Gå til hovedinnhold

Ta vel imot studenter på avløpsbefaring

Fra 15. juni til 15. august vil fire studenter fra NMBU befare avløpsanlegg ved Topdalselva, Hånes, Erkleiv og Justvik. – Et viktig arbeid for at kommunen skal få bedre oversikt over private avløpsanlegg, og planlegge tiltak, sier Alena Bohackova, miljøvernrådgiver i Kristiansand kommune.

Befaring av 600 avløp

Ta vel imot studenter på avløpsbefaring i sommer! sier miljørådgiver Marianne Bliksås (tv) og Alena Bohackova (th). I midten tre glade studenter fra NMBU på Ås, på vei ut på avløpsbefaring. Fv Karoline H. Spilling, Ole Bendik Lilleby og Muhammad Abbas. Ikke tilstede på bildet var student Oleksandra Shelestina. Foto: Ragna Marie Henden

– Vi håper folk tar vel imot studentene og legger til rette så de kan få åpnet kumlokk og sjekket hvor det er drikkevannsbrønner, oppfordrer miljøvernrådgivere Marianne og Alena.

Det er Kristiansand kommune ved By- og samfunnsenheten som har satt i gang et prosjekt for befaring og registrering av alle mindre avløpsrenseanlegg og private drikkevannsbrønner i kommunen. Totalt ca. 1500 avløpsanlegg vil bli undersøkt i løpet av en 2-3 års periode. I 2016 står 600 enheter på lista.
Alle som får besøk mottar et brev fra By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

Felles ansvar for miljøet

– Dersom boligen ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett, betyr det at avløpsvannet fra boligen renner ut i nærmiljøet. Avløpsløsning og tilstand på anlegget er avgjørende hvor godt blir det blir renset. Hvis utslippet ikke renses godt nok vil vassdraget forurenses med fosfor og nitrogen, organisk materiale og bakterier. Det kan føre til gjengroing og smittespredning, opplyser miljøvernrådgiverne i kommunen.

– Hamresanden badestrand har for eksempel mistet blått flagg i år på grunn av for mye bakterier i vannet. Kontrollen av avløpsanlegg er første skritt for å rydde opp så Topdalsfjorden blir ren, sier miljørådgiver Alena Bohackova. Befaringen starter langs Topdalselva og går videre til Hånes, Erkleiv og Justvik i løpet av sommeren. 

Fire studenter

Befaringen av anleggene vil foregå mellom 15. juni og 15. august i år, og utføres av studenter fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) på Ås. De er ansatt som sommervikarer i Kristiansand kommune. Studentene har id-kort fra kommunen og vil være kledd i kommunens arbeidstøy. 

Etterarbeid

Status på ulike anlegg blir mulig å innhente fra september 2016. – Vi lager en systematisk kartlegging og oversikt som gir oss et godt grunnlag for å utarbeide en helhetlig plan for opprydding i private avløpsanlegg. Så vil vi se på gode tiltak videre, for å kunne rydde opp der anleggene ikke renser tilfredsstillende, sier Alena Bohackova.

Lovverket

Vannforskriften krever at alt vann skal beskyttes eller renses. Etter forurensingsloven har kommunen ansvaret for å følge opp alle utslipp av avløpsvann fra boliger. For de fleste betyr det at de er koblet på det kommunale avløpsnettet og betaler avgift som dekker kostnadene. Der det ikke er offentlig nett, for eksempel fordi bebyggelsen er spredt, slipper du kloakkavgift. Til gjengjeld har du selv ansvar for å rense utslippet, og kostnadene forbundet med dette, opplyser Alena.

Brønner registreres i henhold til vannforskriften, og endring i drikkevannsforskriften  krever nå at kommunen kartlegger private brønner.
Her kan du se kart over hvor kommunen vil gjennomføre en avløpsbefaring.

Kontakt

Har du spørsmål rundt dette kan du kontakte By- og samfunnsenheten
v/ Marianne Bliksås på e-post marianne.bliksaas@kristiansand.kommune.no /mobil 41628584,
eller Alena Bohackova på e-post alena.bohackova@kristiansand.kommune.no /mobil 97 56 28 42.

 

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 14.06.2016 08:28
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?