Gå til hovedinnhold

- Roser de ansatte

En undersøkelse blant brukere av kommunens helse- og omsorgstjenester løfter frem ansatte. «Alle vi har snakket med setter stor pris på og roser de ansatte», skriver firmaet PwC i sin rapport, men de finner også rom for forbedring.

Undersøkelse

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten, både i hjemmesykepleien og på omsorgssentre, får ros av brukerne i en undersøkelse. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland.  Revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomførte en brukerundersøkelse i helse- og omsorgstjenestene i Kristiansand kommune i vår. Brukerundersøkelsen er en oppfølging av en undersøkelse som ble gjennomført våren 2016.

Les rapporten etter brukerundersøkelsen her.

Undersøkelsen ble bestilt av politikerne i helse- og sosialstyret for å avdekke forskjeller mellom de ulike tjenestestedene og for å få på bordet mulige tiltak for å forbedre tjenesten.

Undersøkelsen i vår ble gjennomført som en såkalt kvalitativ undersøkelse, noe som innebærer at den er basert på kvalitative intervjuer med brukere i utvalgte omsorgssentre og soner i hjemmesykepleien.

- PwC har gjennomført intervjuene, og vi har full tillit til funnene de har gjort. Det er veldig gledelig at det igjen kommer frem at vi har fornøyde brukere, sier helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli. 

Se dokumentene fra den politiske behandlingen her. 

- Stolt av ansatte

I rapporten står det blant annet at «det beboerne la mest vekt på selv, var at de
ansatte er hyggelige og imøtekommende».

Dehli er svært stolt av de ansatte og sier det er viktig å dyrke og videreføre alt det positive som har kommet frem.

Forbedringsområder

- Men det er også en del til å gripe fatt i, sier helse- og sosialdirektøren.

Blant deltakere i undersøkelsen som bor på sykehjem eller i omsorgsbolig, blir tre ting løftet spesielt frem som forbedringsområder: Å la beboerne komme seg mer ut, arbeide mot ensomhet og sikre mulighet for mer fysisk aktivitet.

Blant deltakerne som bor hjemme, er fire ting løftet spesielt frem i PwC-rapporten som forbedringsområder: Dette er arbeidet mot ensomhet, at brukeren må forholde seg til for mange hjelpere, ønske om bedre informasjon om tilbud og hjelpemidler, og mer tilgjengelig ergo- og fysioterapitilbud.

- Vi får mange nyttige tilbakemeldinger om vårt eget arbeid. Samtidig skal vi legge enda bedre til rette for at frivillige organisasjoner kan bidra for eksempel i arbeidet mot ensomhet, sier Dehli.

Tre tema

Undersøkelsen omhandler tre tema som belyser kvalitet som brukeren opplever:

• Innholdet i tjenesten og brukerens opplevelse av resultat
• Samhandling med bruker
• Rammebetingelser for tjenesten.

PwC skriver i rapporten at beboerne på sykehjem og i omsorgsboliger i all hovedsak var fornøyde med tjenestene de får. Dette gjelder på tvers av de tre omsorgssentrene hvor intervjuer er gjennomført. Det har vært lite som tyder på at det er store forskjeller i brukernes tilfredshet mellom de ulike omsorgssentrene.

Brukere av hjemmesykepleiens tilbud var gjennomgående i stor grad tilfreds med tilbudet. Omtrent alle intervjuede føler seg trygg i eget hjem. Dette gjelder blant brukere i alle fire sonene hvor intervjuer er gjennomført.

Kontakt for media

Helse- og sosialdirektør
Wenche P. Dehli
952 93 926

 

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 06.07.2018 15:20
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?