Gå til hovedinnhold

Rekordsøkning fra festivalene i byen

2019 byr på et rikt mangfold av festivaler i Kristiansand etter at kulturstyret bevilget 1 600 000 kroner til 16 festivaler.

Stor økning fra i fjor

På festivalfronten er det et enda større mangfold i år med alt fra musikk, scenekunst, samtidsdans, strikking, kunst, tegneserier, kirkemusikk og mer. Blant de 16 festivalene som har fått tilskudd er (fra øverst til venstre) Den Internasjonale Kulturfestivalen, Den Internasjonale Dragefestivalen, Sand-festivalen og Måkeskrik. Foto fra øverst til venstre: Den Internasjonale Kulturfestivalen, Helene Hostad Tønnessen, Lars Opstad og Helene Hostad Tønnessen.

Det er mottatt 23 søknader om festivalstøtte innen søknadsfristen. Dette er en økning på 44 % fra i fjor. Sju av søknadene er helt nye for ordningen. På kulturstyremøtet 30. januar ble det vedtatt å bevilge 1 600 000 kroner til 16 festivaler i 2019.

Tilskuddsordningen har som formål å sikre et kunstnerisk og kulturelt festivalmangfold med fokus på nyskaping og kvalitet.

– Til søknadsfristen kom det inn mange gode søknader med godt gjennomtenkte konsepter, og de ble prioritert. Kristiansand er en levende festivalby, og kulturdirektøren er opptatt av å styrke festivalmangfoldet ytterligere. Stor bredde i tilbudet er viktig, og det er gledelig å se at det kommer nye aktører inn, og at det er et enda større mangfold i år, sier rådgiver Helene Hostad Tønnessen i kulturdirektørens stab.

Vedtak 

Nye festivaler i 2019

Kulturstyret har bevilget tilskudd til to helt nye festivaler i 2019. Den første er Kirkemusikkdagene som har fått 80 000 kroner i tilskudd og skal arrangeres til høsten. Bakgrunnen er at Kristiansand domkor ønsker å videreføre konseptet til Orgelfestuken som har blitt arrangert årlig siden 2013. De ønsker også å ta opp arven etter Kirkefestspillene for klassisk kirkemusikk.

Den andre festivalen er Kristiansand Strikkefestival som har fått 30 000 kroner i tilskudd. Strikkefestivalen arrangeres for første gang i mars 2019, og vil utvikle Kristiansand strikkefestival til å bli den største og mest relevante håndarbeids- og brukskunst-festivalen på Sørlandet.

Sørveiv, Sørlandets musikkbransjetreff er ny for denne ordningen og festivalen har fått 90 000 kroner i tilskudd.

– Sørveiv har tidligere fått tilskudd gjennom «Satsing på rytmisk musikk», men er nå flyttet til festivaltilskudd slik at vi kan følge opp festivalen på lik linje med andre festivaler i byen, sier Tønnessen.

Mest støtte i 2019

Det er tre festivaler som utmerker seg og får de største tilskuddene i 2019. Sand-festivalen har fått 240 000 kroner i tilskudd til internasjonal scenekunstfestival for barn og unge.

Punkt har fått 230 000 kroner i tilskudd til musikkfestival som fokuserer på moderne improvisert musikk.

Ravnedans har fått 190 000 kroner i tilskudd til festival og et bransjetreff for samtidsdans.

Felles for festivalene er at de leverer kunst på høyt kunstnerisk nivå, de hevder seg både nasjonalt og internasjonalt og de er en viktig aktør for kunst og kulturlivet i Kristiansand og på Sørlandet.

Internasjonale festivaler

Den Internasjonale Kulturfestivalen har fått 130 000 kroner i tilskudd. Festivalen er en feiring av byens internasjonale befolkning, fellesskap og samarbeid på tvers av etnisitet og kultur. Festivalen er en gratis og rusfri familiedag hvor man kan komme og oppleve det multikulturelle Kristiansand på Torvet i Kristiansand.

Den Internasjonale Dragefestivalen har fått 70 000 kroner i tilskudd. Festivalen har som målsetting å bli Norges ledende dragefestival med et kunstnerisk innhold på internasjonalt nivå. Festivalen er gratis og åpen for alle og publikum er også artistene/utøverne på festivalen. 

Festivaler som har fått tilskudd i 2019

Kulturstyret bevilger totalt kr 1 600 000 i tilskudd til følgende festivaler i 2019:

1. Sand-festivalen gis et tilskudd på kr 240 000
2. Punkt gis et tilskudd på kr 230 000
3. Ravnedans gis et tilskudd på kr 190 000
4. Den Internasjonale Kulturfestivalen gis et tilskudd på kr 130 000
5. Protestfestivalen gis et tilskudd på kr 130 000
6. Måkeskrik gis et tilskudd på kr 110 000
7. Sørveiv gis et tilskudd på kr 90 000
8. Southern Discomfort gis et tilskudd på kr 80 000
9. Den Internasjonale Dragefestivalen gis et tilskudd på kr 70 000
10. Kirkemusikkdagene gis et tilskudd på kr 80 000
11. Vivid gis et tilskudd på kr 60 000
12. StudentUGA i Agder gis et tilskudd på kr 50 000
13. Platform Nord gis et tilskudd på kr 40 000
14. Øygospel gis et tilskudd på kr 40 000
15. Stribefeber gis et tilskudd på kr 30 000
16. Kristiansand strikkefestival gis et tilskudd på kr 30 000

Kontaktperson for media

Rådgiver Helene Hostad Tønnessen i kulturdirektørens stab, mobil: 928 34 356

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 11.02.2019 16:08
Sist endret: 12.02.2019 15:07

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?