Gå til hovedinnhold

Takknemlig direktør takker av

Oppvekstdirektør Arild Rekve takker for seg etter over 30 år med nøkkelstillinger i Kristiansand kommune. Fra 1. juli er 65-åringen pensjonist.

Ta igjen det forsømte

Siden 1986 har oppvekstdirektør Arild Rekve (65) hatt en rekke nøkkelstillinger i Kristiansand kommune. 1. juli blir han pensjonist.

- Jeg kommer til å savne alle jeg har jobbet sammen med. Men jeg skal klare å legge jobben bak meg, og kommer ikke til å savne møter, e-poster og det å skulle ta stilling til mange saker hele tiden. Jeg gleder meg mest til å gjøre andre ting, og ta igjen forsømt indre og ytre vedlikehold. Lesing er indre vedlikehold. Når det gjelder ytre vedlikehold; vi har hytte.., sier Rekve.

Fra 1986 har den nyslåtte pensjonisten hatt en rekke viktige stillinger i Kristiansand kommune. Det første snaue året var han barnevernskonsulent, da laget han kommunens første barnevernplan. Året etter ble han sosialsjef. Siden har han vært helse- og sosialsektorens bydelssjef både i Vågsbygd og i sentrum. Fra 2002 var han stedfortreder for helse- og sosialdirektøren og konstituert helse- og sosialdirektør i halvannet år. Fra våren 2010 var han konstituert barnehagedirektør, før han ble oppvekstdirektør i februar 2011.

Har trivdes godt

- Jeg har opplevd Kristiansand kommune som en fantastisk arbeidsgiver, og har lyst til å trekke fram Tor Sommerseth. Rådmannen er dyktig som leder og støttespiller. Han har betydd utrolig mye for meg og for sektoren i den rollen jeg har hatt som leder av oppvekstsektoren, sier Arild Rekve.

Han deler også ut verbale blomster til de andre han har jobbet sammen med i ulike stillinger, og politikerne han har samspilt med.

- Jeg er veldig glad for den tilliten det er mellom politikerne og administrasjonen. Politikerne gir retningen, vi gir innspillene. Samspillet med dyktige politikere har vært uvurderlig for det kommunen har oppnådd, slår Rekve fast.

Skole og barnehage

Han ble den første oppvekstdirektøren i Kristiansand. Før 2011 var ansvaret for barnehager og skoler delt på hver sin sektor. Tanken bak å samle de to sektorene var å få til et sammenhengende og inkluderende læringsmiljø helt fra barnas første leveår.

Etter kort tid kom også andre tjenester inn under oppvekstdirektørens paraply; helsestasjon, familiesenter, svangerskapsomsorg, områdebarnevern, fysioterapi for barn og unge, skolehelsetjenesten og tjenester for enslige mindreårige flyktninger.

- I tidligere jobber i kommunen har jeg hatt ansvar for helsestasjon og skolehelsetjeneste, og sett hvor viktig det er at disse tjenestene henger sammen med alt det andre som skjer i utdanningsløpet, sier Arild Rekve.

FLiK

Det er FLiK-prosjektet (forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand) og arbeidet med tidlig innsats som er hovedgrepene i utviklingsarbeidet i skoler og barnehager.

FLiK

- Satsingen på FLiK er viktig for å få til et sammenhengende og inkluderende læringsmiljø. Vi satte oss tre hovedmål, som vi har holdt fast ved: De sosiale og faglige resultatene skulle bedres, alle barn skal føle seg inkludert og vi skal øke trivselen og unngå mobbing. Vi har jobbet veldig systematisk og forskningsbasert. Alle de 3000 ansatte i skoler og private og kommunale barnehager har fått systematisk oppfølging siden 2013. Alt vi gjør, skal være innrettet mot å nå målene som bystyret har satt. Det andre hovedgrepet er tidlig innsats. Det er utrolig viktig at vi oppdager ting tidlig i læringsløpet, det øker sjansen for å øke læringen og unngå feilutvikling, sier Arild Rekve.

På rett vei

Han gleder seg over positive FLiK-frukter både for skoler og private og kommunale barnehager.

- I barnehagene har vi jobbet systematisk med lek, læring, språk og relasjoner. Det var stor kvalitetsforskjell i barnehagene da vi begynte med FLiK-prosjektet. Kartleggingene i 2013, 2015 og 2017 viser at det er framgang, og at kvalitetsforskjellene har blitt mindre. Også på skolene har resultatene blitt bedre, det gjenspeiles også i ulke målinger, blant annet det ferske kommunebarometeret, sier eks-direktør Arild Rekve.

Svein Ove Ueland er konstituert oppvekstdirektør fra 1. juli. Han er i dag virksomhetsleder for barne- og familietjenesten i oppvekstsektoren.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 30.06.2017 14:00
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?