Gå til hovedinnhold

Sluttbehandling av kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2030

- Nå er det spennende hva politikerne vedtar i sluttbehandlingen av kommuneplanens samfunnsdel for 2017 – 2030. Formannskapet lager sin innstilling 13. september til bystyrets behandling 20. september, forteller prosjektleder Grete Sjøholt.

Gode tilbakemeldinger i høringsprosessen

Planrådgiver Grete Sjøholt i By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune har vært prosjektleder for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2030. - Nå er det spennende hva politikerne synes i sluttbehandlingen, sier Sjøholt. Kommuneplanen skal sluttbehandles av Bystyret 20. september. Foto: Ragna Marie Henden

- Kommuneplanens samfunnsdel Kristiansand mot 2030, er utarbeidet i en omfattende og bred dialog med kommunens samarbeidspartnere. Den vil være en viktig strategisk plan for å samle og inspirere mange aktører i byen til felles utvikling og endring, sier Sjøholt. - Det har også i høringsprosessen fra 29. mai til 7. august kommet gode tilbakemeldinger til planprosessen, og til utforming og innhold av planen, både fra regionalt nivå, og samarbeidspartnere.

Forslag til kommuneplan samfunnsdelen 2017-2030

En skapende by med ambisjoner

- En skapende by med ambisjoner, er Kristiansand kommunes nye visjon i planen, som er laget kortfattet og enkel i utformingen, forteller Sjøholt. – Mange har jobbet mye i planprosessen med innspill for å få med meninger og bidrag til planen. Utfordringen har vært å gjøre det hele kortfattet og enkelt, så planen blir et godt styringsverktøy.

- Vi er nå godt fornøyd med det som legges fram, sier prosjektleder Grete Sjøholt, som har holdt i trådene og organisert med presisjon i rekordfart Kristiansand kommunes nye samfunnsplan. Hun har ledet en prosjektgruppe i administrasjonen med representanter fra alle sektorene, som igjen har invitert til folkemøter, workshops, møter med ulike grupper, barn og unge, innovasjonscamper og høringskanaler for utarbeidelse av den nye kommuneplanen. Vi har jobbet for å involvere mange tidlig i prosessen. Det ser vi har vært viktig for det endelige resultatet.

Høringsprosessen.

Rådmannens vurdering

- Rådmannen vurderer at forslaget som legges fram til behandling ivaretar både føringer fra fastsatt planprogram, bystyrets generaldebatt i november 2016 og innspill i planprosessen, forteller prosjektleder.

Tiden etter 7.august har nå gått med til å svare på høringsuttalelser og integrere gode innspill i planen til det endelige sluttdokument som nå forelegges politikerne.

 – Det har vært spennende og en givende prosess å både lede og være med på. Spesielt interessant har det vært å se engasjementet og involveringen fra ungdommer gjennom Innovasjonscamper, og ulike faggrupper og samarbeidspartnere, forteller Sjøholt.

Involveringsprosessen

Byutvikling er et fellesprosjekt

Planen slår fast at byutvikling er et fellesprosjekt. Kommunen er bare en av mange aktører som arbeider for å utvikle byen og regionen. Innbyggere, næringslivet, universitetet, sykehuset, fylkeskommunen, nabokommuner, byens institusjoner og frivillig sektor spiller viktige roller i arbeidet med å gjøre Kristiansand til en attraktiv by å leve og arbeide i. Representanter for disse har bidratt på forskjellig vis i prosessen, og mange vil kjenne igjen sine innspill i planen, sier prosjektleder Sjøholt.

Gjennomføring

- Etter at bystyret har behandlet planen 20. september blir det spennende framover hvordan planen blir fulgt opp og realiseres videre. Her er det viktig at kommunen samarbeider med andre aktører for å lykkes, mener Sjøholt.

Saksframlegget til formannskapet 13. september.

Kontakt

Prosjektleder Grete Sjøholt, planrådgiver, By - og samfunnsenheten, mobil 982 87 902, epost: grete.sjoholt@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 05.09.2017 11:08
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?