Gå til hovedinnhold

Planlegger kulturskole med solceller

Den nye felles kulturskolen for nye Kristiansand på Silokaia er i prosjektering med både solceller og klimavennlig byggeplass og materialer.

Solceller på taket

- Vi gleder oss veldig til kulturskolen står ferdig her kanskje allerede høsten 2022! Det blir kult og bra for alle unge med bedre plass, rom med god akustikk, konsertmuligheter, og plass til flere som vil gå på kulturskolen, sier fra venstre kulturskoleelev Signe Bach Waage (18), kulturskolerektor Sjur Høgberg og kulturskoleelev Cathrine Thibault (13), og peker på tomta der kulturskolen skal stå. Foto: Ragna Marie Henden

– Den nye kulturskolen på Silokaia prosjekteres nå med solceller. Bygget vil få grønn energimerking, og vi har ambisjoner om å oppnå energikarakter A, sier prosjektleder Erik Sandsmark i Kristiansand kommune.

–  Det er utarbeidet en ambisiøs miljøoppfølgingsplan for prosjektet som setter høye krav til materialbruk og energiløsninger. Bygget skal tilfredsstille kravene til passivhus og skal ha solceller som produserer ca. 30 000 kWh/år. Det betyr at bygget blir svært godt isolert, har et ventilasjonsanlegg med lavt energiforbruk og en temperaturvirkningsgrad som skal overholde nær nullenergidefinisjonen, forteller Sandsmark.

Det planlegges også å ha en fossilfri byggeplass. Det betyr at det ikke skal benyttes fossilt drivstoff på byggeplassen og oppvarming av bygget i byggeperioden løses med fjernvarme.

Brukerstyrt prosess

Slik vil Kulturskolen se ut fra utsiden. Skisse fra arkitekt for kulturskolen:  BAX , Mestres Wåge og Medoza Partida

– Utformingen av bygget innvendig er også godt i gang. Her er det viktig å involvere brukerne av bygget, sier rektor ved kulturskolen, Sjur Høgberg. – Vi har etablert et brukerforum som har gitt gode råd og engasjert seg i hvordan skolen bør utformes for en optimal bruk for både ansatte og elever, forteller Høgberg. 

– I nærmere tre år har vi hatt en prosess der først alle lærere jobbet sammen med avdelingslederne med innspill, så ble dette samlet videre til representanter som har deltatt i de siste prosessene med arkitekter og byggeeksperter. Vi er imponert over hvordan arkitektene har jobbet for å imøtekomme våre mange ønsker og behov, sier kulturskolerektoren. – Her er det mye som skal ivaretas, alt fra akustiske rom for sang, til forsterket musikk, teater og visuell kunst. Det blir også en rekke forestillingsarenaer som black box, white box og flere konsertscener. Vi gleder oss til å samle aktiviteter her fra den gamle Turnhallen i Konsgens gate og noe fra Samsen. Bare i Kvadraturen har vi 1000 kulturskoleelever, forteller Høgberg, som også vil presisere at kulturskoletilbudene på mer enn 25 steder i bydelene fortsetter i de tre kommunene. Den nye kulturskolen gir større muligheter for videre utvikling, talentsamlinger og også samle ungdommer fra hele Agder som driver med ulike kulturaktiviteter, sier en engasjert kulturskolerektor, som synes det er fantastisk at prosjektet nå kanskje kan bli ferdig ett år før planlagt.

– Jeg vil også berømme brukerrepresentantene fra kulturskolen i prosessen, Karoline Rise Nøstdal og Tarjei Fjørtoft. De har gjort en fantastisk jobb sammen med arkitekt, rådgivere fra Rambøll og Kruse Smith, supplerer prosjektleder Sandsmark.

Ny fremdriftsplan

Skisse over plassen mellom Kulturskolen, Kilden og Kanalbyen, fra reguleringsarkitekt A-lab

Bystyret har i sitt vedtak 78/18 vedtatt følgende:

«Bystyret ønsker at ny kulturskole på Silokaia realiseres i sammenheng med byggingen av Kunstsilo. Tidspunktet for ferdigstillelse/åpning avklares endelig i handlingsprogrammet for 2019-2020.»

– Vi har da jobbet med å forsere fremdriften på byggingen av kulturskolen, slik at den kan gjøres parallelt med Kunstsiloen. Det gjør byggeprosessen i området mer samlet både med hensyn til støy, effektivisering og økonomi. Vi har derfor foreslått å starte neste år, med ferdigstillelse til skolestart i 2022. Opprinnelig var planen å være ferdig høsten 2023, sier prosjektleder Sandsmark.

–  Det er gjennomført det vi kaller en samhandlingsfase med entreprenør, arkitekt og rådgivere og brukerrepresentanter fra kulturskolen. Det betyr at vi har utnyttet den kunnskapene entreprenøren har til å optimalisere byggesystemer, tekniske løsninger og valg av materialer og kontinuerlig vurdert valgene opp mot kostnad. Resultatet av samhandlingsfasen er at vi kan få et bygg med god kvalitet, med ambisiøse miljøløsninger til en pris som ligger noe under tidligere kalkyle, sier prosjektleder. 

Om den nye kulturskolen

Politisk behandling

Saken om forslag til samordnet byggeperiode for kulturskole og Kunstsilo skal opp til behandling først i formannskapet 12. juni, og videre til bystyret 19. juni.

Saksvedlegg 

Kontakt

Prosjektleder Erik Sandsmark, mobil: 930 31 111
Rektor for kulturskolen, Sjur Høgberg, mobil: 400 32 054

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 07.06.2019 09:08
Sist endret: 10.06.2019 22:21

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?