Gå til hovedinnhold

Ruster seg for fremtiden

BUDSJETT: En bra vekst i frie inntekter de neste årene bidrar til at kommunen får anledning til å sette av penger til å møte kraftig økte utgifter til pleie- og omsorgstjenester fra 2020.

Velferdsteknologi

Økonomidirektør Terje Fjellvang, rådmann Tor Sommerseth og økonomirådgiver Randi Bentsen med budsjettforslaget som presenteres for bystyret 26. oktober.

- Det er nå vi har tid og anledning til å forberede oss på de økte utgiftene vi kommer til å få fra 2020. Derfor ønsker vi å benytte anledningen de neste årene til å sette av penger. Det er også avsatt betydelige beløp til omstilling og bruk av velferdsteknologi innen helse- og omsorgstjenestene i denne fireårsperioden, sier økonomidirektør Terje Fjellvang.

Han presenterer rådmannens forslag til handlingsprogram for 2017-2020 for bystyret 26. oktober fra klokka 17.00.

I rådmannens forslag er det budsjettert med en vekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd fra staten) på til sammen 228 millioner kroner fra og med 2017 til og med 2020. Blant annet betyr årets omlegging av inntektssystemet fra staten til kommunene at Kristiansand får 30 millioner kroner mer hvert av årene framover.

Driftsoverskudd

I sitt forslag legger rådmannen opp til et driftsoverskudd for hvert av årene: 106,2 millioner i 2017, 106,7 millioner i 2018, 117,4 millioner i 2019 og 120 millioner i 2020. Til sammen 462,5 millioner kroner. Et fortsatt hyggelig rentenivå og et forsiktig investeringsnivå trekker også i positiv retning.

Penger på fond

Rådmannen foreslår å overføre 76,2 millioner kroner til kommunens disposisjonsfond de neste fire årene. I 2020 vil det da stå 247,7 millioner på fondet. Det er en kraftig forbedring fra prognosen for ett år siden.

Mer om budsjettet

Her finner du forslaget til  handlingsprogram og en nærmere også en nærmere presentasjon av hva de forskjellige sektorene fokuserer på.

Forslag 2017-2020

Forfatter: Jon Sverre Karterud og Svein Tybakken (foto)
Publisert: 26.10.2016 17:00
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?