Gå til hovedinnhold

Responssenteret klart

Kristiansand og de andre kommunene i Agder kom torsdag ett skritt nærmere bruken av digitale trygghetsalarmer og annen varslingsteknologi.

Offentlig anskaffelse

Kompetente medarbeidere besvarer alarmer fra digital trygghetsteknologi hele døgnet, hele uka på responssenteret på Valhalla helsesenter. (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland).Kommunene i Agder inngår kontrakt om felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi med Telenor Objects.

30 agderkommuner har slått seg sammen for å kjøpe velferdsteknologiske løsninger. 21 kommuner er med, og 9 er på opsjon.

Anskaffelsen har vært ledet av Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA).

- Betydelig kunde

- Når vi slår oss sammen, blir vi en betydelig kunde. Det hjelper oss å oppnå god kvalitet, og det hjelper oss å få gode priser på utstyret som skal til brukerne, sier helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, Wenche P. Dehli.

De velferdsteknologiske løsningene som etter dette kan tas i bruk, inkluderer blant annet ulike sensorer, gps og kameraløsninger. Fallsensorer kan for varsle om at en person har falt i gulvet, fuktsensorer kan varsle at noen trenger nytt sengetøy. For de fleste vil imidlertid det første møtet med den nye teknologien være digital trygghetsalarm.

Trygge hjemme

- Trygghetsalarmene er en svært viktig del av kommunens strategi for at innbyggerne skal få bo i egne hjem så lenge som mulig, sier Dehli.

Hun peker på at digitale alarmer gir brukerne tryggere tryggere tekniske løsninger, og de kan ta i bruk nye løsninger etter hvert som de kommer.

Da kan brukerne får utstyr som er godt tilpasset deres individuelle behov, sier Dehli.

En tradisjonell trygghetsalarm er knyttet til en gammeldags telefonlinje. I Kristiansand blir brukeren i dag koblet direkte til hjemmesykepleien når alarmen utløses. De nye alarmene er mer driftssikre, og har bedre talekvalitet.

Responssenter

De nye alarmene og sensorene kan bli overvåket og besvart på det kommunale responssenteret på Valhalla helsesenter. Responssenteret er døgnbemannet.

- Responssenteret kan håndtere alarmer fra svært mange kommuner. De ansatte er spesialiserte og svært kompetente til å håndtere ulike situasjoner, sier Dehli.

Se en film om hvordan responssenteret arbeider (3:29)

Nettstedet for kommunal responssentertjeneste

De første digitale trygghetsalarmene vil bli testet i Kristiansand så snart kontrakten er signert. Deretter vil teknologien innføres i kommunene fra denne høsten.

- Vi regner med å bruke perioden fram til 2020 på innføringsprosessen i Agder, sier Dehli.

Alle de 30 kommunene i Agder samarbeider nå om innføring av velferdsteknologi, og er med i Helsedirektoratets program for innføring av teknologiske løsninger.

Lokale rykker ut

I 2015 fikk Agder oppdrag fra Helsedirektoratet om å etablere et kommunalt responssenter for trygghets- og varslingsteknologi. De kommunene som ønsker det kan benytte seg av responssenteret når de går over til digital brukerteknologi.

 Selv om helsepersonellet på responssenteret tar i mot alarmen, er det lokalt helsepersonell som drar ut til brukeren ved behov.

 - Når en alarm utløses, vil vår operatør vurdere situasjonen. Noen ganger kan en situasjon avklares i en samtale, mens andre ganger må en kontakte for eksempel hjemmetjenesten, eller i spesielle tilfeller ambulanse som rykker ut, sier Dehli.

Kontakt for media

Helse- og sosialdirektør
Wenche P. Dehli
952 93 926

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 26.09.2017 09:07
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?