Gå til hovedinnhold

Sjekk først - bygg etterpå

Fra 1. juli 2015 er det anledning til å bygge mindre bygg på eiendommen uten å søke. Men først må du forsikre deg om at du har lov.

1. juli 2015

Byggesaksleder Bjørn Harald Andersen.

Både plan- og bygningsloven, reguleringsplanen for ditt område og kommuneplanen for Kristiansand kommune kan si noe om hva du har lov til å gjøre uten å søke.

– Husk at det er ditt ansvar å forsikre deg om at du kan bygge etter de nye reglene uten å søke. Vi vet at det kan være vanskelig å tolke en del planer. Derfor råder vi deg til å ta kontakt med Servicetorvet hvis du er i tvil om du kan bygge uten å søke, sier byggesaksleder Bjørn Harald Andersen i Kristiansand kommune.

Servicetorvet

Byggesakslederen anbefaler veilederen på siden til Direktoratet for byggkvalitet som den første sjekken på om man kan bygge uten å søke.

Første test

Mer info

På vår informasjonsside ligger både testen fra Direktoratet fra byggkvalitet, detaljert informasjon om de nye reglene, hvordan du kan sjekke hva du har lov til å bygge på din eiendom og hva du skal gjøre etter at du har bygget.

Infoside

Reguleringsplan

Det er laget reguleringsplaner for de fleste boligområdene i Kristiansand. Derfor er det viktig å sjekke reguleringsplanen for ditt område før du tar hammeren fatt. Planen kan nemlig ha begrensninger som gjør at du må søke dispensasjon hvis du ønsker å bygge.

Bruk kartet som heter "Planer" for å finne reguleringsplanen

I noen reguleringsplaner står det for eksempel hvor stor del av tomta du har lov til å bebygge. Hvis utnyttelsesgraden er brukt opp, må du fortsatt søke om dispensasjon.

Enkelte planer har også regler som sier at du må søke om å bygge gjerder. I praksis er gjerder og levegger det samme.

I noen planer er det sagt at garasjer ikke kan være større enn for eksempel 30 kvadratmeter. Da kan du ikke bygge en garasje på 50 kvadratmeter – maksgrensen for ordningen fra 1. juli - uten å søke. Men du kan søke om dispensasjon til å bygge for eksempel 49 kvadratmeter. Får du ja på den søknaden, kan du bygge 49-kvatratmetersgarasjen uten å søke.

Noen planer har også formuleringer om at bygg skal plasseres slik det er vist i planen. Hvis det bare er huset ditt som er tegnet inn, må du derfor fortsatt søke hvis du ønsker å sette opp flere bygg på tomta.

– Begrensninger på garasjestørrelse og krav om at bygg bare kan plasseres som vist i planen, finner vi gjerne i en del reguleringsplaner fra 50-, 60- og 70-tallet. I eldre reguleringsplaner er det også ofte bestemmelser om gjerder, sier byggesakslederen.

Kommuneplan

Det er kommuneplanen som gjelder hvis det ikke finnes en reguleringsplan som omfatter din eiendom.

Kommuneplanen

Det kan være enklere for de som bor i uregulerte områder å bygge uten å søke. I kommuneplanen er det nemlig allerede åpnet for dette. Størrelsen på byggene rimer bra med de nye reglene. Se side 86 i kommuneplanen, paragraf 3.

I kommuneplanen er det også regler for såkalte «tidstypiske boligområder». Bor du i et slikt område, må du uansett søke hvis du ønsker å bygge noe på eiendommen.

Oversikt over «tidstypiske boligområder» finner du på side 128-131 i kommuneplanen.

Regler for tidstypiske boligområder står under paragraf 12 b på side 92 i kommuneplanen.

Snakk med naboen

– Få reguleringsplaner har bestemmelser om gjerder og levegger. Men husk at naboloven gjelder selv om du kanskje ikke må søke. Naboloven sier blant annet at du ikke kan gjøre noe som er til skade eller ulempe for naboen. Snakk med naboen på forhånd, det er alltid lurt. Ganske mye kan ordnes med en god dialog mellom naboer, anbefaler byggesaksleder Bjørn Harald Andersen.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 19.06.2015 15:18
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?