Gå til hovedinnhold

Skal bli en mer robust kommune i kriser

Som eneste norske by er Kristiansand med i et EU-prosjekt som skal sikre at samfunnet blir mer robust og tilpasningsdyktig i møte med kriser og katastrofer.

Stress-teste

Beredskapsleder Sigurd Paulsen og prosjektleder Silje Solvang har som mål at EU-prosjektet «Smart Mature Resilience» skal gjøre Kristiansand til en mer robust og tilpasningsdyktig by å leve i. Foto: Svein Tybakken

Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) ved Universitetet i Agder (UiA) har en sentral rolle i prosjektet Smart Mature Resilience (SMR) som vitenskapelig koordinator. CIEM er allerede en av verdens sentrale forksningsinstitusjoner når det gjelder bruk av IKT i krisehåndtering.

– Hvis vi ikke har opplevd katastrofer eller kriser av større omfang har vi ikke kultur for å ha høy oppmeksomhet rundt samfunnssikkerhet. Noe av prosjektet vil være å stress-teste kommunens organisasjon i forhold til å være i forkant i både planlegging, drift og vedlikehold. I 2009 fikk Kristiansand beredskapsprisen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Rådmann Tor Sommerseth vil ikke at vi hviler på laurbærene. Derfor har han bedt oss om å søke deltakelse i dette treårige EU-prosjektet der vi altså får lov til å hente kunnskap sammen med de beste forskningsinstitusjonene i Europa på området – der i blant vårt eget UiA.

Det sier beredskapsleder i Kristiansand kommune, Sigurd Paulsen, som sammen med sin lokale prosjektleder, Silje Solvang, forklarer begrepet «resiliens» som robusthet og evnen til å gjenopprette kritisk infrastruktur når samfunnet utsettes for ødeleggende hendelser.

Ekstremvær

– Kristiansand kommune ønsker å være drivkraften for en mer robust region også når det gjelder å møte kriser og uønskede hendelser. Klimaendringene gjør at Kristiansand og Sørlandet ligger utsatt til ved økt havstigning. Ekstremvær med mer av både regn, snø og vind har vi allerede sett økning av. Vi må også være forberedt på andre typer situasjoner som sosiale utfordringer. Det kan dreie seg demografierendringer, stor tilstrømning av flyktninger eller økt arbeidsledighet – den typen kriser som andre land lenger sør for oss har opplevd mye av de siste årene, sier prosjektleder Silje Solvang.

Solvang forklarer at EU-prosjektet Smart Mature Resilience (SMR) skal analysere, utvikle og teste fem verktøy som skal bli en håndbok for prosjektets syv byer. Overordnet mål er at dette skal utgjøre fundamentet for en felle europeisk håndbok som byer skal kunne ta i bruk for å kunne øke sitt såkalte resiliensnivå. De fem verktøyene er:

  1. Resilience maturity model: Modell som definerer organisasjonens retning for robusthet og beredskap gjennom målbare indikatorer
  2. Systemic risk assessment questionnaire: Helhetlig spørreskjema for risikovurdering som skal si noe om hvilket nivå organisasjonen ligger på
  3. Resilience policies:  Robuste vedtak og beslutninger
  4. SD (system dynamics) model: Datasimuleringsmodeller (CIEM/UIA hovedansvar)
  5. Participation and communication tool: Deltaker og kommunikasjonsverktøy

Pilot-by

Kristiansand kommune er en av tre pilot-byer i prosjektet. Det betyr at Kristiansand skal være blant de første byene som bruker disse verktøyene og er med og videreutvikler de til mest mulig effektive verktøy for å  avdekke, overvåke og simulere dagens situasjon og nye scenrarier for uønskede hendelser. Det skal hjelpe alle relevante aktører til bedre samarbeid og beslutningsgrunnlag og dermed styrke samfunnets totale resiliensnivå.

– Det vi lærer i dette prosjektet skal vi dele med andre byer og kommuner i våre nettverk, sier Sigurd Paulsen.

Beredskapsleder Sigurd Paulsen peker på at EU har satt store ressurser inn på forskning og utvikling når det gjelder samfunnssikkerhet.

– Det 21. århundre har blitt kalt «the Century of disaster». På verdensbasis har det vært dobbelt så mange ulykker og katastrofer i det første tiåret av dette århundre sammenliknet med det siste tiår i det forrige århundre. Europa er ikke noe unntak, og det er lite som tyder på at dette kommer til å endre seg, sier Paulsen.

Forberedt på det uventede

Silje Solvang peker på at det ikke siden 2.verdenskrig har vært så mange flyktninger i  Verden og Europa  som i dag.

– Det å forberede seg på det uventede er svært komplekst, og det er mange sektorer og styringsnivåer som påvirkes av dramatiske hendelser. Det er derfor viktig å ha et system og et samfunn som jobber godt sammen, både før og under og etter en slik hendelse. Det er dette samspillet som viser hvor resilient eler robust samfunnet er, sier Silje Solvang.

Prosjektet Smart Mature Resilience (SMR) er en del av EUs store forskningssatsing Horizon 2020. Prosjektet har et budsjett på 4,6 millioner Euro og varer fra 1. juni 2015 til 1. juni 2018. Prosjektpartnere er Kristiansand, Vejle (Danmark), Roma (Italia), Riga (Latvia), Bristol (England), Glasgow (Skotland), Donostia (Nord-Spania), Universitetet i Agder, Universitetet TECNUN i Donostia, Universitetet i Linköping, Sverige, Universitetet Strathclyde i Glasgow, det tyske standardiseringsinstituttet DIN og nettverket for bærekraftige byer i Europa, ICLEI.

Kontaktpersoner for mediene:

Sigurd Paulsen, beredskapsleder, tlf: 975 33 927 sigurd.paulsen@kristiansand.kommune.no

Silje Solvang, prosjektleder, 38 24 32 45 silje.solvang@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 13.07.2015 08:10
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?