Gå til hovedinnhold

Rekordmange lærere tar videreutdanning

Neste skoleår skal hele 101 grunnskolelærere i Kristiansand ta videreutdanning.

God økning

101 lærere i barne- og ungdomsskolen i Kristiansand skal ta videreutdanning neste skoleår. (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Det er en pen økning sammenlignet med de tre siste skoleårene, da antallet har vært 58, 70 og 68.

- Vi er veldig fornøyd med at så mange skal ta videreutdanning neste skoleår. Det betyr at vi virkelig er godt i gang med å møte de nye kompetansekravene fra myndighetene, sier rådgiver Roy Wiken i oppvekstsektoren i Kristiansand kommune.

Kompetansekravene fra 2014 betyr blant annet at lærere som skal undervise i engelsk, norsk og matematikk på barnetrinnet, må ha minst 30 studiepoeng i faget. Læreren må ha minst 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene på ungdomstrinnet.

60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltids studie i et fag.

For å oppfylle kravene har lærere over hele landet de siste årene tatt videreutdanning i ulike fag. Målet er at alle lærere i landet skal oppfylle de nye kompetansekravene innen 2025.

Videreutdanning

Til høsten skal 6000 nye lærere på skolebenken, 101 av dem altså fra grunnskoler i Kristiansand.

Lærerne som videreutdanner seg gjennom Utdanningsdirektoratets videreutdanningsprogram «Kompetanse for kvalitet» tar 30 studiepoeng fordelt over ett år. De underviser mindre det året de tar videreutdanning, og skolene får dekket vikarutgifter når lærerne studerer. Staten betaler det meste av utgiftene, blant annet for studieplassene, som tilbys både ved Universitetet i Agder og ved andre universiteter og høgskoler.

For eksempel bidrar staten med nesten 19 millioner kroner for de 101 kristiansandslærerne som skal på skolebenken til høsten, mens kommunen må ut med tre millioner kroner.

Fra alle skoler

- Til neste år tar minst én lærer fra alle grunnskolene i Kristiansand videreutdanning. Vi skolerer ikke bare for å øke kompetansen i norsk, engelsk eller matematikk til den enkelte lærer, men også for å heve kvaliteten i fagene på den enkelte skole. Lærerne som har tatt videreutdanningen, vil nemlig styrke fagmiljøet på skolen. Dette er en del av det å kvalifisere et fellesskap til å gi hver enkelt så god kompetanse som mulig. Det er også i tråd med FLiK-tenkingen, som blant annet har som formål å jevne ut kvalitetsforskjeller mellom skolene, sier Roy Wiken.

For media

Roy Wiken treffes på 950 75 258.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 24.05.2017 09:36
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?