Gå til hovedinnhold

Samarbeid og innovasjon for lavutslippskommune

- Institusjonalisering, samarbeid og innovasjon er suksessfaktorer for å lykkes å bli en lavutslippskommune, oppsummerte rådgiver Reidunn Mygland i iNSAM, på kommunens miniseminar om veien til et lavutslippssamfunn.

Rapporten «Kortreist kvalitet»
Rådgiver Reidunn Mygland i iNSAM presenterte rapporten "Kortreist kvalitet" på miniseminar i Kristiansand kommune. Foto: Ragna Marie Henden

Rådgiver Reidunn Mygland i iNSAM presenterte 23. mai rapporten «Kortreist kvalitet» på seminar for 50 deltakere, politikere og klima- og miljøarbeidere i kommunen og organisasjoner i Kristiansand.

- Rapporten gir perspektiv på mulige løsninger som kan supplere hverandre. Geografisk perspektiv med direkte utslipp og karbonfotavtrykk, som er indirekte utslipp. Her florerte mange «klimauttrykk» og faguttrykk, men også eksempler og erfaringer fra andre kommuner som Kristiansand kan ta med seg videre. Flere politikere i Bystyrets møte 23. mai dette seminaret som meget viktig som flere burde fått med seg. Vi formidler derfor videre presentasjonene.

Rådgiver Ragnhild Mygland fra iNSAM viste til en rekke innovative forsøksprosjekt innen speielt bygg for å redusere klimagassutslippene.

Mygland tok for seg tre hovedområder i rapporten; transport, bygg og mat. Det er innenfor disse tre inndelingene det kan gjøres tiltak. Rapporten viser at veitrafikk står for mest klimautslipp i kommunefordelte utslippstall.

«Grønn mobilitetspakke»

Innen bygg viste Mygland til flere eksempler på innovative løsninger, hvor utbyggere tenker nytt og miljøvennlig.

Ett eksempel var fra Asker hvor kjøper av nybygg i Vestre Billingstad fikk med en «Grønn mobilitetspakke», som integreres i en egen app, og innbefatter blant annet sykkelparkering, elsykkelpool, bilpool, avtale med sykkelverksted, startpakke for nyinnflyttere og leverings/hentepunkt for varer. Kommunen har tatt en viktg aktiv rolle og utfordret utbyggergruppen til å få opp nye løsninger. Kommunen er her også en aktiv samspiller i prosessen underveis i prosjektet som fortsatt er under utvikling, og første byggetrinn er innflyttingsklart ca høsten 2020.

Kommunen som pådriver

50 politikerne og miljørådgivere fra kommunen og organisasjoner deltok på miniseminar om hvordan Kristiansand kan bli en lavutslippskommune.

- Kommunene er en viktig samfunnsaktør på veien mot et lavutslippssamfunn, presiserte Mygland. – Kommunene har gjerne tradisjonelle mål og resultatstyring. Nå kreves det en mer samarbeidsdrevet innovasjon/katalysator ledelse, hvor kommunene må ta en klar rolle som samfunnsaktør.  Vi må gå fra en rekke enkelttiltak til institusjonalisering, hvor alt i hele kommunen har fokus på klima. Barrierene her er gjerne praktiske, politiske og verdimessige, sa rådgiver fra iNSAM, som inviterer Kristiansand kommune til å bli med i et «kortreist kvalitet kommunenettverk», hvor kommunen i nettverket blant annet deler erfaringer og inspirerer hverandre til å gjøre forsøk og tenke nytt for å nå målene om lavutslippssamfunn.

Men info her i presentasjonen som ble holdt:

Presentasjon «Kortreist kvalitet»

Kristiansand kommune – et lavutslippssamfunn

Klima- og miljørådgiver Elizabeth Rojas ledet seminaret, og presenterte mål og satsinger for Kristiansand for å bli en lavutslippskommune.

- By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune ønsker å legge til rette for økt kunnskap om miljø og klima, og diskusjon om hvordan vi kan nå våre mål. Vi inviterte derfor til faginnlegg og diskusjoner om temaet 23. mai i Bystyresalen, forteller klima- og miljørådgiver Elisabeth Rojas.

Informasjon om miniseminar

- Rapporten «Kortreist kvalitet» er bestilt av Kommunenes Sentralforbund, KS, forteller Rojas. - Den ble presentert på FNs vitenskapelige konferanse om byer og klima i mars, og kan gi oss viktige innspill for å nå våre lavutslippsmål.

40% reduksjon av klimagassutslipp innen 2030

Oppsummering av tiltak for Kristiansand kommune på veien til et lavutslippssamfunn.

- Kristiansand kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 40% innen 2030, og hele 80 – 90% innen 2050, forteller klima- og miljørådgiveren.  I sin presentasjon poengterte hun at utfordringene med å nå målene ikke bare er utfordringer, men også muligheter for god samfunnsutvikling, bedret helse, økt byliv, bedret kommuneøkonomi, økt inkludering og integrering.

Presentasjon Kristiansands kommunes klimamål

Etter presentasjonene var det spørsmål og innlegg fra deltakerne, som nevnte blant annet kompetanseheving, innovasjon og nye forretningsområder som viktig for å kunne komme videre. Miljøorganisasjonene ønsket å bidra til utviklingen videre.

 Hege Lønning, administrasjonssjef Stiftelsen Miljøfyrtårn har kontor på Grønt Senter, og uttrykte ønske om at Grønt Senter kan være en viktig bidragsyter for å nå målene om å bli et lavutslippssamfunn.

Kontakt

Klima- og miljørådgiver Elisabeth Rojas, mobil 991 07 415

På grunn av oppgradering av nettside fikk denne saken noe forsinket publiseirng.

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 04.06.2018 14:51
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?