig fornøyd med deltakelsen og det faglige innholdet, levert av profesjonelle og kunnskapsrike innledere, sier koordinator for konferansen, Bjørne Jortveit i Kristiansand kommune. - Vi fikk belyst byutvikling på en god måte, på konferansen som fram til 2016 hadde navnet Kollektivkonferansen. Mer info om konferansen.

Arild Syvertsen, prosjektleder ATP, Arendal/Grimstad, delte erfaring fra et vellykket partnerskapssamarbeid som skal skape attraktivitet og bærekraft i regionen. Syvertsen presiserte viktigheten med konsensus for å få fremgang og resultater, spesielt i politiske prosesser.  Presentasjon.

Fremtidens kollektivtrafikk

Endre Angelvik fra Ruter presenterte fremtidens kollektivtrafikk. Her et eksempel med selvgående biler og gående i samme gate.

Endre Angelvik, direktør mobiltjenester Ruter, hadde tema skreddersøm i fremtidens kollektivtrafikk, og presiserte transport som en tilrettelegger for å gjøre folks hverdag enklere, og brukte begrepet mobilitet. Endringshastigheten i konsummarkedet er høy. Det preger også folks forventninger til mobilitet. Angelvik inspirerte konferansen med nye og fremtidsrettede muligheter ideer, og oppfordret til å ta tøffe beslutninger for å få fremdrift i kollektivutviklingen. Presentasjon.

Kollektivløft i Kvadraturen

Thomas Ruud Jensen, markeds- og utviklingssjef Agder Kollektivtrafikk, fikk utfordringen å vurdere hvordan vi kan doble antall passasjerer i kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen.  - Målet må være å gjøre det enkelt og attraktivt å reise kollektivt. Antall avganger og priser viser seg å være de viktigste motivasjonsfaktorene for å reise kollektivt, sa Thomas Ruud Jensen, som også kunne informere om en ny mobil-billett som skal lanseres på Agder høsten 2017. Presentasjon.

Øystein Aalen, prosjektleder Statens vegvesen, presenterte planene for Ny Havnegate og Ny Vestre Strandgate. Han presiserte viktigheten av å få på plass veien rundt Gartnerløkka, med gode gang og sykkelveier. Og en fleksibel regulering som gir gode muligheter til å endre busstraseer, og ny adkomst til og fra ferja.  Presentasjon.

Jan Erik Lindjord, rådgiver Kristiansand kommune, presenterte forslag til planer og ulike alternativer for busstrasè i sentrum, basert på anbefalinger fra konsulentfirma. Planene forutsetter at utbyggingen av Garnertløkka blir gjennomført. Presentasjon.

Fortetting med kvalitet

Venke Moe, plan – og bygningssjef Kristiansand kommune. Fortetting med kvalitet i by og langs transportkorridorer var tema for plan- og bygningssjefen. Moe ga oss også et lite innblikk i den byråkratiske verden, med et utall av stadig nye regler og forskrifter og proporsjoner som administrasjonen i kommunen til enhver tid må forholde seg til i utviklingen av planverket. Venke Moe etterlyste mer fleksible krav for å kunne jobbe mer langsiktig med planer. - I dag har er det ofte en gjenstridig prosess for å skape endring, sa Moe. - Vi ønsker å gjøre gode strategiske grep som vi kan ha kontinuitet og holde fast ved i mange år. Marviksletta  på Lund er et eksempel på et område der det er holdt fast på planen for fortetting over lengre tid. Presentasjon for både Venke og Christina.

Christina Rasmussen, arkitekt Kristiansand kommune, viste mer detaljert Marviksletta som case for fortetting, og hvordan kommunen jobber for å følge regelverket ved utvikling av planer,  for blant annet vurdering av støy, trafikk, bomiljø-kvaliteter og solforhold.

Jan Willy Føreland, hadde tema næringsvennlig byutvikling og hensyn til klima, og holdt innlegg som styreleder for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.  Han presiserte viktigheten av å jobbe sammen og ta hele landsdelen i bruk.  - Kristiansand skal være motoren, men vi må satses på landsdelen. Det er viktig å snakke om de positive virkemidlene, sa Føreland, og la fram punkter for  Ja – til vekstavtale. Ja til muligheter. Ja til byvekstavtale. Føreland gjorde også forsamlingen oppmerksom på planene for tre bommer mellom Kjevik og Søgne. Presentasjon.

Kristiansand 2041

Christoffer Olavsson Evju fra Norconsult, lanserte forslag om bybane i Kristiansand for å møte både klima, eldrebølgen og transportutfordringer.

Erik Sandsmark, rådgiver Kristiansand kommune, la fram bakgrunnen for Kristiansands utvikling av en byutviklingsstrategi mot 2041, og hvilke grep kommune har gjort for å innhente innspill for strategiutviklingen. Kristiansand er i dag beste sykkelby i Norge, men vi har en høyere andel transport med privatbil enn de andre storbyene. Vi har også en høyere byspredning. Planene mot 2041 må ta grep om aldersbæreevnen og eldrebølgen. Presentasjon.

Henrik Lundberg, sivilarkitekt KAP Kontor for arkitektur og planlegging, trakk linjene fra 1641 og Christian IVs byplanlegging, i sitt innlegg om fremtidens byplangrep. – Norge har i dag flest kjøpesentre pr innbygger i hele verden, fortalte Lundberg, som la fram ideer for fortetting i Kristiansand, og viste til lignende grep i andre byer. Han tok utgangspunkt i den demografiske utviklingen som må håndteres, og lanserte Gamlebyen, som et begrep, en smartby for eldre. Lundberg utfordret Kristiansand til å bli best i Norge på eldrebølgen, og skape ny næring av økningen av eldre, i stede for å se på det som et problem. Fortetting var sentralt i forslaget, med idè om å utvikle en egen «Fortettingshåndbok». Presentasjon.

Christoffer Olavsson Evju, teamleder Byutvikling Norconsult, hadde hovedfokus på mobilitet og transportsystemer i sitt innlegg om Kristiansand mot 2041. - Kristiansand regner seg for en storby, og er nok ikke det i antall innbyggere i dag, men dere har virkelig kvaliteter som en storby, som må utvikles, sa Evju, og lanserte forslag om bybane som ett viktig grep for å møte både klima, eldrebølgen og transportutfordringer på en god måte.  Presentasjon.

Arrangør

Det er ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen som er arrangør av Bymiljøkonferansen 2017. ATP-samarbeidet består av sju kommuner og to fylkeskommuner.  Det er kommunene Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland og Kristiansand, samt Aust- og Vest- Agder fylkeskommune. Samarbeidet styres av et eget politisk utvalg, ATP-utvalget. ATP har som formål å ivareta samarbeidet i regionen innen areal- og transportforvaltningen på tvers av kommune- og fylkesgrense.

Kontakt

Koordinator for Bymiljøkonferansen,
Bjørne Jortveit, rådgiver ATP i Kristiansand kommune, mobil 908 02 839
Plan- og bygningssjef Venke Moe, mobil 909 79 540

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 27.04.2017 19:21
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?