Gå til hovedinnhold

Stine er årets folkehelsenettverker!

Stine Busborg Sagen, folkehelsekoordinator i Kristiansand kommune, er kåret til «Årets nettverker 2019» av Sunne kommuner – WHO`s norske nettverk.

Stine Busborg Sagen er årets nettverker

Folkehelsekoordinator Stine Busborg Sagen viser stolt fram diplomet for utmerkelsen "Årets nettverker 2019". Foto: Ragna Marie Henden

Folkehelsekoordinator Stine Busborg Sagen ble nylig overrasket med utmerkelsen Årets nettverker 2019 på nettverkssamling i Sunne kommuner – WHO`s nettverk.

Dette stod å lese på Sunne kommuners facebookside etter utdelingen:

«Vi gratulerer Stine Busborg Sagen, folkehelsekoordinator i Kristiansand, med utmerkelsen ÅRETS NETTVERKER 2019! Stine har gjennom en årrekke utvist et unikt engasjement for folkehelsearbeidet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hun har et smittende humør, deler villig av sin store kunnskapsbank og er en mester i det som er et nettverks aller viktigste «lim», nemlig samarbeid. Prisen ble utdelt under vår nettverkskonferanse Gode lokalsamfunn skaper vi sammen i kveld. Gratulerer»

– Dette er kjempestas, sier folkehelsekoordinator Stine Busborg Sagen, litt stolt, og viser fram diplomet. – Spesielt hyggelig er det å få en utmerkelse for nettverking, som går på å få til samarbeid og gjøre ting i fellesskap, sier årets nettverker, som også har fått blomster og gode ord fra rådmann Ragnar Evensen for utmerkelsen.

Stine Busborg Sagen er utdannet innen folkehelsevitenskap med en master i folkehelsevitenskap fra Københavns universitet, og kommer opprinnelig fra Danmark.

Sunne kommuner – WHO`s norske nettverk

Nettverket Sunne kommuner består i Norge av 31 kommuner og 4 fylkeskommuner. Det er et nettverk innen WHO Healthy Cities Network som jobber aktivt med sunne og bærekraftige lokalsamfunn. Kristiansand kommune har vært med i Sunne kommuner siden 2001. Folkehelsekoordinator Stine Busborg Sagen har vært med siden 2010, og ble nå hedret med utmerkelsen «Årets nettverker 2019»!

– Sunne kommuner er et veldig nyttig og interessant nettverk for å innhente ny kunnskap og dele erfaringer. Ved å delta i nettverket Sunne kommuner er vi med i front for å utvikle sunne lokalsamfunn, sier folkehelsekoordinatoren i Kristiansand.

– For meg har det i løpet av disse årene vært interessant å få delta i ulike prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. I dag er jeg med i en internasjonal arbeidsgruppe som ledes av NHS Scotland, Helsedirektoratet i Skottland. Vi jobber for å utvikle kunnskap og tiltak innen de fire områdene place, inequalities, health og well-being. Stedsutvikling, utjevning av sosial ulikhet, god helse og god livskvalitet er hovedfokus for arbeidet i den neste fem års fasen i Healthy Cities.

– Jeg samarbeider også nå med andre norske kommuner og OsloMet om å utvikle et forskningsprosjekt om sosial bærekraft. Sunne kommuner og internasjonale partnere er også med i utviklingen av prosjektet. Vi søker støtte fra blant annet Forskningsrådet. Her skaper vi og utvikler sammen, forteller Sagen.

Tverrsektorielt mandat

– I Kristiansand kommune har jeg som folkehelsekoordinator mandat til å jobbe tverrsektorielt og på tvers av ulike forvaltningsnivå. Det gjør at jeg samarbeider med mange ulike mennesker og innen forskjellige fagområder. Jeg setter pris på å jobbe sammen med ulike folk. I grupper supplerer vi hverandre. Jeg synes det er spennende og nødvendig å jobbe med folk som har ulike talenter. Vi skal løse opp i samfunnsfloker og problemer, det krever samarbeid på tvers av sektorer i og utenfor kommunen, sier folkehelsekoordinatoren. Stillingen som folkehelsekoordinator ligger i dag i by- og samfunnsenheten i teknisk sektor i Kristiansand kommune.

– Folkehelsearbeidet er avhengig av - og kan bare bli gjennomført ved felles innsats fra befolkning, administrasjon, frivillige, næringsliv, politikere og akademia. Alle er viktige og spiller en rolle for at vi skal lykkes, understreker en engasjert folkehelsekoordinator. 

Samfunnsfloker

– En av samfunnsflokene vi jobber med er utfordringer rundt unge mennesker som faller utenfor skole og arbeidsliv. Her har vi også en utfordring på sikt i forhold til aldersbæreevne. Det vil si at vi blir færre yrkesaktive framover i forhold til antall eldre. At flest mulig er i jobb eller utdanning betyr noe både for samfunnet bærekraft og for den enkeltes livskvalitet. Vi ser på hvordan vi som kommune kan bidra og legge til rette for en god samfunnsutvikling. I dette arbeidet er vi nødt å se på bakenforliggende faktorer og årsakskjeder til god helse i befolkningen, sier folkehelsekoordinatoren.

Fra forebygging til samfunnsbygging

– Innen folkehelsefeltet er fokuset endret fra forebygging til samfunnsbygging. Tidligere jobbet vi mest med risikogrupper og informasjon og tiltak rundt sunne kostvaner og å få folk i fysisk aktivitet. Nå jobber vi med samfunnsutvikling og planlegging som gjør at folk får lyst og har mulighet til å treffes, til å bevege seg, til å være i barnehage, på skole, i fritidsaktivitet, i jobb. At innbyggere i Kristiansand har overskudd og lyst til å stemme, å mene noe, å delta i samfunnslivet og rett og slett trives er noe av det sentrale i det arbeidet vi gjør, sier folkehelsekoordinatoren.

Resultater i jobben

– I løpet av de 8 – 9 årene jeg har jobbet i Kristiansand kommune er jeg nok kanskje mest stolt av at vi har fått integrert folkehelseperspektivet i de fleste planer i kommunen. Å utjevne sosial ulikhet og få en jevnere fordeling av god helse i befolkningen er en viktig del av dette arbeidet.

Fra 2012 har vi også fått inn tverrsektorielle periodemål for folkehelse i handlingsprogrammet for alle sektorer i kommunen. Det er viktig å få inn og ta høyde for folkehelse i alt arbeid vi driver. Jeg er stolt av sektorene i kommunen som har tatt grep og gjør tiltak. I oppvekstsektoren er blant annet FLIK-satsingen et viktig prosjekt som viser at kommunen begynner tidlig i barnehage og skole for å skape trygge oppvekstsvilkår for alle barn.

Vi har også fått på plass et tverrsektorielt arbeidsutvalg for folkehelse som gjør en meget god jobb, sier folkehelsekoordinatoren Kristiansand kommune, årets nettverker i Norge!

Kontakt

Folkehelsekoordinator Stine Busborg Sagen, mobil: 901 15 094

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 08.05.2019 14:52
Sist endret: 09.05.2019 07:24

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?