Gå til hovedinnhold

Skal du brenne St. Hans-bål?

Søndag 23. juni er det St. Hansaften. Skal du brenne St. Hans-bål er det viktig at du kun bruker materialer av rent tre. Annet avfall kan være svært miljø- og helseskadelig.

Ikke alt kan brennes

Det er forbudt å brenne miljøfarlig avfall på St. Hans bålet. Dette er et eksempel på bål som ikke ble godkjent for brenning i 2016. Foto: Alena Bohackova

St. Hansaften nærmer seg, og tradisjonen med bålbrenning er ofte et høydepunkt for både store og små denne kvelden. Dessverre er det ikke alle som vet at det som kastet på bålet kan være både helse- og miljøskadelig. Kun rent trevirke kan brennes lovlig. Eksempler på dette er paller, ubehandlet trevirke og kvister.

Forbudt å brenne miljøfarlig avfall

- Avfall som dekk, impregnert eller behandlet treverk, plast, tekstiler, plastmøbler, madrasser og gamle båter er ikke lov å brenne. Brenning av avfall er forbudt etter forurensningsloven § 7 om plikten til å unngå forurensning. Formålet med forbudet er å forhindre forurensning og helseproblemer.

– Dette er produkter som kan inneholde svært skadelige stoffer, og som kan føre til alvorlige konsekvenser for både helse og miljø ved brenning. Når det brennes dannes det giftige stoffer i røyken og asken fra bålet. Dette er ikke bra for menneskene rundt bålet. Asken kan også havne i vannet i nærheten av bålet og gjøre skade for både mennesker, dyr og natur. Derfor skal det kun brukes rent treverk på bålet, opplyser miljørådgiver Alena Bohackova.

Bål på kommunal grunn/friområde må meldes kommunen

Ønsker du å brenne bål på kommunal grunn/friområde, så skal dette meldes til kommunen.

Meld om bålbrenning til arrangementsansvarlig Tore Løvland,
epost: tore.lovland@kristiansand.kommune.no. Mobil: 906 87 918

Ansvarlig person skal også sørge for at det blir ryddet i etterkant, og fjerne rester, spiker og ubrente gjenstander etter bålet.

Trygg bålbrenning

Her finner du samlet gode råd for bålbrenning.
For å ivareta brannsikkerheten og hindre unødig forurensning og plager gjelder følgende regler for bålbrenning:

 • En person skal være ansvarlig for bålet, og personen skal alltid være tilgjengelig og ha tilgang til telefon for og eventuelt melde i fra om ukontrollert brann
 • Bålet skal kun inneholde ubehandlete materialer eller trevirke som for eksempel paller, hogstavfall og avkapp fra trær og hagevekster som kan brennes.
 • Du trenger ikke melde om St. Hans-bål til Brannvesenet. Den ansvarlige må selv vurdere de lokale forholdene, gjøre seg kjent med Skogbrannindeksen for sitt område og bruke sunn fornuft.
 • Slokkeutstyr må finnes på stedet. Bøtter med vann kan benyttes.
 • Bålet må slokkes før det forlates. Brannvesenet forbeholder seg retten til å nekte bålbrenning hvis værforholdene tilsier dette, for eksempel ved sterk vind og/eller tørke som øker brannfaren.
 • Bålområdet skal ryddes etter bruk (spesielt spikre).

Kristiansandsregionen brann og redning har denne informasjonen på sin nettside her.

Gode råd rundt St. Hans-bålet

Dett er et eksempel på et godkjent bål i 2016. Her brukes kun materialer av rent tre. Foto: Alena Bohackova

 • Området skal være ryddig og bålet skal ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale
 • Bålet bør ikke bygges for stort. Kast heller på mer ved etter hvert.
 • Sørg for av barn holder god avstand til bålet. Kle dem i naturstoffer som bomull og ull. Kunstoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme.
 • Ta hensyn til naboer. Røyken virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse- og trivselsmessig problem for de som eksponeres.
 • Er bålet høyt, bør det antennes på midten. På den måten unngår du for store flammer og sterk varmeutvikling.
 • Store bål avgir sterk strålevarme og er dermed ikke egnet til å grille på. Ha gjerne en grill ved siden av, eller lag et mindre bål i tillegg til St. Hans-bålet.
 • Aske og glør som ikke er slokket skikkelig kan fly av gårde med vinden og antenne hus og skog. Forlat derfor aldri bål som ikke er 100 prosent slokket.

Hvor skal avfallet kastes?

Er du i tvil om hvor avfall skal kastes, kan du gå inn på http://www.sortere.no å finne svar. Her finner du informasjon om hva ulike produkter inneholder og hvordan de skal sorteres. Her ser du også nærmeste returpunkt der du bor.

Eksempelvis skal impregnert malt treverk, maling, og lignende leveres som farlig avfall. Elektriske og elektroniske produkter skal sorteres som EE-avfall. Ødelagte møbler skal sorteres som grovavfall, mens brukbare møbler kan leveres til ombruk.

Kontaktperson for media

Miljørådgiver Alena Bohackova, mob: 975 62 842

Forfatter: Marte Krogstad/Ragna Marie Henden
Publisert: 13.06.2019 16:02
Sist endret: 24.06.2019 08:39

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?