Gå til hovedinnhold

Skisser til utvikling av Vestre havn

Tre fagmiljøer har levert hvert sitt utkast med ideer om hvordan Vestre havn kan bli seende ut når konteiner-havna flyttes bort fra området.

I god tid

Erling Ekerholt Sæveraas fra Asplan Viak legger ideene fram for kommunen

Kristiansand kommune starter prosessen med å utvikle dette området i svært god tid før gjennomføring kan skje. Flyttingen av konteiner-havna vil ventelig skje i løpet av 10-15 år.

– Et så synlig og betydningsfullt område er det viktig å ta seg god tid til å finne gode løsninger for. Området, som strekker seg fra fiskebrygga til Gartnerløkka, er i stor grad med på å definere Kristiansand sentrum, sier Anne S. Lislevand i By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

Hun er planlegger i by- og samfunnsavdelingen i Kristiansand kommune og prosjektleder for kommunedelplanen for Vestre havn

Egen plan

Arbeidet med kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn ble igangsatt i 2008. En samlet kommunedelplan skulle erstatte både Havneplanen fra 1995 og Kvadraturplanen fra 1999. Ved sluttbehandlingen i juni 2012 var det en del uavklarte forhold rundt arealbruken i Vestre Havn, og planen ble derfor delt i to.

Det er mye transport og industri i området i dag. Fergeforbindelsen Hirtshals – Kristiansand er Norges eneste riksveifergesamband med utlandet. Dette har stor betydning for Kristiansand som trafikknutepunkt og internasjonal havn.

Dagens situasjon er ikke tilfredsstillende for myke trafikanter ved Vestre havn. Det er viktig å vurdere løsninger som tar hensyn til den menneskelige skala og ikke skaper store barrierer mellom Kvadraturen og sjøen.

AsplanViaks ideskisse

Asplan Viak har en visjon om en utvikling fra containerhavn til en havneby. De har bl.a. forslag om å kombinere cruisekai med park og næringsbygg i ulike nivå. De foreslår også sterke forbindelser for menneskene mot Odderøya og Kvadraturen. 

Rambølls ideskisse

Rambøll foreslår bl.a. å videreføre Kvadraturens akser i Vestre havn som grønne (det vil si med parker, møteplasser, lekeplasser) og blå (vann) byrom. De foreslår også at bebyggelsen bryter med bygningsstrukturen i Kvadraturen.

Dyrviks ideskisse

Dyrvik Arkitekers prosjekt har en visjon om at området blir en Sjøhave. Vestre havn kan være med på å kickstarte utviklingen av Kristiansand som den grønne folkehelsebyen. De foreslår å lage en sjøpark med sjøhager med tang, tare og skjell og koble dette mot fagmiljøer på UIA.

Alle forslagene foreslår å åpne opp en kanal mellom den opprinnelige Lagmannsholmen og Kvadraturen.

Håndtering av cruisekai er en utfordring som alle tre er opptatt av, og som de har ulike forslag til løsning på.

Utstilling

Skissene med forklaringer og utdypinger blir nå stilt ut og gjort tilgjengelig for publikum:

13. mai – 06. juni i Folkebiblioteket, 2 etasje

06.juni – 30. juni i Rådhuskvartalet, 1 etasje

Det ble lagt til grunn en rekke premisser og hovedtrekk forut for ideutviklingen. Ett av de fremtidige målene er å skape en ny bærekraftig bydel, som likevel har en sammenheng med Kvadraturen, Odderøya og Kanalbyen. Å skape en attraktiv og urban bydel henger i sammen med å åpne for ulik arkitektur og høy grad av blanding av funksjoner. Ved å blande offentlige formål, næring og bolig kan det bli et yrende byliv.

Det er også viktig å fortsette elve- og strandpromenaden rundt Vestre havn. Det bør blant annet legges til rette for uformelle møteplasser. Slike byplangrep kan etablere gode forbindelser til turområder og eksisterende funksjoner i Kristiansand, og en ny, interessant bydel kan tre frem.

Nå kan publikum bli kjent med hvordan fagfolkene har tenkt omkring utviklingen av Vestre havn. Hva som blir det endelige resultatet er for tidlig å si noe om. Det kan bli en videreutvikling av ett av utkastene, en blanding av alle, eller noe helt annerledes.

– Kom og se på forslagene og kom gjerne med dine tanker om dem, sier Lislevand.

Kontaktpersoner: Anne S. Lislevand telefon 922 68 146

Maria Steinstø  telefon 988 95 083

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 13.05.2016 13:18
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?