Gå til hovedinnhold

Slik kan den nye kulturskolen bli

En volumstudie utformet av et arkitektteam viser hvordan den nye kulturskolen på Silokaia kan bli. Volumstudiet er basert på Knuden – Kristiansand kulturskole sitt rom- og funksjonsprogram, og studiet skal brukes som grunnlag for kostnadskalkyle for prosjektet.

Over 50 tilbud

Den nye kulturskolen er organisert i tre volum og skal blant annet romme vrimlehall, storsal, amfi, kammermusikksal, white- og black box, undervisningsrom, fritidskulturliv, utstillingsareal, musikkterapi og verksteder. Illustrasjonen er laget av BA_X, Mestres Wåge Arquitectes og Mendoza Partida.

Nesten ett år har gått siden bystyret vedtok at Knuden – Kristiansand kulturskole skal flyttes fra nåværende adresse i Kongens gate, og inn i det nye kulturkvartalet på Silokaia. Siden da har ansatte ved kulturskolen bearbeidet skolens rom- og funksjonsprogram. Arbeidet har bestått i å kartlegge skolens behov og finne løsninger for det nye bygget.

– Per dags dato har kulturskolen over 50 tilbud, og det vil bli flere i fremtiden. For å kunne kartlegge kulturskolens behov har vi fått innspill fra alle lærere i ulike seksjoner. Innspillene har vi deretter brukt til å se på byggets logistikk hvor vi har jobbet med plassering av rom, sambruk, trender innen kultursektoren og krav om gruppeundervisning. Vi har også vært på studieturer til andre kulturskoler i Norge for å se hvordan de har utformet sine bygg, sier markeds- og kommunikasjonsansvarlig, Karoline Rise Nøstdal og koordinator for den kulturelle skolesekken, Tarjei Fjørtoft.

De kan fortelle at formålet med studiet er å skape et nytt bygg som kan tilby barn og unge flere muligheter i årene som kommer.

– Denne prosessen har medført god dialog med prosjektgruppen og arkitektene hvor vi har funnet smarte løsninger som gjør at vi er klare for fremtiden. Selv om alt er i startfasen, er vårt fokus at kulturskolen skal være et godt og trygt sted for elevene. Vårt ønske for det nye bygget er at det er et åpent og inkluderende bygg for flere som holder på med kunst og kultur i Kristiansand. Arkitektene har vært flinke til å ta hensyn til våre behov, og vi er veldig fornøyd med de arkitektoniske utformingene som har blitt foreslått, sier Nøstdal og Fjørtoft.

Illustrasjoner av bygget

Her kan du se et par illustrasjoner av hvordan kulturskolen og Siloplassen er tenkt. Illustrasjonene er laget av BA_X, Mestres Wåge Arquitectes og Mendoza Partida.

Kulturskolen vil få en ny vrimlehall som skal ligge i 1. etasje i mellombygget. Her er det tenkt at hallen kan benyttes til utstillinger samt oppholds- og møteplass for elevene.

Hovedinngangene til kulturskolen er lagt mot Siloplassen som du kan se her, og mot Kilden Teater og Konserthus ved Sjølystveien.

Høyoppløselige illustrasjoner:

Kulturskolen utenfra  Vrimlehall kulturskolen  Siloplassen

Volumstudie

Volumstudiet av kulturskolen er laget av arkitektteamet Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI architectural som også vant arkitektkonkurransen om Silokaia. Studiet ble bestilt av Kristiansand kommune og skal bli brukt som grunnlag for kostnadskalkyle for prosjektet.

– Volumstudiet var en test for å se om vi klarer å få inn de store volumene i bygget. Resultatet viser at det får vi til. Det er også en kvalitetssikring av reguleringsarbeidet som pågår. Veien videre er å kalkulere selve prosjektet som vil bli behandlet i bystyret i desember i forbindelse med handlingsprogrammet for perioden 2019/2022. Får vi gjennomslag har vi muligheten til å få bygget ferdig til skolestart i 2021, sier prosjektleder for kulturskolen, Erik Sandsmark.

Volumstudie av Knuden

Unikt prosjekt

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe kan fortelle at han er svært fornøyd med prosessen så langt.

– Planene er helt fantastisk, og det kan bli helt unikt. Med et nytt bygg får vi helt andre muligheter til utvidet bruk, og til å starte nye tilbud. Dette er et bygg som kan brukes i mange sammenhenger, og vi kan gi barn og unge, og øvrige deler av kulturlivet i byen, et unikt tilbud. Får vi dette på plass er jeg ikke i tvil om at dette kan bli Norges desidert flotteste og beste kulturskole. Jeg ser også virkelig fram til å starte en dialog med Kilden Teater og Konserthus og Kunstsiloen for å finne fram til spennende synergieffekter.

Kontaktperson for media

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe, mobil: 415 08 561

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 06.03.2018 11:31
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?