Gå til hovedinnhold

Skolesaken utsettes

Flertallet i formannskapet ønsker utredning av flere alternativer for fremtidig skolestruktur i Vågsbygd-området.

Fra fem til tre

Et alternativ for tre skoler med elever fra 1. til 10. trinn, fordelt på Karuss, Vågsbygd og Slettheia/Øvre Slettheia, skal utredes før den framtidige skolestrukturen vedtas. (Foto: Anders Martinsen fotografer).I dag er det fem skolebygg i det området som er utredet med tanke på en fremtidig skolestruktur:

• Slettheia har elever fra 1. til 7. trinn.
• Vågsbygd skole drives på to steder: Avdelingen på Åsane har elever fra 1. til 3. trinn, mens avdelingen i Augland har elever fra 4. til 7. trinn.
• Fiskå har elever fra 8. til 10. trinn.
• Karuss har elever fra 1. til 10. trinn.

Rådmannens innstilling til formannskapet er at det bør være to barneskoler og én ungdomsskole for elevene i området. Barneskolene bør ligge på Slettheia og Vågsbygd skole i Augland, og ungdomsskolen bør ligge på Karuss. Det betyr nedleggelse av Fiskå og avdelingen på Åsane.

Saken

Utrede

I formannskapet 16. januar ble det flertall for det forslaget KrF fikk flertall for i oppvekststyret 5. desember, men som ble anket til formannskapet.

Det betyr at det nå skal utredes et alternativ for tre skoler med elever fra 1. til 10. trinn, fordelt på Karuss, Vågsbygd og Slettheia/Øvre Slettheia, før den framtidige skolestrukturen vedtas.

Forslaget fikk støtte fra 8 av de 13 representantene i formannskapet. Flertallet består av KrF, H, FrP og V.

Mindretallet (Ap og SV) stemte for Aps forslag om å legge ned avdelingen i Åsane, men ellers beholde dagens skolestruktur.

Sp hadde meldt forfall til formannskapsmøtet.

Planen var å behandle skolestruktursaken i bystyret 23. januar. Denne behandlingen blir nå utsatt.

 

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 17.01.2019 07:45
Sist endret: 17.01.2019 07:45

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?