Gå til hovedinnhold

Seminar for bekjempelse av ekstremisme

Kan aksept for ulikheter være med på å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme? Tema på seminar 6. februar.

Seminar 6. februar
 Vi inviterer til seminar for bekjempelse av ekstremisme, sier fv prosjektlederne for seminart 6. februar, Arbnora Elshani og Senaida Quetkaj, Kim Henrik Gronert, flerkulturell rådgiver i Kristiansand kommune, og leder for albansk kulturforening LIRIA, Ajet Gorqaj. Foto: Ragna Marie Henden

- Vi er mødre i et flerkulturelt samfunn og ønsker å bidra for barna våre og for samfunnet. Og som borgere her i Kristiansand vil gjerne vise at albanere også deltar aktivt i frivillighetsarbeid i byen. Samtidig er det viktig for oss å understreke at islam ikke har noe med ekstremisme å gjøre, sier Senaida Quetkaj og Arbnora Elshani, som er prosjektledere for et forebyggende seminar for bekjempelse av ekstremisme. Et seminar hvor målet er å skape en arena for diskusjon om spørsmålet knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme.

- Vi er opptatt av å bidra til å utrydde ekstremisme som blir begått i religionens navn, sier prosjektlederne. – Media sprer også et negativt inntrykk av flerkulturelle kvinner, det ønsker vi å motbevise, sier to engasjerte flerkulturelle mødre.

Det er albansk islamsk kultur- og trossamfunn og albansk kulturforening, LIRIA, som i samarbeid med Kristiansand kommune inviterer til seminar 6. februar kl 09.00 på Hotel Norge i Kristiansand. - Målgruppen for seminaret er mødre generelt og de som vil ha mer kjennskap til religionen islam, og de som jobber med flerkulturelle ungdommer og nyankomne flyktninger, forteller prosjektlederne.

Program

Kan aksept for ulikheter være med på å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme? Tema for seminar 6. februar.

Til seminaret har arrangørene invitert ulike fagpersoner som skal belyse temaet, spesielt med fokus på å gi rom for å akseptere ulikheter.

- Den albanske immanen Mehdi Kastrati tar for seg temaet om hvordan en kan leve sammen på tross av ulike religionssyn. Mohammad Usman Rana har markert seg som talsmann for vestlig og norsk islam, og vil i sitt innlegg vurdere om norsk islam kan være en måte å forhindre radikalisering.

Den norske filosofen og samfunnsdebattanten Lars Gule tar opp spørsmålet om hva ekstremisme er, og hvorfor noen blir ekstremister. Anne Ryen, professor i sosiologi ved UiA holder foredrag om veier til lokalkunnskap, med bakgrunn i forskning og forskningsmetoder i tverrkulturelle kontekster. Det blir paneldebatt med ordstyrer Audun Myre, leder for Stiftelsen Arkivet. Mer om programmet her.

Tredje seminar

Fv Arbnora Elshani og Senaida Quetkaj er engasjerte prosjektledere og mødre som jobber frivillig for å arrangere og invitere til viktige seminarer for bekjempelse av ekstremisme.

De samme prosjektlederne arrangerte i fjor to seminarer med ulike målgrupper og tema. Dette er det tredje seminaret i rekken.

– Det første seminaret var kun for kvinner, og ga tips til hvordan mødre kan se tegn på radikalisering hos barn, forteller Senaida og Arbnora. – Det andre seminaret var åpent for alle, og hadde fokus på hvordan en kan kombinere det flerkulturelle i det norske samfunnet.

- Vårt tredje seminar har større fokus på hvordan vi kan skape aksept for ulikheter slik at unge ikke føler seg utenfor, men viser at samfunnet har rom for alle. Vi må være flinkere til å akseptere hverandre slik vi er, sier Senaida og Arbnora.

- Seminaret har allerede over 60 påmeldte. På grunn av økonomi må vi sette et tak ved 90 deltakere. Flere kan komme, men de som melder seg på etter passerte 90 deltakere må betale lunsj selv, forteller prosjektlederne.

Bakgrunn

Kristiansand kommune var i 2015 blant 31 kommuner som får støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til lokale tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Informasjon om bevilgningen.

Det er disse pengene som nå blant annet brukes på seminaret 6. februar, og de to foregående seminarene i 2016.

Målet for tilskuddsordningen fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) er å styrke den frivillige innsatsen for å forebygge at unge rekrutteres til voldelige og ekstremistiske miljø. Midlene skal stimulere til etablering av lokale arenaer for dialog, prosjekter og andre aktiviteter som retter seg inn mot ungdom. Tilskuddsordningen forvaltes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Mer info her.

Samarbeidspartnere

Albansk islamsk kultur- og trossamfunn i Kristiansand. En frivillig organisasjon med over 600 medlemmer i Kristiansand.
Kristiansand kommune ved Kim Henrik Gronert og Jørgen Skauge.

Påmelding

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj. MEN krever påmelding innen 3. februar.
Påmelding på email til: arbnora-elshani@outlook.com

Kontakt

For mer informasjon kontakt:
Prosjektledere Senaida Qetkaj, mobil 477 60 642 og Arbnora Elshani, mobil 481 31 176

Rådgiver flekulturell dialog, Kim Henrik Gronert, Kristiansand kommune, mobil 922 61 306

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 26.01.2017 08:57
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?