Gå til hovedinnhold

Stadig flere unge spør om rus

Stadig flere unge fra hele landet henvender seg til ungrus.no i Kristiansand med spørsmål om rus. Fagfolkene som står bak mener det er viktig å tilby kunnskap om rus og avhengighet.

Trygt og sikkert 

Benny Klokkervold og Anne Wivestad i den kommunale svartjenesten ungrus.no svarer på stadig flere spørsmål fra stadig flere unge mennesker. - Vi lever i en tid med uendelig tilgang på informasjon, og det er vanskelig å vite hva som er gode kilder på dette viktige feltet. Våre fagfolk svarer trygt og sikkert, og vi får spørsmål om svært mange ulike ting, sier Anne Wivestad som er redaktør og driftsansvarlig for ungrus.no.

Ungrus.no er en interaktiv nettside der man kan finne oppdatert kunnskap om rus, rusmidler og avhengighetsproblematikk og om hvor man kan få hjelp lokalt.

På nettstedet kan man også helt anonymt stille spørsmål om ulike emner knyttet opp til dette og få svar fra et kvalifisert svarpanel fra Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus.

Årsrapporten for 2017 viser at stadig flere unge stiller stadig flere spørsmål. 

Økning

Bruken av ungrus.no fortsatte å øke fra 2016 til 2017:

  •  Antall unike brukere er økt med 72 % (fra 36.558 til 63.049, Google Analytics)
  • Antall sidevisninger er økt med 65 % fra 127.991 til 210.930, Google Analytics)
  • Antall besvarte spørsmål er økt med 42 % (fra 242 til 344).

Veksten fortsetter også hittil i 2018:

Fra januar og ut mai er gjennomsnittlig antall sidevisninger per måned økt med 38 prosent (fra 17.578 til 24.336, Google Analytics).

Hvem som nås

  • Ungrus.no når målgruppa, som er unge mellom 12 og 20 år som ønsker å vite mer om rus og avhengighet
  • Mange skriver inn når de er fortvilte. Fagfolk fra kommunen og spesialisthelsetjenesten gir gode råd og veiledning om hvor de kan henvende seg og hva de kan gjøre i den situasjonen de står i
  • Mange som skriver skoleoppgaver, henvender seg til ungrus.no. Det er vanskelig å finne frem til hva som er gode og dårlige kilder på nettet, men ungrus.no gir kvalitetssikrede svar om rus og avhengighet og beslektede tema.

Målet med å ha en interaktiv nettside, er nettopp å nå barn og unge i Kristiansand mellom 12 og 20 år med oppdatert informasjon om rus, rusmidler og rusavhengighet og nærliggende tema.

- Rapporten viser at det geografiske nedslagsfeltet over tid er blitt mye større enn planlagt, men det tenker vi er en naturlig følge av å være på internett, sier Wivestad.

- Lav terskel

93 % av dem som er inne på ungrus.no, har foretatt et organisk søk, det vil si at de har skrevet et søkeord inn på for eksempel Google, så har de gått inn på ungrus.no når det har dukket opp på listen over treff.

- Vi i ungrus.no ønsker å gi god informasjon om hvor man kan få hjelp. Ved å sikre anonymitet, ønsker vi å senke terskelen for å stille vanskelige spørsmål om disse temaene og bidra til at barn og unge unngår en negativ utvikling når det gjelder rusbruk, sier Wivestad.

Wivestad understreker at nettstedet ikke kunne gitt like mange unge like gode svar dersom ikke ungrus.no hadde hatt en så kompetent svartjeneste. Svartjenesten består av fagfolk på ulike områder fra Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus HF. 

Arbeidet med ungrus.no skal styrke folkehelsen og forebygge negative konsekvenser av rusbruk.

Kontakt for media

Anne Wivestad
Redaktør og driftsansvarlig for ungrus.no
Virksomhet oppfølging
930 45 684

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 05.07.2018 10:24
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?