Gå til hovedinnhold

Resultater fra kultursektorens brukerkartlegging

Kultursektoren har utført en omfattende brukerkartlegging for å få vite mer om brukerne sine, og hvor fornøyd de er med tjenestene og tilbud. Funn viser at de er godt fornøyd med tilbudene, men at informasjonsflyten kan bedres.

Stor respons

Rapporten presenterer resultater fra en kartleggingsundersøkelse av brukerne av Kristiansand kommunes kultursektor. Foto: Fritidsetaten øst

Kultursektoren har på bestilling fra bystyret utarbeidet en rapport som omhandler en kartlegging av kultursektorens brukere. Undersøkelsen omfattet brukere av Knuden – Kristiansand kulturskole, Samsen kulturhus, fritidsetaten øst og fritidsetaten vest samt Kristiansand folkebibliotek. Totalt 1509 brukere svarte på undersøkelsen som ble utformet av rådgiver Helene Hostad Tønnessen i kulturdirektørens stab og trainee Margrethe Saga. Begge er godt fornøyd med antall respondenter.

– Hver enhet har hatt ansvar med å samle inn svar, og de har gjort en kjempejobb! Med 1509 svar har det gitt oss et godt grunnlag for å se hva brukerne tenker og mener om våre tjenester og tilbud, sier Tønnessen og Saga.

Rapporten

Stor andel med høyere utdanning

Rapporten er fordelt på sektornivå og deretter på hver enkelt enhet. Resultatene på sektornivå viser at begge kjønn er godt representert med 56 prosent jenter/kvinner og 44 prosent gutter/menn. Størstedelen av brukerne bor i Randesund, Hånes, Tveit og Flekkerøy, Vågsbygd og Slettheia, men totalt sett er det god spredning i hele kommunen.

87 prosent av brukerne oppgir at de er født i Norge, og 13 prosent utenfor landets grenser. Innen utdanning var det en overraskende stor andel av respondentene over 18 år som oppgav at de har høyere utdanning.

– I Kristiansand er det 16 prosent av befolkningen som er innvandret fra andre land, dette viser at brukerne av kultursektorens tjenester speiler de lokale innvandringstallene godt. På spørsmålet om utdanning svarte 59 prosent av de som er over 18 år at de har høyere utdannelse. Dette er et svært høyt tall med tanke på at 33 prosent av Norges befolkning over 16 år har høyere utdanning, svarer Tønnessen.

Jungeltelegrafen lever

Helene Hostad Tønnessen (t.v.) og Margrethe Saga er ansvarlige for den omfattende brukerundersøkelsen i kultursektoren. Foto: Svein Tybakken (arkivbilde).

Undersøkelsen spurte brukerne om hvor de fikk informasjon om kultursektorens tjenester. Her var venner den største informasjonskilden med 52 prosent tett etterfulgt av skolen med 45 prosent, og familie med 31 prosent.

– Vi ser at jungeltelegrafen er helt klart den viktigste informasjonskilden, men det varierer også utfra alder. Barn får hovedsakelig informasjon fra skole, venner og familie, mens unge får mest informasjon fra venner og sosiale medier. Voksne får i all hovedsak informasjon via Facebook, sier Tønnessen.

Funn viser at Facebook scoret høyere med 39 prosent enn hjemmeside som scoret 22 prosent. Når det gjelder å finne informasjon ser kultursektoren at informasjonsflyten kan forbedres.

– Brukerne har blitt spurt om «det er lett å finne informasjon om hva som skjer i sektoren». Kartleggingen viser at brukerne ikke er helt fornøyd med dette og scoren er gjennomgående lav hos alle enhetene. Dette er helt klart noe vi kan bli bedre på. Vi som sektor kan aldri få informert nok om våre tilbud og tjenester, sier Margrethe Saga.

Høy trivselsfaktor

Funn viser at det er helt klart én motivasjonsfaktor som skiller seg ut når det gjelder å bruke kultursektorens tjenester. 68 prosent av respondentene oppgav «fordi det er gøy» som årsak. Neste på listen er at 49 prosent av brukerne opplever «å lære nye ting». 97 prosent er «enig» eller «litt enig» i utsagnet «jeg føler meg velkommen». 93 prosent av brukerne har oppgitt at de er «svært fornøyd» eller «fornøyd» med ansatte ved enheten.

Veien videre

Rapporten ble behandlet i kulturstyret 7. mars. Videre ønsker kultursektoren at rapporten benyttes som et verktøy i enhetene.

- Nå som rapporten er ferdigstilt er det opp til hver enkelt enhet og bruke kartleggingen som et verktøy. Vi håper at dette kan være et nyttig verktøy i den videre utvikling av tilbudene og tjenestene som vi lager. Ting er i stadig endring og det er viktig at vi følger med i utviklingen. Da er det kjempeviktig å få kunnskap om brukerne slik at vi kan forstå og endre oss i takt med utviklingen, sier Saga.

Kontaktperson for media

Rådgiver i kulturdirektørens stab Helene Hostad Tønnessen: mobil: 928 34 356

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 08.03.2018 11:16
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?