Gå til hovedinnhold

Står på for brukerne

Hundrevis av ansatte i helse- og omsorgstjenestene Kristiansand kommune står nå ekstra på for sine brukere. Utfordringene med levering av medisiner til kommunens brukere merkes godt.

Mye merarbeid

Soneleder Torunn Henden og sykepleier Ingrid Øen i Posebyen sone. Henden holder en av pakkene med medisinruller som nå ofte må dobbeltsjekkes. - Det er mye merarbeid og situasjonen krever mer oppfølging av hjemmesykepleien. Vi må  dobbeltsjekke flere  multidoseruller enn tidligere, sier Ingrid Øen, hjemmesykepleier i Posebyen sone. 

Helse- og omsorgstjenestene i Kristiansand kommune og 71 andre kommuner står nå ovenfor en dobbel utfordring. Det siste om lag halvannet året har mangel på viktige medisiner økt i Norge og i Europa. Oftest kan mangel på medisin løses ved at brukerens fastlege bytter til en alternativ medisin. Men nå har altså utfordringene vokst seg større etter at Norsk Medisinaldepot (NMD) overtok leveransen av multidose til 72 kommuner.

Multidose er maskinell pakking av legemidler i medisinruller/poser til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine. Ferdigpakkede poser med medisiner er med på å sikre riktig legemiddelbruk og å gjøre det enklere for brukeren. Multidose er spesielt nyttig for hjemmesykepleien og på sykehjem.

Men det er altså hvis systemet virker. 

Oppstår feil

MultidoserullNMD har meldt til Legemiddelverket at det oppstår feil i multidoserullene som følge av legemiddelmangel, og feil ved manuell overføring av informasjon til deres multidosesystem. 

Dersom NMD ikke har utført legemiddelendringer de er bedt om, må hjemmesykepleien ta jobben med å endre alle multidoserullene. 

- Dette har vi opplevd flere ganger. I tillegg må vi sende endringer inn på nytt for så å kontrollere om det er rett ved neste levering. Det krever gode rutiner for at dette blir fulgt opp og at brukerne får de medisinene de skal ha, sier Øen. 

Brukerne skånet

Når legemiddelet mangler må hjemmesykepleien sende forespørsel til legen om hvilke medisiner brukerne kan stå på midlertidig inntil medisinen er tilbake på markedet.

Medisinproblemene har fått konsekvenser for pasienter andre steder i Norge. Men Øen tror ikke brukerne av hjemmetjenestene i Posebyen opplever utfordringene som svært merkbare. 

- Vi har jo ordnet alt før vi kommer ut til brukerne våre. Men det vil ramme dem på den måten at vi i tjenesten bruker uforholdsmessig mye tid på forberedelser og etterarbeid, sier hun.

Det er ikke registrert alvorlige konsekvenser for noen brukere av hjemmesykepleie eller brukere i bolig eller på sykehjem i Kristiansand. Leder av Posebyen sone, Torunn Henden, berømmer kollegene som står i dette. 

- Dette er veldig arbeidskrevende, det er frustrerende og det er klart at det fører til usikkerhet når multidose – som skal være et sikkert system – ikke er sikkert, sier hun. 

Stor jobb   

Henden mener det ved hennes sone går 1-2 dagsverk i uka ekstra til sjekking av om brukerne får den medisinen de skal ha, og til å gå til nødvendige tiltak når noe er feil. Dette koster penger og energi. 

-  Vi har fått beskjed av vår ledelse at vi får leie inn den ekstra kapasiteten som er nødvendig for å håndtere dette. Det er bra! Men selv om vi klarer dette, er det ingen tvil om at det er en ekstra belastning på alle ansatte og at vi er nødt til å bruke tid og energi som vi skulle ønske vi kunne bruke på andre oppgaver andre steder, sier hun.

Stolt av ansatte

Wenche P. DehliHelse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli berømmer de ansatte i helse- og omsorgstjenestene. 

- De viser en formidabel vilje og evne til å stå på for sine brukere, selv om de er midt oppe i en veldig frustrerende og vanskelig situasjon, sier hun.

Dehli karakteriserer situasjonen i Kristiansand som krevende. 

- Helsepersonell bruker masse tid på å kontrollere multidoseruller, og korrigere feil og mangler i rullene. Dette gjelder hjemmetjenestesonene, omsorgssentre og boliger, sier hun. 

Hun peker på at ansattes store ekstra innsats sammen med ekstra ressurser i form av bemanning, skal bidra til at brukere ikke skal bli berørt av disse utfordringene. 

Samarbeid

- Vårt fokus er å sikre korrekt medisinering, sier hun. Kristiansand kommune jobber nå med å synliggjøre utfordringene for Statens legemiddelverk og Stavanger kommune.

Det er altså 72 kommuner som har samarbeidet om en ny avtale om levering av legemidler, og Stavanger har håndtert den formelle siden av avtalen på vegne av de andre kommunene. 

Fra 1. januar 2019 byttet kommunen leverandør av legemidler fra Apotek 1 (Apokjeden) til Vitusapotek (Norsk Medisinaldepot, NMD). Kommunen kartlegger nå den økte ressursbruken og følger opp kontrakten også lokalt. 

- Kommuneoverlegen holdes løpende orientert om utfordringene og vurderer kontinuerlig forsvarlighet. Men det store merarbeidet utføres ute i tjenestene. Vi er utrolig stolte og takknemlige for den innsatsen de har mobilisert, sier Dehli. 

Dehli sier at Kristiansand kommune forventer en rask forbedring av NMDs leveranser. 

Kontakt for media

Børge Røssaak Nilsen
Kommunikasjonsrådgiver
913 53 690

 

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 11.03.2019 12:33
Sist endret: 11.03.2019 13:05

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?