Gå til hovedinnhold

Støtte til prosjekter mot marin forsøpling

13 av 16 søkere fikk innvilget søknader til fordeling av totalt 250 000 kroner for miljøtiltak mot marin forsøpling.

13 av 16 søknader fikk tilskudd

Tilskuddskomiteen er godt fornøyd med kunstverket av søppel som er laget av den kjente portugisiske kunstneren Bordalo II, på veggen mellom Snadderkiosken og Aquarama. Fra venstre trainee Kristine Amundsen Wold, klima- og miljørådgiver Solvor B. Stølevik og kulturrådgiver Jørgen Skauge. Tor-Fredrik Axelsen fra parkvesenet var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Ragna Marie Henden

– I år fikk vi 16 søknader, med en søknadssum på totalt 477 250 kroner. Vi hadde 250 000 kroner å dele ut, og måtte derfor prioritere å gi tilskudd til 13 av søkerne til tilskuddsordningen mot marin forsøpling, forteller klima- og miljørådgiver Solvor B. Stølevik.

– Det er gode søknader som er sendt inn, og vi gleder oss til å følge prosjektene, sier Stølevik som sammen med resten av tildelingskomiteen har måttet velge blant 16 gode søknader.

Tildelingskomiteen har bestått av kulturrådgiver Jørgen Skauge, Tor-Fredrik Axelsen i parkvesenet, trainee Kristine Amundsen Wold og klima- og miljørådgiver Solvor B. Stølevik.

– Her er det et mangfold av søkere med gode søknader, så det har vært vanskelig å prioritere. Vi har prøvd å gi de fleste noe støtte, og har redusert søknadsbeløpet til en del prosjekter for at flest mulig skulle få noe, sier Stølevik, som synes det er et imponerende engasjement fra mange ulike grupper i Kristiansand. Flere har fått midler til å gjennomføre ryddeaksjoner, det gis midler til kunstverk med marin forsøpling som tema, og til tiltak rettet mot skoler og barnehager.

Om tilskuddsordningen

Disse har fått tilskudd

Stiftelsen strandrydding Kristiansand
Stiftelsen strandrydding Kristiansand mobiliserer, inspirerer, deltar og organiserer aksjoner som har til formål å rydde det maritime miljøet i Kristiansand for plast. De skal rydde maritim plast i samarbeid med Frelsesarmeen, A - larm, Wayback, flere enheter innenfor Kristiansand kommune psykisk helse, Bertesbuktas venner, mfl

Redningsselskapet Ung Kristiansand
Redningsselskapet Ung Kristiansand ønsker å hjelpe til med å holde skjærgården ren for søppel og plast. De er ukentlig ute på sjøen og ønsker og sette et generelt større fokus på å plukke søppel der de er og kommer til. De vil rydde på ukentlig basis, men også ha spesielle dager kun til rydding. De vil bruke sin lokalkunnskap i kombinasjon med Ryddekartet på siden til Holdnorgerent.no for å finne steder som trenger en ordentlig opprydding.

Fidjekilen velforening strandpatrulje
Velforeningen har et tiltak i sommersesongen hvor barn i nærmiljøet har ansvar for en uke hver med daglig opprydding på den kommunale stranda som ligger i nærområdet til velforeningen. Barna rydder søppel, raker sanden og fjerner tang og andre ting som har drevet inn på stranda. For dette får de en liten påskjønnelse i form av et gavekort, og det er dette støtten går til.

Kunstprosjektet Deconform 19

Kunstverk mot marin forsøpling er laget av Bordalo II, og er en del av kunstprosjektet Deconform 19.

Kunst som forebygging mot marin forsøpling med tema gjenbruk er søknaden fra prosjektet Dcomform 19 som har fått tilskudd. Det er den portugisiske kunsteren Bordalo II som har laget gatekunstverket med bruk av søppel. Han er en internasjonalt kjent kunstner som jobber over hele verden med tilsvarende prosjekter med veggmalerier og relieffer som består av plastsøppel. Verkene er figurative og ofte gjengivelser av dyr. I Kristiansand er han nå ferdig med sitt verk, som er to 10x10 meter store steinkobber som er plassert på veggen ved parkeringsplassen ved Snadderkiosken og Aquarama. Valget av steinkobbe er basert på avlivingen av en steinkobbe på Odderøya. Den aktuelle steinkobben var skadet av avfall fra fiskeindustrien.

AK 28, jenter 06, plastrydding
AK 28, jenter 06, vil gjennomføre to aksjoner for å rydde i strandkanten på utvalgte områder i bukter og friområder. En aksjon om våren, og en om høsten. Motivasjonsmidlene vil bli brukt som del av egenandel for treningsleir i Danmark høsten 2019. AK 28 sin filosofi bygger i stor grad på dugnad og inkludering av barn på tvers av bakgrunn og økonomi.

Miljødag på Bragdøya
I forbindelse med FNs miljødag 5. juni ønsker FN-sambandet å invitere alle skoler og barnehager i regionen å sette fokus på miljø og klima, med undervisningsressurser og oppfordring til ryddeaksjon. Samme dag inviterer FN-sambandet også ca. 100 skoleelever til en aktivitetsdag på Bragdøya der miljø, bærekraft og marin forsøpling vil stå i fokus.  Ungdommene oppfordres dessuten til å plukke søppel både i fjæra og rundt om på øya gjennom hele dagen.

Sjøspeiderens Miljøprosjekt 2019
Speidergruppa vil fokusere på miljøbevissthet og de særegeneheter som gjelder for kystnære strøk. Etter sommeren skal det gjennomføres en strandryddeaksjon som en avsluttende del av dette prosjektet.

Zoologisk forening marint søppelprosjekt
Zoologisk forening vil drive opprensking av søppel med vekt på plastsøppel fra strandsoner i Ålefjærfjorden, Randøyene og Drangsvann, sidefjord til Topdalsjorden.

A-larm Marin Recovery
Aktivitetskarusellen skal rydde strandsonen for marin forsøpling sammen med brukere av et lavterskeltilbud «Aktivitets karusellen». Ryddeaksjonen baseres på dugnad og frivillighet og motiveres med tilskudd som legges i lagenes felleskasse, der målet er tur til Preikestolen. Aktivitetskarusellen er et aktivitetstilbud hver torsdag på dagtid for brukere og pårørende med rusrelaterte utfordringer. De skal rydde strandsonen i områder mellom Ronsbukta på Rona (E18-broa) til Korsvikfjorden for marin forsøpling.

Kristiansand folkehøyskole strandrydding
Kristiansand folkehøyskole vil gi elevene gode vaner rundt forbruk i og av naturen. De gjennomfører konkrete tiltak som rydding av plast og annet avfall på øyer, i strandsonen og under vann ved hjelp av dykkere.

Grønn framtid kids
Debre Tsion St. Maria Etiopisk ortodoks Tewahedo kirke barnekor i Kristiansand har fått tilskudd til oppryddingsarbeid. Barnekoret har ca. 25 barn og ungdommer. Tiltaket skaffer inntekter for målgruppene som skal brukes tili sommerferie og sommeraktiviteter, samtidig med læringen det er å rydde opp søppel i skjærgården og på i strender.

Opprydding i bekker på Solsletta, Tveit
Solsletta og Topdalsveien velforening arrangerer opprydding og innsamling av søppel i to bekker tilhørende interesse og ansvarsområdet på Solsletta i Tveit.

Kunst på Returkraft
Omlag 50 ungdomsskoleelever skal rydde strandsonen i skjærgården. Avfallet de finner skal brukes til å lage 3D-kunst, etter kyndig veiledning av Seainvaders.com. Kunstens uttrykksform appellerer til ungdom, og gjør de mottakelige for lærdommen som formidles rundt marin forsøpling. Kunstbidrag skal utsmykke Returkraft anlegget, som tar imot 3000 besøkende i året. Prosjektet ledes av Coolart Sedin Zunic.

Kontakt

Klima- og miljørådgiver Solvor B. Stølevik, mobil: 952 27 301
Kulturrådgiver Jørgen Skauge, mobil: 452 86 604

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 22.05.2019 08:52
Sist endret: 22.05.2019 09:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?