Gå til hovedinnhold

Skal rydde i journalutfordringer

I dag må pasient og helsepersonell forholde seg til mange ulike journalsystemer. Dette kan skape propper i systemet og kan hindre rask og effektiv hjelp. Nå går startskuddet for arbeidet med «Én innbygger – én journal», og direktoratet for e-helse var på plass i Kristiansand i to dager.

Kristiansand ressurskommune 

Når "Én innbygger - én journal" er en realitet, skal  helsepersonell ha enkel og sikker tilgang til pasientopplysninger. Det gir pasientene raskere og sikrere hjelp. Foto: Erling Slyngstad- Hægeland.

Direktoratet for e-helse har utpekt Kristiansand kommune som en av fire kommuner i Norge til å være ressurskommuner i arbeide med å realisere «Én innbygger – én journal». I dette arbeidet har Kristiansand invitert alle Agderkommunene til å delta.

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse leverte i januar 2016 sin anbefaling for hvordan målene i Meld. St. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal» kan realiseres:

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til helseopplysninger
  • Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, styring og forskning

Agder er først ute

Nå er dette arbeidet i gang og Agder er først ute. Direktoratet besøkte i går enkelte kommunale tjenester i Kristiansand i forbindelse med at arbeidet nå starter. Oppstartssamlingen med nær 80 deltakere fra kommunale helse- og omsorgstjenester fra hele Agder fant sted i torsdag.Fra oppstartsamlingen torsdag 30. mars

For å koordinere Kristiansand sin deltagelse i dette arbeidet sammen med kommunene på Agder er Irene Henriksen Aune engasjert som prosjektkoordinator.

- Dette er et av de største og viktigste prosjektene innenfor kommunal helse og omsorgstjeneste, sier hun.

- Det er svært hyggelig at direktoratet valgte å invitere med Kristiansand og Agder i dette arbeidet. Her får vi bidratt med vår kunnskap og erfaring til å påvirke morgendagens journal-løsninger og samtidig få førstehånds kjennskap til den nasjonale prosessen, sier Henriksen Aune.

Kontakt for media:

Kommunikasjonsrådgiver
Børge Røssaak Nilsen
91353690

Forfatter: Børge R. Nilsen
Publisert: 31.03.2017 09:30
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?