Gå til hovedinnhold

Søk og finn selv byggesaksdokumenter

- Vi utvider nå servicetilbudet for våre innbyggere og legger ut byggesaker og eiendomsarkiver åpent og enkelt tilgjengelig for alle, forteller plan- og bygningssjef Venke Moe. – Søk deg inn på adresse eller nummer og du finner dokumenter helt tilbake til 1893!

Lanserer to nye innsynsløsninger i arkiver

-Denne uka lanserer vi web-innsyn i to nye arkiver. Et historisk arkiv fra 1893 - 2003 og et teknisk arkiv med dagens saker, forteller plan- og bygningsssjef Venke Moe og spesialkonsulent i arkivet, Elin Langenes, og håper innbyggerne blir godt fornøyd. Foto: Ragna Marie Henden

- Denne uka lanserer vi to nye tilbud til byens innbyggere. Offentlig innsyn i et historisk arkiv for byggesaker fra 1893 – 2003, og et arkiv for tekniske saker fra 2003 – 2017 og fortløpende. Dette er noe vi har jobbet lenge og hardt for å få til, sier Venke Moe og Elin Langenes. - Vi ønsker å øke servicegraden for både næringsliv og innbyggere. Samtidig reduserer dette også noe av tiden for våre saksbehandlere med kopiering og utsendelse av dokumenter. Det digitale historiske byggesaksarkivet har til nå kun vært tilgjengelig via kundepc i Servicetorvet. Bare i fjor ble det lastet ned over 41.000 dokumenter innen byggesaker. Det sier noe om interessen og behovet for lett tilgjengelige dokumenter, forteller plan- og bygningssjef Venke Moe i Kristiansand kommune.

Vi har samlet linker til de ulike arkivene og innsynsløsningene på en nettside for å gjøre det enkelt å finne alt lett tilgjengelig.  Link til nettsiden på portalen.

Her finner du våre to nye tilbud:

I tillegg har vi også samlet nyttige linker på samme side til:

  • Offentlig journal
  • Politiske saker/politisk agenda
  • Reguleringsplaner (oversikt over vedtatte og pågående)   
  • Gravearbeider

Fantastisk moro med arkiv

- Se her på disse gamle fine tegningene og skrivene fra 1893, sier Elin Langenes, spesialkonsulent i arkivet. - Nå har alle tilgang på et fantastisk historisk materiale med byggesaker i 125 år. Foto: Ragna Marie Henden

- Det er fantastisk moro å jobbe som arkivar og systematisere og legge til rette både det historiske arkivet og dagens løpende arkiv, sier spesialkonsulent i arkivet, Elin Langenes. Hun har jobbet tett på prosessen og jobber med strategi og utvikling av arkiv.  - Se her på disse gamle fine tegningene, de er faktisk bedre scannet enn som originaler, forteller en entusiastisk arkivar.

Elin har jobbet med tilrettelegging av både det historiske og det nye arkivet i mange år. Firmaet Dansk Scanning AS fikk over det historiske arkivet fra 1893 og scannet ca 500 hyllemeter med dokumenter i perioden 2010 – 2012. Originalene er  lagret hos IKAVA. Alle kommunens byggesaker er nå digitale. Dette dekker en periode på nærmere 125 år.

– Her er det mye spennende, sier Elin, og viser nydelige tegninger og brev fra 1893. – I dette arkivet har vi 100 års historie innen byggesaksbehandling i Kristiansand kommune. Det må jo være en drøm for en historiker å forske på, og for huseiere, slektsforskere og lokalhistorikere, sier Elin, som selv er svært historisk interessert. – Jeg tror vi er den kommunen i Norge som har arkiver lengst tilbake i historien. Blant storkummunene er vi helt i front i forhold til digitalisering av arkivene og innsynsløsninger.

Fornøyde innbyggere

- Vi håper virkelig mange vil oppleve dette som lettvint og greit å finne fram selv til ønskede dokumenter og informasjon, sier Venke Moe og Elin Langenes, etter flere års iherdig innsats for å lage gode løsninger for byens innbyggere. – Fornøyde folk er en viktig inspirasjon i arbeidet, sier Elin. – Noen ganger får vi høre - wow – dette var bra! Da har vi vel gjort noe riktig, smiler Elin Langenes og Venke Moe.

Milepæl i Dokumentsenteret

Kristiansand kommune jobber målbevisst med digitalisering og åpen forvaltning. - Gode løsninger for innsyn i offentlige arkiver er viktig, sier arkivsjef Grete Gavelstad, leder for Dokumentsenteret. – Media, innbyggere og næringsliv kan raskt og enkelt selv søke opp aktuelle dokumenter. Den store mengden innsynskrav som daglig mottas i kommunen forventes dermed redusert. Vi har nådd et viktig mål ved at ytterligere to innsynsløsninger er på plass, sier arkivsjefen fornøyd.

Prosjektgruppe på tvers av sektorer

Prosjektet har hatt som mål at kommunens innbyggere skal kunne hente ut relevant arkivmateriale via selvbetjeningsløsninger/internettløsninger. Og i tillegg lage gode og sikre løsninger for ansattes bruk av historiske arkiver.

Plan- og bygningssjef Venke Moe har vært leder for prosjektet.
Prosjektgruppa har bestått av:

Dokumentsenteret v/ Elin Langenes
Plan-, bygg- og oppmålingsetaten v/ Grethe Helland
Parkvesenet v/ Ann-Lisbeth Jahre
Kristiansand Eiendom v/Beate Austefjord
Servicetorvet v/ Wibekke Syvertsen
Ingeniørvesenet v/ Terje Dvergsnes

Kontaktinfo

Plan- og bygningssjef Venke Moe, mobil 909 79 540
Arkivsjef Grete Gavelstad, leder Dokumentsenteret, mobil 957 83 868
Spesialkonsulent arkiv i Dokumentsenteret, Elin Langenes, mobil 915 49 996

Link

Her finner du samlet nye arkivtilbud og nyttige linker

Slik ser innloggingen til historisk arkiv ut:

Skjermbilde innlogging til historisk arkiv 1893 - 2003

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 10.01.2017 15:42
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?