Gå til hovedinnhold

Skal kartlegge forsøpling

Kristiansand er den første kommune i landet som skal bruke en bestemt metode for å kartlegge hvor mye søppel som havner på avveier i parker, gater og andre steder i sentrum.

Verktøy

Kristiansand kommune skal være med i et pilotprosjekt som skal munne ut i et verktøy som norske kommuner kan bruke i kampen mot søppel. (Foto: Anders Martinsen fotografer)

I tillegg til å kartlegge, skal kommunen være med på å utvikle et verktøy som andre kommuner kan bruke i arbeidet for å få mindre søppel rundt omkring.

– For Kristiansand kommune er arbeidet mot forsøpling viktig, og vi er svært glade for å kunne bidra til utviklingen av et verktøy som kan bistå norske kommuner i dette arbeidet. Vi er med på prosjektet til Hold Norge Rent, og kartleggingsmetoden skal nå testes ut hos oss. Som første kommune i Norge, skal Kristiansand kartlegge egen forsøpling ved bruk av en systematisk kartleggingsmetode. Metoden gir kommunen unik innsikt i hvor mye søppel det er, hvor det kommer fra og årsakene til forsøpling. På bakgrunn av denne kunnskapen, vil kommunen kunne finne mulige løsninger og sette inn målrettede og effektive tiltak, sier klima- og miljørådgiver Solvor B. Stølevik i Kristiansand kommune.

Mandag 8. oktober er opplæring i metoden, dagen etter skal man på søppeljakt blant annet i gater, parker, fortau og sykkelstier.

– Metoden går ut på å kartlegge forsøpling i byområder og parkområder. I flere områder i Kvadraturen skal vi notere det vi finner av søppel, og registrere funnene, sier Stølevik.

Det er Hold Norge Rent som utvikler verktøyet. Men på laget er også Statistisk sentralbyrå, Plastreturs miljøprosjekt og altså Kristiansand kommune.

2019

Pilotprosjektet danner grunnlaget for utviklingen av et verktøy for kartlegging og overvåking av forsøpling i norsk kommuner. Målet er at verktøyet skal kunne tas i bruk av kommunene innen utgangen av 2019.

– Vi har tatt utgangspunkt i metoden som er brukt i Sverige fra 2007. Nå skal vi teste metoden og tilpasse den til norske forhold, og vi er glade for at Kristiansand vil hjelpe til med. Det gir Kristiansand god kunnskap om egen forsøplingssituasjon. I et lengre perspektiv vil verktøyet vi utvikler gi kommunene grunnlag for å gjøre tiltak som gir mindre forsøpling, sier prosjektleder Mari Mo Osterheider fra Hold Norge Rent.

Hold Norge Rent

Til media

Kontaktperson er Solvor B. Stølevik: 952 27 301 

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 05.10.2018 14:39
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?