Gå til hovedinnhold

Sammen for økt satsing på skolekorps

Hva skal til for å få felles løft i skolekorpsene i Kristiansand? Og hvor ligger de største utfordringene? Dette er blant spørsmålene som har blitt besvart i en helt ny utredning bestilt av Kristiansand kommune og stiftelsen Cultiva.

Mer vekst og felles løft

Arkivfoto Svein Tybakken.

I dag har Kristiansand 9 skolekorps med 382 medlemmer. For å stimulere til mer vekst og et felles løft har det blitt gjennomført en utredning av Jens T. Larsen som til daglig jobber ved Universitetet i Stavanger. Utredningen ble bestilt fra Kristiansand kommune og stiftelsen Cultiva i tett samarbeid med korpsene, Kristiansand kulturskole og Norges Musikkorps Forbund.

– Utredningen ble ikke bestilt fordi det står dårlig til med dagens skolekorps. Vi bestilte den fordi vi vil ha vekst i korpsene. Da trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag slik at vi kan iverksette de rette tiltakene. Jeg ser veldig frem til å lese utredningen for å se hva Kristiansand kommune og Cultiva kan gjøre slik at vi får effekt av tiltakene som vi setter inn. Selve løsningen ligger i korpsene, men med disse resultatene kan vi hjelpe til og stimulere utfra et større kunnskapsnivå, sier kulturdirektør Stein Tore Sorthe.

Resultater

Utredningen har hatt en tredelt fokus som har sett nærmere på skolekorpsene, hvor de største utfordringene ligger, og hva som skal være ambisjonsnivået. Funn som er gjort i utredningen viser blant annet:

Felles utfordringer

- Samarbeidet mellom skolekorpsene
- Samarbeidet med kulturskolen
- Lokaler til øving og lagring av utstyr
- Tilgang på kvalifiserte instrumentalpedagoger
- Rekruttering og ivaretakelse av musikanter
- Foreldreengasjement
- Krevende økonomi
- Kommunikasjon med andre fritidsaktiviteter i nærmiljøet

Ambisjonsnivå

I analysen avdekkes det også at ambisjonsnivået er på sparebluss blant de fleste skolekorpsene i Kristiansand. Det innebærer lite konkurranseaktivitet, og de korpsene som deltar i konkurranser befinner seg i lavere divisjoner. Det fremkommer at korpsene spiller en rekke konserter, men det er ytterst få korps som tenker utover de tradisjonelle konsert- og formidlingsformene. Det finnes imidlertid hederlige unntak.

Anbefalinger

Relasjonen til skolekorpsene og kulturskolen i Kristiansand beskrives i utredningen som svært begrenset og lite utviklet. Det ligger i følge utreder et stort potensial i fremtidig samarbeid mellom kulturskolen og skolekorpsene, og utredningen foreslår en rekke konkrete tiltak.

I lys av rekruttering peker utreder Jens T. Larsen på at det må vurderes å etablere skolekorps med brassband-besetning eller legge om skolekorpsbesetning til brassband-besetning. Det vil gi et større korpsmangfold og lette på undervisningsressurser og styrke rekrutteringen til regionens eneste amatørkorps med brassband-besetning.

Utredningen vektlegger også viktigheten av kvaliteten på aspirantopplæring og utfordrer kulturskolen til å utarbeide fagplaner for aspirantopplæringen i samarbeid med skolekorpsene og få på plass en egen dirigentressurs forbeholdt de yngste elevene.

Når det kommer til øvingslokaler påpeker utredningen at flere av øvingsrommene til kommunens ni skolekorps har et lydnivå som er skadelig for hørselen. Det anbefales derfor å iverksette umiddelbare utbedringstiltak, spesielt med tanke på dirigenters arbeidsmiljø og musikantenes læringsmiljø, spilleglede og helse.

Det forslås også å etablere et «Korpsenes hus» i Marvika i Kristiansand. Et bygg som allerede er spesialtilpasset for korpsmusikk.

Presentasjon av utredningen

Jens T. Larsen fra Universitetet i Stavanger står bak utredningen. Torsdag 16. februar klokken 18.00 kommer han til Kristiansand for å presentere «Utredning om skolekorpsene i Kristiansand» i Sigurd Lie- salen, Musikkens hus. Ordfører Harald Furre ønsker velkommen, og det vil bli musikalsk innslag ved Randesund skolemusikk aspirant- og juniorkorps, samt mulighet til å stille spørsmål fra salen.

Fullstendig versjon av utredningen finner du her: 

Utredning om skolekorpsene i Kristiansand

Kontaktperson for media

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe, mob: 415 08 561 

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 13.02.2017 17:20
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?