Gå til hovedinnhold

Stort engasjement for en trivelig bydel på Lund

Dugnad med foreldre og velforening, belysning, nye gjerder og 150 frivillige dagravner er resultater etter "trygghetsvandring" på Lund 3. april.

Stort engasjement

- Her på trappa på Roligheden gård møttes vi 3. april til "trygghetsvandring" på Lund, forteller initiativtager Johanne Benitez Nilsen.  - Det mest imponerende resultatet er over 150 foreldre som har meldt seg som dagravn, og velforeningens engasjement. Det ble laget en lang liste med tiltak som allerede nå er i god fremdrift. Bak fv Kurt Tange Jensen, driftssjef Kristiansand kommune, rektor Anne Marie Mauland Mansoor, foreldrekontakt og dagravnleder Renathe Aatangen, og Johanne Bentitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator Kristiansand kommune. Foto: Ragna Marie Henden

- Det er inspirerende å se hvordan mange enkeltpersoner, velforening, skole og foreldre vil bidra til å gjøre Lund bydel enda triveligere, sier Johanne Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune.  - Med økt belysning, og færre plasser å gjemme seg vekk, er det mindre interessant å drive med aktiviteter for ungdom som ikke «tåler dagens lys».  Men den største innsatsen er det virkelig foreldrene og velforeningen her som bidrar med.

150 foreldre dagravn

– Over 150 foreldre har meldt seg til å gå frivillig natteravn på Lund.  Interessen eksploderte etter et FAU-møte i vår, forteller initiativtager og forelder på Lund, Renathe Aatangen. – Jeg opprettet en facebook gruppe etter møtet og «det var en storm av påmeldinger». Jeg tror ønske om å bidra i nærmiljøet var utslagsgivende, sier Renathe.

– Vi setter i gang første helga i juni, og har fått møteplass på Shellstasjonen i Marviksveien. Her får vi lov til å ha vår samlingsplass. Vi jobber også med å få sponset el-sykler, så det er lettere å forflytte seg rundt. Det hadde også vært fint med litt sponset kaffe og mat.

– Dagravntjenesten, som vil foregå på dagtid på Lund, samarbeider med felt-teamet i kommunen, og vi jobber forebyggende. Det er politiet som tar seg av eventuelle hendelser på kveldstid, presiserer Renathe, som selv også er natteravn i byen og kjenner godt til ordningen og de positive effektene dette har i forebyggende arbeid.

– Vi skal være venner med barn og unge vi møter.  Som foreldre og voksne i nærmiljøet får vi samtidig god kunnskap om ungdomsmiljøet og hvordan ungdommene har det. Fra høsten håper vi også å få til et samarbeid med skolene Oddemarka og Lovisenlund.

Tiltak på skolens område

 – Dette er en solskinnshistorie, sier rektor Anne Marie Mauland Mansoor, på Wilds Minne skole. – Foreldrenes engasjement er beste garanti for beboerne på Lund. Det har med hele trivselen på Lund å gjøre. Dagravntiltaket gjør foreldrene kjent med nærmiljøet, barn og unge. På lista etter trygghetsvandringen står også flere tiltak på skolen etter skoletid. – Skolen er trygg og sikker for elevene på dagtid. Men når det blir mørkt kan det bli et interessant tilholdssted for å gjemme seg vekk, forteller rektor.

Velforeningen rydder

 – Lund bydel ønsker ikke å være i fokus med kriminelle handlinger. Vi bor i en bydel som har mange gode tilbud, fine skoler, attraktive friluftsområder og en fantastisk nærhet til det meste, sier Leif Emanuelsen, leder i Kuholmen og Framnes velforening.  – Vi har tatt initiativ til å bli med å rydde og rive gamle gjerder på stadion, og gjøre det finere og åpnere i området.

Kommunen fikser og belyser

– Selve de praktiske arbeidene med bedre belysning, fjerning av busker og kratt, nye gjerder og legge til rette for innsyn på bortgjemte plasser, er det parkvesenet og ingeniørvesenet i kommunen som bidrar med, forteller Kurt Tange Jensen, driftssjef i parkvesenet. -Teknisk sektor i kommunen har også laget en ny belysningsplan for Lund, og vil montere flere gatelys.

 – Det er fantastisk å se engasjementet og dugnadsånden for å bidra fra folk i nærmiljøet. Vi bidrar med enkle praktiske grep som virker utløsende på engasjement og tiltak fra andre.  Våre punkter på tiltakslista skal være klar tidlig på høsten før det begynner å mørkne. Vi setter i gang for fullt etter sommerferien, lover leder for parkvesenets driftsavdeling.

Fritidsklubben med nye tilbud til høsten

– Fritidsklubben på Lund gjør en formidabel innsats, sier Johanne. -Den samler ungdommer på Lund, og er blitt så populær at de kommer fra hele byen. Det har også vært en utfordring for ungdomsklubben. Fritidsetaten Øst har derfor valgt å endre tilbudet denne våren, slik at det er tilbud for ungdom på Lund rett etter skoletid. Det nye tilbudet åpner i august, forteller Johanne Bentitez Nilsen.

- I august starter Fritidsetaten Øst opp igjen med ordinær ungdomsklubb. – Ja, det ser ungdommene her fram til, forteller rektor ved Wilds Minne skole. – Fritidsklubben betyr mye for mange.

Trygghetsvandring

Kriminalitetsforebyggende koordinator Benitez Nilsen tok initiativet til såkalt «trygghetsvandring», hvor Lund bydel var først ute 3. april.

 – Jeg er meget imponert, og ja nesten overrasket over den enorme dugnadsinteressen på Lund for å bidra til trygghet for barn, unge og nærmiljøet. Dette er et nærmiljøtiltak som det nå også snakkes om å starte i andre bydeler, forteller Johanne. - Lokalt engasjement i nærmiljøet er viktig for å bevare og skape gode nærmiljø. Det har store ringvirkninger. Kommunen kan bidra med tekniske tilrettelegginger og feltteam, og politiet bidrar når det er behov. Men det beste er å forebygge, og da med folk som kjenner nærmiljøet, avslutter Johanne.
Mer informasjon om trygghetsvandring.

Formannskapet vedtok 5. april å bevilge 1 million til strakstiltak på Lund.
Mer informasjon om bevilgningen.

Kontakt

Kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Marie Benitez Nilsen, mobil 952 35 820
Foreldre- og dagravnkontakt Renathe Aatangen, mobil 484 67 985
Leder Kuholmen og Framnes velforening Leif Emanuelsen, mobil 468 88 369
Rektor Wilds Minne skole Anne Marie Mauland Mansoor, mobil  902 15 486

 

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 22.05.2017 08:55
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?