Gå til hovedinnhold

Prostitusjonsrapport lagt frem

Rapporten «Kjøp, salg og bytte av seksuelle tjenester i Kristiansand» ble bestilt av bystyret i forbindelse med behandling av kriminalitetsforebyggende plan våren 2017.

Honnør til politikerne

Spesialsykepleier Liv Bente Sunde i kommunens Pro-Kristiansand, og kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Marie Benitez Nilsen, la frem rapporten for politikerne i dag. Foto: Svein Tybakken, Kristiansand kommune.Rapporten er en situasjonsbeskrivelse av prostitusjon i Kristiansand høsten 2017 og våren 2018.

- Denne rapporten skal gi politikerne i Kristiansand kunnskapsgrunnlag når de skal ta beslutninger på et svært krevende felt, sier kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Marie Benitez Nilsen som presenterte rapporten for formannskapet i dag.

Rapporten           

Benitez Nilsen peker på at prostitusjon utfordrer holdninger og verdier, og det knytter seg spørsmål om moral, myter og skam til temaet. Rapporten tar for seg hvor prostitusjon foregår, hvem som selger sex og omfanget av sexsalg i Kristiansand.

- Jeg vil gi politikerne i Kristiansand honnør for at de vil gå inn og søke kunnskap om dette feltet. Det er et felt hvor vi vet at vi får mange negative funn, og hvor det er langt mellom de positive sakene. Jo dypere vi graver i dette, jo flere utfordringer finner vi, sier kriminalitetsforebyggende koordinator Benitez Nilsen.

Utgangspunktet for at politikerne bestilte denne rapporten ligger i «Kriminalitetsforebyggende plan 2016-2020, Sammen om en tryggere hverdag».

Mer enn kartlegging

Rapporten skal altså fremskaffe en bredere forståelse av prostitusjon i Kristiansand, og er mer enn en kartlegging. Den gir et oppdatert bilde siden forrige rapport som kom i 2008, men den er ikke komplett og uttømmende.

23 personer har deltatt som informanter i undersøkelsen. I hovedsak er informantene sexselgere eller i hjelpeapparatet. Andre som ser prostitusjon har også bidratt, og ulike rapporter og dokumenter har gitt viktig informasjon.

- Rapporten skal altså gi forståelse, men vi gir ingen anbefalinger. Vi mener at informasjonen fra rapporten er veldig troverdig, men samtidig er det viktig å påpeke at den gjengir bilder fra de enkelte informantenes virkelighet og ikke nødvendigvis kan generaliseres. Dersom vi hadde hatt andre informanter, ville vi fått andre historier, sier Benitez Nilsen.

Alle informantene i undersøkelsen er i tyveårene eller eldre. Benitez Nilsen sier at det er behov for mer kunnskap om salg og bytte av seksuelle tjenester blant yngre mennesker.

Prostitusjon

Prostitusjon defineres som kjøp og salg av seksuelle tjenester. I prostitusjonen er vederlaget eller betalingen en forutsetning for den seksuelle ytelsen.

Salg av seksuelle tjenester er ikke ulovlig. Men det er ulovlig å kjøpe samt tjene på penger på andres prostitusjon.

Som alle andre markeder inneholder prostitusjonen en kjøper, en selger og et marked hvor tjenesten annonseres. Inndeles ofte i utemarked og innemarked.

Kontakt for media:     

Kriminalitetsforebyggende koordinator 
Johanne Marie Benitez Nilsen
Telefon 952 35 820

Spesialsykepleier i Pro-Kristiansand
Liv Bente Sunde
Telefon 951 53 700

 

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 16.01.2019 09:30
Sist endret: 21.01.2019 10:07

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?