Gå til hovedinnhold

Søk på toppidrettsstipend

Fram til 2. september er det mulig å søke på Kristiansand kommunes stipend for toppidrettsutøvere og toppidrettstrenere. Stipendsummen er på 300 000 kroner.

Vil fremme utøvere og trenere

I 2019 skal det utdeles 300 000 kroner i toppidrettsstipend til utøvere og trenere. Kommunen tar imot søknader fra 23. juli. (Foto: Shutterstock)
– Vi ønsker å fremme idrettsutøvere og idrettstrenere som er på toppnivå. Med denne stipendordningen er målet å stimulere utøvere og trenere til å fortsette slik at de kan forbedre seg, og komme på et enda høyere nivå innen sine idretter, sier idrettssjef Terje Abrahamsen i Kristiansand kommune.

Kulturstyret vedtok å opprette stipendordningen 21. juni 2018. Stipendet er en videreføring av «Strategi for toppidrett» som ble vedtatt i bystyret i desember 2017. Stipendsummen for 2019 er på totalt 300 000 kroner, og formålet med ordningen er å anerkjenne Kristiansands fremste toppidrettsutøvere.

Strategi for toppidrett

Søknadskriterier

Legg merke til at det er klubben, kretsen eller forbundet som skal søke på vegne av utøveren og/eller treneren. Utøveren skal representere en idrettsklubb i Kristiansand. Om man har blitt tildelt stipend tidligere, er ikke dette til hinder for å motta dette på nytt på et senere tidspunkt. Man kan tildeles stipend i hovedsak for ett år, men det kan også gis for inntil to år om gangen.

Ved tildeling av toppidrettsstipend til utøver legges det vekt på:

  • Oppnådde resultater - primært på nasjonalt/internasjonalt seniornivå
  • Uttalelser fra trener/leder/klubb/krets/forbund
  • Kortfattet trenings- og konkurranseplaner for videre satsning

Dette må dokumenteres når søknad leveres.

Begrensinger

  • Økonomiske forutsetninger varierer fra idrett til idrett, fra miljø til miljø og fra utøver til utøver. Det vil derfor kunne være aktuelt å foreta en økonomisk behovsprøving ved tildeling av offentlig tilskudd til formålet.
  • Mottakeren står fritt til å bruke stipendet til videreutvikling innenfor sin idrett.
  • Kristiansand kommune kan velge å trekke tilbake tildeling hvis mottaker har brukt og/eller blir dømt for bruk av doping.

Søknad

Alle idrettsklubber/organisasjonsledd i idretten innenfor Kristiansand kommune kan foreslå kandidater. Det åpnes ikke opp for søknad fra enkeltpersoner/utøvere.

Søknaden sendes elektronisk til Kristiansand kommune.

Søknadsskjema

Siste frist for å søke er 2. september.

Retningslinjer for toppidrettsstipend 

Tildeles i september

Toppidrettsstipendet tildeles i kulturstyrets møte i september. Juryen som foreslår for hvem som skal få stipend, består av ett medlem fra kulturstyret, idrettssjef Terje Abrahamsen og toppidrettsforumet. Toppidrettsforumet består av representanter fra Universitetet i Agder, Olympiatoppen Sør, Kristiansand Idrettsråd, Kristiansand Katedralskole Gimle, Akademiet og Kristiansand kommune.

 

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 06.08.2019 14:55
Sist endret: 13.08.2019 07:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?