Gå til hovedinnhold

Søker frivillig leksehjelp

Kristiansand folkebibliotek søker nå etter frivillige til å være leksehjelp 2 ganger i måneden for ungdom mellom 13-23 år.

Søker frivillige

Kristiansand folkebibliotek søker nå etter frivillige som kan være leksehjelp 2 ganger i måneden. Foto: Shutterstock.com

Kristiansand folkebibliotek skal nå starte opp en ny ordning med leksehjelp for ungdom. Ordningene er et lavterskeltilbud, og biblioteket søker nå etter frivillige som kan bidra som leksehjelp i norsk, engelsk, matte og samfunnsfag. Dette gjelder fag på ungdomstrinn, videregående og innen fagutdanninger. Leksehjelp skal tilbys (i første omgang) på torsdager for ungdom mellom 13 og 23 år, og det søkes etter frivillige som kan delta 2 ganger i måneden.

– Ordningen er åpen for alle ungdommer, og vi tenker at hovedvekten vil være personer med innvandrerbakgrunn. Biblioteket er allerede en viktig læringsarena for disse ungdommene, og et tilbud vi ønsker å utvide. Vi har fått midler som skal brukes til læringsmateriell, og til å skape en god sosial ramme rundt tiltaket, sier miljøarbeider Espen Halvorsen ved Kristiansand folkebibliotek.

– Vi har satt aldersgrensen til 23 år fordi mange innvandrere kommer til Kristiansand som enslig flyktninger i begynnelsen av 20-årene. Biblioteket får henvendelser om at de har et sterkt ønske om å lære seg språket raskt slik at de kan integrere seg i samfunnet. Leksehjelp er derfor et viktig bidrag for integrering i samfunnet, og vi håper mange vil melde sin interesse som frivillig, sier Halvorsen.

- Vinn-vinn situasjon

Mariann Solvang er avdelingsleder i barne- og familietjenesten i Kristiansand kommune, og har tidligere startet tilbud om leksehjelp for enslige mindreårige flyktninger. Nå bistår hun biblioteket med sin erfaring i deres opprettelse av nytt leksehjelptilbud for ungdom.

I Kristiansand er det allerede etablert leksehjelp i både frivillig- og kommunal regi. Blant initiativtakerne er avdelingsleder Mariann Solvang i barne- og familietjenesten i Kristiansand kommune. For fem år siden startet hun en aktivitetsklubb med leksehjelp kafé for enslige mindreårige flyktninger. Nå bistår hun biblioteket i oppstartsfasen ved å dele sine erfaringer og kompetanse som leder av aktivitetsklubben.

– Aktivitetsklubben jeg startet ble etter hvert tilknyttet en Rotaryklubb, og nå har vi 30 rotarianere som kommer for å gi leksehjelp til ungdommer. Mange vi har hjulpet er i gang med å studere på universitet, og et slikt tilbud er utrolig viktig, og en vinn-vinn situasjon for alle parter. For som frivillig er du med på å gi ungdom hjelp på veien til å lykkes i samfunnet, Samtidig får en mye igjen for det selv ved at en kan bidra og dele kunnskap. Biblioteket er en viktig ressursarena, og det er utrolig flott at de skal i gang med dette tilbudet, sier Mariann Solvang.

Kriminalitetsforebyggende

Akamal Ali er styreleder i Foreningen for Inkludering og Dialog (FIDA), som blant annet tilbyr leksehjelp for ungdom i deres lokaler i Kvadraturen. Nå samarbeider foreningen med biblioteket med å skaffe elever og leksehjelpere.

Tilbudet om leksehjelp er et samarbeid mellom Kristiansand folkebibliotek og Foreningen for Inkludering og Dialog (FIDA). FIDA består av tre muslimske og to flerkulturelle organisasjoner som har gått sammen for å hjelpe innvandrerungdom bort fra kriminalitet. FIDA tilbyr leksehjelp i egne lokaler i Kvadraturen og samarbeider med biblioteket for å skaffe ungdom og leksehjelpere.

– For at ungdom skal lykkes, og særlig innvandrerungdom, må de være flinke på skolen. Norge har et høyt utdanningsnivå, og mange innvandrerungdom har ikke foreldre hjemme som kan gi dem støtte i forhold til skolegang som vanlig etniske norske har. Vi ser at det er et behov, og vi oppfordrer ungdom til å benytte seg av leksehjelp. Tilbudet kan gi stort utbytte og ruste de til å bli gode samfunnsborgere, og komme seg bort fra miljøer med kriminalitet. Nå som biblioteket skal opprette tilbud om leksehjelp ønsker vi å hjelpe til med å skaffe elever og leksehjelpere. Et slikt samarbeid er nyttig for hele samfunnet, sier styreleder av FIDA, Akmal Ali.

Meld deg som frivillig

Leksehjelpen skal finne sted i grupperommene i 3. etasje ved Kristiansand folkebibliotek hver torsdag fra klokken 17.00 til 19.00. Her vil det bli enkel bevertning med kaffe og te.

Målgruppen er ungdom mellom 13 og 23 år, og det søkes etter frivillige som kan være leksehjelp i norsk, engelsk, matte og samfunnsfag. Dette gjelder fag på ungdomstrinn, videregående og innen fagutdanninger.

Biblioteket ønsker leksehjelpere som har mulighet til å delta annenhver torsdag, men du er også velkommen til å delta hyppigere. Leksehjelpen er uforpliktende.

For å være leksehjelper må du ha gode allmennkunnskaper på grunnskolenivå, men du behøver ikke å være utdannet lærer. I tillegg til faglige ferdigheter er det også viktig at du tar deg god tid når du underviser, og er tålmodig.

Ønsker du å bli frivillig leksehjelper kan du kontakte miljøarbeider Espen Halvorsen på:
e-post: Espen.halvorsen@kristiansand.kommune.no 
mobil: 930 05 737

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 03.01.2019 09:02
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?