Gå til hovedinnhold

Søk om redusert SFO-betaling

Fra 1. august 2018 blir det gratis eller billigere SFO for familier med samlet skattepliktig inntekt under 500 000 kroner.

Søknadsfrist 1. juni

Fra 1. august 2018 blir det gratis eller billigere SFO for familier med samlet skattepliktig inntekt under 500 000 kroner. ( Foto: Anders Martinsen fotografer)Ordningen ble vedtatt av bystyret 25. april, og gjelder for alle barn på 1.-4. trinn ved ordinær SFO og for elevene på samme trinn ved kompetanseavdelingene på Krossen og Hellemyr.

Selv om fristen er kort, håper kommunen at så mange som mulig rekker å søke om redusert betaling innen den ordinære fristen 1. juni.

Det er anledning å søke hele året. Men husk at ordningen først virker fra måneden etter at du søker.

Nye satser

Disse måneds-satsene gjelder fra 1. august 2018:

  • Skattbar inntekt under 200 000 kroner: Gratis
  • 200 000 - 300 000 kroner: 1000 kroner
  • 300 000 - 400 000 kroner: 1800 kroner
  • 400 000 - 500 000 kroner: 2570 kroner
  • Over 500 000 kroner: 2963 kroner

Det blir fortsatt 15 prosent søskenmoderasjon.

Hensikten med ordningen er å bidra til å utjevne sosial ulikhet slik at flere barn får anledning til å delta i SFO-fellesskapet uavhengig av foreldres inntekt.

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett skoleår. Du må derfor søke på nytt før 1. juni hvert år. Hvis du bytter barnehage i løpet av året, må du også søke på nytt.

Søknadsskjemaet ligner veldig på det som brukes til å søke om redusert betaling i barnehager.

Mer info 

Slik søker du

Først henter du den endelige skattemeldingen (selvangivelsen) fra 2017 fra Altinn, og lagrer den på pc-en. Husk at alle skattepliktige inntekter skal oppgis, også inntekter som du eventuelt har ført opp i den endelige skattemeldingen du har levert.

Så fyller du ut søknadsskjemaet for redusert betaling og legger ved den endelige skattemeldingen. Logg deg inn med BankID eller MinID for å komme inn på skjemaet.

Søknadsskjema

Du kan legge ved annen dokumentasjon hvis du ikke har skattemelding for 2017, eller hvis inntekten er vesentlig endret.

Ansatte ved Servicetorvet i Rådhuskvartalet kan også hjelpe med å fylle ut søknaden.

Samlet skattbar inntekt

Det er husholdningens samlede skattbare inntekt som skal dokumenteres i søknaden.

Som husholdning regnes ektefeller, samboere og registrerte partnere.

Hvis foreldrene har delt omsorg, er det kun inntekten i husstanden der barnet har folkeregistrert adresse som skal oppgis.
Hvis samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

Hvis du har plass i privat barnehage i Kristiansand, men bor i en annen kommune skal du søke kommunen der du og barnet bor.

Det kommer en egen sak om foreldrebetaling i SFO for barn med funksjonshemminger fra 5. trinn og oppover til bystyret i løpet av 2018.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 24.05.2018 08:20
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?