Gå til hovedinnhold

Strakstiltak for å sikre dam i Nedre Jegersberg

Som strakstiltak etter flommen i forrige uke må hoveddammen ved Nedre Jegersberg delvis rives og ny terskel etableres for å sikre liv og helse.

Starter mandag

Den gamle dammen i Nedre Jegersberg er så ødelagt etter flommen at den er til fare for liv og helse. Ingeniørvesenet starter riving av deler av demningen mandag 16. oktober. Dronefoto: Trond Even Tønnesen
– Hoveddammen har forfalt over tid og er etter flommen nå i svært dårlig stand. For å sikre liv og helse har kommunen i samråd med NVE kommet fram til at beste straks-løsningen er å fjerne deler av dammen og etablere av ny terskel slik at opprinnelig vannspeil ble opprettholdt samtidig som sikkerheten ivaretas.

Vassdragsteknisk ansvarlig i Kristiansand kommune, Monica Fredvik, ved dammen i Nedre Jegersberg som skal utbedres. Foto: Trond JohansonDet sier Monica Fredvik, ingeniør i ingeniørvesenet og vassdragsteknisk ansvarlig i Kristiansand kommune. Arbeidet med utbedringen starter mandag 16. oktober. Sperringer og varsel om rasfare i området ble satt opp i forbindelse med flommen for en ukes tid siden.

– Dammen står normalt med svært lav vannstand på grunn av lekkasjer, men under flommen i forrige uke steg dammen med nær tre meter. Store mengder stein er vasket ut og det er nå fritt løp i de gamle steinbue-kanalene for vannrør til møllene som engang stod her, sier Fredvik, som peker på at det også er store hull og betydelige setninger i massene inn mot dammen på vannsiden. Ved utrasing kan raskt utløp tilstoppes og vannstanden stige til kritisk nivå.

Svært ustabil

Ingeniørvesenet ønsker å fjerne deler av dammen kontrollert (omtrent som markert med røde streker) for å unngå at den raser av seg selv. Gjenstående del av dammen skal også sikres forsvarlig.
– Vi vurderer dammen som svært ustabil og er redd den ikke vil tåle et slikt vanntrykk på nytt som den ble utsatt for under siste flommen. Ny nedbør sammen med mulig nattefrost vil kunne påskynde løsning av flere stein, sier Monica Fredvik, som har tatt utgangspunkt i vannressurslovens paragraf 40 for å få tillatelse til utbedringene.

Ingeniørvesenet har etter planen jobbet med utbedringsalternativer for den gamle dammen i Nedre Jegersberg og har en prosess i samarbeid med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), Multiconsult, byantivaren og parkvesenet for permanent endring av dammen. Multiconsult har utarbeidet et forslag der det lages en ny terskel for vannstanden i dammen og der vannet ved større nedbørsmengder kontrollert føres videre i en bekk. Dette arbeidet fortsetter etter ordinær saksbehandling når strakstiltakene er fullført.

Kontakt for mediene

Byingeniør Terje Lilletvedt: 905 38 614

Monica Fredvik, vassdragsteknisk ansvarlig i Kristiansand kommune - tlf  905 38 537 

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 13.10.2017 14:35
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?