Gå til hovedinnhold

Sørlandet satser på velferdsteknologi

Agder-kommunene går sammen om felles anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger. Avtalen gjelder leveranse av digitale trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger for hjemmeboende, i omsorgsboliger og på sykehjem.

Største anskaffelse

Det er et mål at innbyggere skal få bo trygt og godt i eget hjem, og de ulike velferdsteknologiske løsningene som nå blir tilgjengelige, skal bidra til dette. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland.De velferdsteknologiske løsningene skal leveres av Telenor Norge og Telenor Objects, og er den største felles anskaffelsen av trygghets- og varslingsteknologi i Norge, med alle kommunene i en region med. 21 kommuner er med fra starten, mens 9 har mulighet for å knytte seg til tjenestene på et senere tidspunkt.

6500 brukere vil få digital trygghetsalarm fra Telenor Objects, i tillegg til tjenester som blant annet E-lås, pasientvarsling på institusjon, pårørendeappen Tryggi og digitalt tilsyn.

- Agder i front

- Med denne avtalen har Agder nå lagt grunnlaget for å være i front på å integrere teknologien inn i fremtidens helse- og velferdstjenester i en hel region, sier Kommunalsjef i Grimstad og leder for regional koordineringsgruppe for ehelse på Agder, Aase Hobbesland.

Helse- og sosialdirektør Wenche P. DehliHelse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, Wenche P. Dehli, mener brukerne vil ha stor fordel av avtalen.

- Dette danner grunnlaget for gode og sikre tjenester til innbyggerne i årene som kommer, sier Dehli.

- Enestående

Hun peker også på at det er enestående at en region har gått sammen om å anskaffe denne type teknologi.

- Vi er den første regionen som får felles teknologisk plattform for velferdsteknologi i Norge. Det gir oss mulighet for å ivareta innføring og videre utvikling på dette området på en betryggende måte. I denne sammenhengen er det både viktig og interessant at vi også leverer et høykompetent helsefaglig mottak for digitale trygghetsalarmer, sier Dehli.

Responssenter

Kristiansand kommune er ansvarlig for å levere et helsefaglig mottak for alle kommuner i Norge som benytter seg av digitale trygghetsalarmer fra Telenor. På responssenteret i Kristiansand sitter helsefaglig personale klare til å besvare henvendelser fra hele regionen, og resten av landet.

Responssenteret på Valhalla helsesenter er bemannet av fagfolk 24 timer i døgnetTjenesten er døgnbemannet og har vært i drift siden mars. Personalet på responssenteret i Kristiansand har til nå hjulpet eldre med trygghetsalarm i blant annet Asker, Bærum, Stavanger, Sandnes, og Lillehammer.

Nå vil Kristiansand utvide senteret til også å betjene de 21 agderkommunene.

- Omfattende

Johan Ivarson som leder Telenor Objects forteller at dette er den mest omfattende avtalen selskapet har levert fram til nå, både med hensyn til antall kommuner som er med, og bredden og omfanget av tjenestetilbudet.

- Dette er et gjennombrudd i kommune-Norge for hvordan det tenkes rundt digital velferd. Flere kommuner landet rundt følger utviklingen i Agder nøye, og Sørlandet kan danne mal for hvordan kommune-Norge organiserer velferden i framtiden, sier Ivarson.

- Spennende

Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, og Ove Fredheim, direktør for bedriftsmarkedet i Telenor Norge var på besøk hos Kristiansand kommune for å se hvordan det helsefaglige mottaket for digitale trygghetsalarmer var organisert.

- Det er utrolig spennende å se hvordan en hel region tenker nytt rundt helse- og omsorgsoppgaver ved hjelp av ny teknologi. Dette er også første gang en kommune blir leverandør til Telenor, og vi ser frem til dette spennende og viktige samarbeidet med Kristiansand kommune og hele Agder-regionen, sier Svendsen.

Fakta om avtalen

Kontrakten mellom Agder-kommunene og Telenor Objects inneholder følgende elementer:

  • Trygghetsalarmer, med SIM-kort og tilhørende sensorer for 6500 tjenestemottakere
  • Mobil trygghetsalarm med GPS
  • Medisindispenser
  • Digitalt tilsyn
  • Tryggi-app'en
  • E-lås
  • Pasientvarsling for opptil 80 institusjoner
  • Installasjon
  • Responssenterplattform

Disse er med

Kommunene som er med fra oppstarten er: Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnardal, Audnedal, Åseral, Lindesnes og Kvinesdal.

Kontrakten har et omfang på 90 MNOK over 3 år. Anskaffelsen har vært ledet av Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA), og Kjell Pedersen-Rise har ledet prosjektgruppen for anskaffelsen på vegne av kommunene.

Telenor Objects AS er et selskap 100 prosent eid av Telenor Norge AS. Telenor Objects AS ble etablert sommeren 2009, og har som formål å tilby totalløsninger innen velferdsteknologi. Telenor Objects levere i dag velferdsteknologiske produkter og tjenester til over 130 kommuner i Norge.

Kontakt for media

Helse- og sosialdirektør
Wenche P. Dehli
952 93 926

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 16.10.2017 16:43
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?