Gå til hovedinnhold

Syv nye tilskuddsordninger

Nå har det blitt opprettet syv nye tilskuddsordninger som er fordelt i helse- og sosialsektoren, oppvekstsektoren og kultursektoren. Tilskuddsordningene utlyses 05. oktober, og søknadsskjema leveres elektronisk.

Mer åpenhet og likebehandling

De nye tilskuddsordningene er opprettet for at det skal bli mindre saksbehandlingstid, mer åpenhet og bedre likebehandling for alle søkere.  Arbeidet med å opprette nye tilskuddsordninger, og retningslinjer har blitt ledet av denne gruppen. F.v. kulturrådgiver Jørgen Skauge, rådgiver og representant for helse- og sosialsektoren, rådgiver i oppvekstsektoren, Stein Endre Haartveit.

Formannskapet har vedtatt å opprette flere åpne tilskuddsordninger som omfatter aktiviteten til aktører som i dag mottar årlig driftstilskudd. Bakgrunnen for å ha flere tilskuddsordninger er:

• å sørge for å ha mer åpenhet rundt tildelingene
• ha kortere saksbehandlingstid
• bedre likebehandling av organisasjonen i Kristiansand

Vedtaket 

For søkere betyr dette at alle som ønsker støtte får nå muligheten til å konkurrere om midlene.

– Fordelen med mer åpenhet og likebehandling er at aktørene må konkurrere med andre som er interessert i de aktuelle midlene. På denne måten åpner vi opp for at alle frivillige organisasjoner som ønsker støtte kan komme og konkurrere. Det kan igjen føre til bedre løsninger og at søknadene blir bedre. I tillegg åpner det opp for mer mangfold, sier Stein Endre Haartveit, rådgiver i oppvekstsektoren.

Ny søknadsfrist

Tidligere måtte søkere sende sin søknad innen 15. mai og vente på svar frem til 18. desember. I søknaden måtte det også legges ved budsjett for neste år. Nå er søknadsfristen satt til 18. november, og søkere får svar allerede i januar.

– Det er ikke alle som har neste års budsjett klart i mai, og ved å endre søknadsfristen til november vil det føre til bedre søknader. Da har institusjoner, organisasjoner og aktører gjennomført det meste og vet mer om situasjonen. Vi håper også at dette gjør det enklere for aktørene som ønsker å søke tilskudd, sier kulturrådgiver Jørgen Skauge.

Dette er nytt

Utlysningen av ordningene skjer 05. oktober. Søknadsfrist er 18. november, og det er hovedutvalgene som behandler søknadene. Svar på søknad gis i løpet av januar.
Alle søknader skal leveres via et elektronisk søknadsskjema. Det betyr at alle som tidligere har søkt årlig driftstilskudd innen 15. mai må levere søknad på nytt elektronisk.

– Alle aktører som har tidligere søkt om årlige driftstilskudd vil motta brev med informasjon om disse endringene. Hvis det er noen som trenger bistand kan de ta kontakt med en rådgiver, sier kulturrådgiver Jørgen Skauge.

Nye tilskuddsordninger

De syv nye tilskuddsordningene er fordelt i helse- og sosialsektoren, oppvekstsektoren og kultursektoren. Hovedutvalgene har vedtatt retningslinjer tilknyttet de ulike ordningene. Tilskuddene og retningslinjene ligger også på kommunens tilskuddsside.  

Her er en oversikt over de nye ordningene og retningslinjene i hver sektor. Klikk på plusstegnet for å se mer.

Helse- og sosialsektoren

Helse- og sosialsektoren har opprettet fire nye tilskuddsordninger til:

Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus- og psykiskhelsefeltet.
Tilskuddsordningen har som formål å stimulere og videreutvikle et mangfold av lokale tiltak og aktører innen rus- og psykisk helsefeltet. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Tilskudd til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv.
Kristiansand skal være en åpen og inkluderende by hvor alle skal ha like muligheter. Tilskuddsordningen har som formål å støtte tiltak og aktiviteter som bidrar til integrering, mangfold og deltakelse i samfunnsliv. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Tilskudd til bruker- / interesse- og pårørendeorganisasjoner.
Tilskuddsordningen har som formål å bidra til økt livskvalitet for brukere, bidra til økt mangfold av tilbud og aktører, gi hjelp til selvhjelp. Tiltakene skal være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Tilskudd til organisering av frivillig innsats på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.
Tilskuddsordningen har som formål å tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats. Tiltakene og være i tråd med målsettinger i politisk vedtatte planer og strategier på helse-, omsorgs- og sosialfeltet.

Alle tilskuddsordningene har søknadsfrist 18. november.

Retningslinjer    Søknadsskjemaer 

Oppvekstsektoren

Oppvekstsektoren har opprettet én ny tilskuddsordning til:

Oppvekststyrets tilskuddsordning for utsatte/vanskeligstilte barn og unge.
Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til tiltak som bedrer livssituasjonen for utsatt/vanskeligstilte barn og unge.

Søknadsfrist 18. november.

Retningslinjer    Søknadsskjema 

Kultursektoren

Kultursektoren har opprettet to nye tilskuddsordninger til:

Tilskudd til private idrettsanlegg.
Formålet med tilskuddsordningen er å støtte opp under drift av idrettsanlegg hvor Kristiansand ikke har tilfredsstillende kommunale anlegg.

Søknadsfrist 18. november.

Retningslinjer    Søknadsskjema

Tilskudd til nettverksorganisasjoner og kompetansesentre.
Formålet med tilskuddsordningen er å styrke og videreutvikle sentrale kompetansesentre og nettverksorganisasjoner i Kristiansand. Ordningen skal stimulere til kompetanse- og bransjeutvikling, dialog og samhandling, samt kunnskapsdeling mellom utøvere, arrangører, institusjoner og kompetansemiljøer.

Søknadsfrist 18. november.

Retningslinjer    Søknadsskjema

I tillegg har de endret retningslinjene til "Aktivitetshus og private grendehus".
Formålet med tilskuddsordningen er å støtte driften av aktivitetshus og private grendehus som fungerer som møteplass og samlingssted for aktiviteter i nærmiljøet.

Nye retningslinjer     

Kontaktpersoner

Kultururådgiver hos kulturdirektøren Jørgen Skauge, mob: 452 86 604
Rådgiver og representant for helse- og sosialsektoren, Anne Grete Widding, mob: 991 06 262

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 05.10.2018 08:05
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?