Gå til hovedinnhold

Refreng: Fortetting

Fortetting. Det er det felles stikkordet for alle de fire fagmiljøene som var utfordret til å mene noe om hvordan Kristiansand bør utvikles fram mot 2041.

Liv langs Otra

I overkant av 100 tilhørere lyttet til fagpersoners framtidsbilder for Kristiansand under folkemøtet i Rådhuskvartalet 15. februar 2017.

 

I tillegg fikk de frammøtte på folkemøtet i Rådhuskvartalet 15. februar, og formannskapet tidligere på dagen, presentert en rekke andre ideer.

Innspillene fra fagmiljøene tok utgangspunkt i utfordringer knyttet til byvekst, eldrebølge og krav til klimavennlig byutvikling fram mot byens 400-årsjubileum i 2041.

Helle Juul fra Juul og Frost Arkitekter mener fortettingen bør komme rundt dagens bydelssentra i Vågsbygd, Rona og Kvadraturen.

Hun pekte videre på UiA, sykehuset, Lund og Kvadraturen som utviklingsområder, som bør dyrke hver sine fortrinn; forskning/innovasjon (UiA), velferdsteknologi (sykehuset), entreprenørskap (Lund) og bykultur (Kvadraturen).

Hun var også opptatt av at Otra i dag skiller de ulike kompetanseområdene, og tok til orde for store løft for heller å bruke elva til å binde byen sammen.

- Otra må bli et sosialt bindeledd, området langs elva må utvikles som sosiale rekreasjonsområder. Det vil gi stor styrke å lyse opp områdene langs Otra, og lage områder der det er lagt til rette for at folk kan møtes, spise, gjøre forskjellige aktiviteter og ha det hyggelig sammen, sa Juul.

I presentasjonen er det tegnet inn både badstue, badeplass, kafé, ulike rekreasjonstilbud, to nye broer og belysning langs elvebreddene helt fra sentrum og opp til sykehuset.

Presentasjon

Skyline – også i Vågsbygd

Disse var i ilden under folkemøtet og formannskapsmøtet 15. februar: Helle Juul (f.v.) fra Juul og Frost Arkitekter, Henrik Lundberg fra KAP/Alt. arkitektur, Eline Fredriksen og Øystein Berge fra COWI og Christoffer Olavsson Evju fra Norconsult. Henrik Lundberg fra KAP/Alt. arkitektur mener Kristiansand svikter når det gjelder fortetting, ved å tillate mye spredt boligbygging. Han tok til orde for at fortetting bør skje innenfor det som er en grei sykkelradius; 3,5 kilometer. Han mener at også næringslivet ønsker å være tett på hverandre. Også Lundberg pekte på Vågsbygd, Rona og Kvadraturen som naturlige steder å fortette. Skissene hans viser mange høyhus i Kvadraturen, men også  en ny sjøfront i Vågsbygd.

Lundberg mener også at eldrebølgen og utviklingen av e-helseteknologi kan gjøre Kristiansand til en attraktiv by både for eldre og for utviklingsdyktige unge mennesker.

Han stilte også spørsmål ved om Kristiansand har bruk for så mye havneareal som det er lagt opp til i årene framover.

- Kristiansand kan klare seg med mye mindre havneareal enn det er lagt opp til. Kongsgård/Vige-området bør heller brukes til annen byutvikling enn havnevirksomhet, tok Lundberg til orde for.

Presentasjon

Gravane og førerløse skyttelbiler

Øystein Berge fra COWI hadde blinket ut Gravane, UiA og sykehuset som stedene å satse på.

- Vi ser for oss en voldsom fortetting i Gravane. Det betyr at dere bør framskynde flyttingen av containerhavna. Flytt mye av UiA ned til nye bygg i Gravane. Bygg høyt og tett, slik at både næringslivet, gründere, eldre, studenter og andre kan bo og arbeide her. Bygg en stor mathall i stedet for kantiner for hver bedrift. Jo tettere en by er, jo høyere er verdiskapningen, sa Berge.

Han sa også at morgendagens transportbehov kan løses ved hjelp av selvkjørende skyttelbiler som frakter folk til og fra knutepunktene for kollektivtransport.

- Bykjernen vil være bilfri, og dagens parkeringsplasser kan brukes til for eksempel grønne områder. Det blir en trygg og hyggelig by for eldre. Sykkelekspressvei binder sammen Gravane, UiA og sykehuset. Kristiansand er allerede veldig gode på helse. Det blir viktig å koble helse og teknologi, noe som betyr et tett samarbeid mellom sykehuset og UiA. Derfor trenger vi en bro over Otra, og superbusser mellom sykehuset og UiA, sa hans kollega Eline Fredriksen.

Presentasjon

Bybane

Christoffer Olavsson Evju fra Norconsult sa at Kristiansand må satse på Kvadraturen som byens senter. Han sa også at Kristiansand må bruke nærheten til skjærgården på en helt annen måte i dag.

- Hvor er denne byen ved vannet? Vi foreslår at det går for skjærgårdsbyen, og ikke bygger skogsbyen Kristiansand. En bybane bør bli en ryggrad i byutviklingen framover. Det blir bedre kvalitet på fortettingen med en bybane, enn om man fortetter langs dagens støyete bussmetro-akse. En bybane vil også ha høy frekvens og god framkommelighet, sa Olavsson Evju.

Han stilte også spørsmålet: Hvor skal folk bo, hvis ambisjonen er at Kristiansand skal få 25 000 nye innbyggerne fram mot 2041? Svaret hans var: 3000 i Vågsbygd, 7000 rundt Rona, 7500 i Kvadraturen og 7500 i en litt større radius rundt Kvadraturen.

Presentasjon

Elever

«Gruppenavn» hadde utviklet forslag om tett bebyggelse.

Gruppa «SUS» presenterte planer for gondoler.

Gruppa «2041» la fram sine planer for et el-hus.

Under formannskapsmøtet presenterte tre elevgrupper fra Oddemarka skole bidragene de laget under en innovasjonscamp i januar om Kristiansand i 2041.

Gruppa «2041» la fram sine planer for et el-hus.

Presentasjon

Gruppa «SUS» presenterte planer for gondoler som svaret på miljøvennlig transport i framtida.

«Gruppenavn» hadde utviklet forslag om tett bebyggelse og rensing av regnvann, slik at det kan brukes til drikkevann i de kompakte boligområdene, der det skal bo både eldre og unge.

Presentasjon

Mer om campen

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 15.02.2017 19:45
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?