Gå til hovedinnhold

Stor økning i vold blant ungdom

Trendrapporten for 2017 viser en stor økning i registrerte voldssaker blant ungdom i Kristiansand sammenlignet med 2016. Med unntak av vinningskriminalitet er det også økning i alle andre former for kriminalitet.

Trendrapport 2017

Karin Berthelsen i Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende team og Grete Pedersen i Forebyggende seksjon ved Kristiansand politistasjonsdistrikt er blant de som har utarbeidet trendrapporten for 2017. Tall og funn viser en stor økning i registrerte voldssaker blant ungdom i Kristiansand sammenlignet med 2016. For å snu utviklingen med vold blant unge har blant annet kommunen og politiet forsterket koordinering av eksisterende tiltak. Foto: Marte Krogstad

Tall og funn i 2017 viser at det er registrert 462 saker som er begått av ungdom under 18 år. Dette utgjør en økning på 133 saker fra i fjor. Antall registrerte voldssaker har økt fra 74 til 105 saker i 2017. 66 av voldssakene fant sted i Kvadraturen. Antall ran på offentlig sted økte fra ett i 2016 til åtte i 2017.

Trendrapporten omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand. Rapporten utgis årlig og er utarbeidet i samarbeid mellom Forebyggende seksjon ved Kristiansand politistasjonsdistrikt, Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende koordinator ved By- og samfunnsenheten, og Kriminalitetsforebyggende team i barneverntjenesten.

Rapporten presenteres for formannskapet i Kristiansand 7. mars.

Trendrapporten 2017 

Økning innen alle typer vold

Karin Berthelsen i Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende team sier økningen er urovekkende. - Det er økning innen alle typer vold, og vi ser at det også er mer alvorlig vold, sier hun før hun legger til:

- I noen ungdomsmiljø har det også blitt lavere terskel for å bruke vold til å løse konflikter, og det er også en økning av vold og trusler mot politiet. I voldssakene er alkohol og/eller cannabis en sterk medvirkende faktor, og de fleste voldssakene er registrert i Kvadraturen Videre er det blitt flere avtalte slåsskamper som finner sted på kvelder, i helger eller i skoletiden, men mange av disse er ikke med i statistikken ettersom de ikke er registrert som straffesaker.

Mer kriminalitet i Kvadraturen

Det er registrert økt kriminalitet i Kvadraturen med en økning på 82 saker siden i fjor. 153 av 239 ungdom er registrert for kriminalitet i Kristiansand, året før var dette antallet 169. For 2017 har det vært en økning med kriminalitet begått i Kristiansand av ungdom fra andre kommuner.

– Vi opplever at mer kriminalitet i Kristiansand begås av ungdom fra andre kommuner. Noen av disse er bosatt i institusjoner i Agder. Det er vanskelig å håndtere ettersom vi har lite eller ingen kjennskap til hvem de er, deres problematikk og oppfølgingsbehov. Kvadraturen er et område med lite voksenkontakt og voksenkontroll. Dette medfører en kontinuerlig utfordring med å avdekke og redusere kriminalitet, sier Berthelsen.

Trendrapporten viser at det er få ungdommer som står bak mye av den kriminelle aktiviteten. Det er nedgang blant ungdom som har begått få lovbrudd, og en stor økning blant dem som har begått 5 lovbrudd eller mer.

I et håp om å redusere mulighetene til å begå nye kriminelle handlinger ga politiet i 2017 enkelte ungdommer forbud mot å oppholde seg i Kvadraturen. Dette var første gang et slikt forbud ble innført, men i stedet for en redusering førte det det til forsterket sinne mot politiet, brudd på oppholdsforbudet, og vold mot politiet som igjen resulterte i, og forklarer noe av økningen i antall registrerte saker.

Rus, vanskelige hjemmeforhold og manglende tilhørighet

I 2017 er det økt bekymring for en liten gruppe minoritetsgutter når det gjelder rus, tyverier, trusler og vold. De spiller på frykt, og alkohol og/eller hasj er ofte en medvirkende faktor i disse voldshendelsene. Noen jenter går sammen med disse guttene, og Berthelsen sier ungdommene har en god del fellestrekk.

– Fellestrekk er at de er sårbare på ulike måter. De strever med skolen, sliter psykisk, bærer på traumer, drikker mye alkohol og røyker hasj. De har få eller ingen faste aktiviteter på fritiden, og mange har vanskelige hjemmeforhold. Det kan virke som om de søker et fellesskap med hverandre. For å redusere rus og kriminalitet blir det desto viktigere å skape tilhørighet og fellesskap på andre arenaer. Her er også prosjekt SNU-prosjektet en viktig satsing for å snu utviklingen av ungdomskriminalitet, sier Berthelsen.

Eksisterende tiltak er styrket

I slutten av november 2017 samlet en rekke nøkkelpersoner fra kommunen, fylkeskommunen, NAV, barnevernet og politiet for å planlegge å koordinere gjennomføring av tiltak for å snu utviklingen med økt vold blant unge. Flere norske byer har en utvikling med økt bruk av vold og trusler blant unge. I Kristiansand skal dette møtes ved å ta et fast og bestemt grep for å snu utviklingen. Prosjektet SNU ble dermed opprettet, og prosjektleder Johanne Marie Benitez Nilsen kan fortelle at SNU er en forsterket koordinering av det eksisterende arbeidet.Johanne Marie Benitez Nilsen. Arkivbilde. Foto: Marte Krogstad

– Vi har vært oppmerksomme på denne negative utviklingen i ungdomsmiljøet, noe som har resultert i en stor innsats for intensivere de eksisterende tiltakene. Av konkrete strakstiltak er økte ressurser knyttet til ungdomsarbeid i sentrumsområdene og i skolene. De videregående skolene ansetter i disse dager også en miljøvert i skolen. Totalt sett har vi nå en bedre oversikt over miljøet og større mulighet for å bli oppmerksom på ungdommene tidligere. Parallelt jobbes det aktivt med holdningsarbeid og mobilisering blant ungdom for å få dem til å ta avstand fra vold. Her er en større ungdomskonferanse under planlegging i samarbeid med involverte ungdom.

Mindre vinningskriminalitet

Alle kriminalitetstyper viser økning i 2017 med unntak av vinningskriminalitet. Antall saker er redusert fra 154 saker i 2016 til 148 saker i 2017. Som det fremkommer i trendrapporten er det tyveri eller mindre tyveri fra butikk eller annet salgssted som dominerer også i 2017.

Kontaktperson for media

Karin Berthelsen, Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende team: 900 10 703

Forfatter: Marte Krogstad og Stein Otto Daatland
Publisert: 07.03.2018 09:00
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?