Gå til hovedinnhold

Rådmennene anbefaler K3

Rådmennene i Kristiansand, Songdalen og Søgne innstiller på at de tre kommunene slår seg sammen til en ny kommune.

- K5 det beste alternativet

Rådmennene i Kristiansand, Songdalen og Søgne anbefaler K3-alternativet for politikerne.

Saken behandles i formannskapene i de tre kommunene onsdag 15. juni og i kommunestyrene i Songdalen og Søgne og bystyret i Kristiansand 22. juni.

Her er innstillingen fra rådmannen i Kristiansand:

1. Bystyret mener en ny kommune basert på K5 hadde vært det beste alternativet for befolkningen og næringslivet i regionen, men konstaterer at folkeavstemmingene i nabokommunene ikke gjorde dette mulig.

2. Bystyret i Kristiansand godkjenner at kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner slår seg sammen til en ny kommune.

3. Bystyret ber forhandlingsutvalget om å forhandle frem forslag til avtale basert på viljeserklæringene fra de 3 involverte kommunene.

4. Bystyret vil behandle forslag til avtale i ekstraordinært møte innen utgangen av august der endelig vedtak fattes.

Rådmannens saksframstilling står i det første dokumentet i saken: «Nye Kristiansand - Endelig vedtak vedrørende sammenslåing av Søgne, Songdalen, Kristiansand, Birkenes og Lillesand kommuner»

Rådmannen i Søgne har to innstillinger: Én om at Søgne fortsetter alene, den alternative innstillingen er at de tre kommunene slår seg sammen.

Les innstillingene til rådmennene i Songdalen og Søgne på sidene til Nye Kristiansand.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 13.06.2016 12:02
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?