Gå til hovedinnhold

Skårer bedre enn fjorårets avgangselever

Elevene som gikk ut av 10. trinn i vår har i snitt 0,8 grunnskolepoeng mer enn de som gikk ut av grunnskolen i Kristiansand våren 2015.

Jevn framgang

Gjennomsnittet på 42 grunnskolepoeng er over både landsgjennomsnittet på 41,2 og snittet i Vest-Agder, som er 40,8.

Kristiansand har hatt en jevn framgang hvert år fra 2013:

2013: 39,8
2014: 40,7
2015: 41,
2016: 42,0

Oppvekstdirektør Arild Rekve. - Det er hyggelig med et godt resultat også i år. Men det jeg er mest glad for, er at den positive tendensen fra de siste årene fortsetter. Jeg mener det er fruktene av en langsiktig innsats som nå viser seg. Blant annet ser vi nå at satsingen på FLiK-prosjektet betyr mye for elevenes skolehverdag og faglige resultater, sier oppvekstdirektør Arild Rekve.

Han understreker at gode skoleresultateter kommer av et godt samspill mellom både elever, foreldre, lærere, skoleledere og politikere.

– Elevene klarer å prestere bedre når de viser positive holdninger til læring. Også støttende foreldre og flinke lærere og skoleledere er viktig for at skolen i Kristiansand får disse resultatene. Jeg vil også takke politisk ledelse og oppvekststyret som er veldig opptatt av å prioritere skole veldig høyt, sier oppvekstdirektør Arild Rekve.

skoleporten.no

Både standpunkt- og eksamenskarakterer er med i grunnlaget for å regne ut grunnskolepoeng. Grunnskolepoeng er et samlet mål for elevenes karakterer i fag ved avslutningen av 10. trinn. Alle tallkarakterene i fagene (på en skala fra 1 til 6) legges sammen, før summen deles på antall karakterer. Dette gjennomsnittet ganges med 10. Det beregnes ikke grunnskolepoeng for elever som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene.

Slik har landsgjennomsnittet vært de siste årene:

2013: 40,0
2014: 40,1
2015: 40,8
2016: 41,2

Grunnskolepoengene i Vest-Agder de siste årene har vært:

2013: 39,0
2014: 39,9
2015: 40,4
2016: 40,8

Slik er 2016-tallene for de andre storbyene Kristiansand sammenligner seg med:

Bergen: 42,1
Stavanger: 42,0
Trondheim: 41,8
Tromsø: 41,7
Oslo: 41,5

Pluss i matte

I landet under ett er det bare små forandringer i snittkarakteren i de enkelte fag, både til eksamen og standpunkt, sammenlignet med året før.

Unntaket er skriftlig eksamen i matematikk hvor snittkarakteren i landet går opp fra 2,9 til 3,3. Utdanningsdirektoratet mener at en omlegging av 2016-eksamen i matte ser ut til å ha slått positivt ut på elevenes eksamenskarakterer i matte.

I Kristiansand gikk snittet på skriftlig matteeksamen opp merkbart mer enn snittet i landet: Økningen var fra 2,9 i 2015 til 3,6 i 2016.

Av landets ti største kommuner var det bare avgangselevene i Bærum (3,9) som hadde bedre resultater enn Kristiansand i årets skriftlige matteeksamen. Tidligere år har Kristiansand ligget under snittet for de ti kommunene. Resultatet av årets skriftlige matteeksamen er nå over snittet for de ti største kommunene.

(Forsidebildet er tatt av Anders Martinsen fotografer)

For media

Kontaktinformasjon:
Oppvekstdirektør Arild Rekve: 900 72 257

 

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 05.09.2016 13:58
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?