Gå til hovedinnhold

Pilotkommune for måling av luftkvalitet

Kristiansand er en av fem kommuner som deltar i forskningsprosjektet iFLINK for måling av luftkvalitet og informasjon til innbyggerne.

Forskningsprosjekt

Fra venstre klima- og miljørådgiver Alena Bohackova og Solvor B- Stølevik, og nestleder i by- og samfunnsenheten, Lukas Wedemeyer, er med på et nasjonalt forskningsprosjekt for tekniske løsninger som måler og kommuniserer luftkvaliteten. Foto: Ragna Marie Henden

– Kristiansand kommune er sammen med Oslo, Bergen, Bærum og Drammen med i et forskningsprosjekt som skal finne og utvikle gode og smarte teknologiløsninger for å måle luftkvalitet og støyforurensning. Ønsket er også å utvikle sanntidstjenester som enkelt skal kunne gi informasjon til innbyggerne, forteller klima- og miljørådgiver Solvor B. Stølevik i by- og samfunnsenheten, som håper prosjektet resulterer i ny teknologi som kan anvendes på en smart måte til nytte for innbyggere, fagpersoner og politikere.

– Målet er at prosjektet skal gjøre det enklere å overvåke luftkvaliteten på langt flere steder enn i dag, og til en lavere pris. Vi har i dag tre målestasjoner for luftkvalitet i Kristiansand, og ønsker langt flere. Målet er også å kunne måle ulike typer forurensing, sier Stølevik. 

– Vi synes det er spennende å få være med i forskningsprosjektet som også gir oss mulighet til å montere flere mikrosensorer for måling i Kristiansand. Prosjektet hadde oppstart i oktober i fjor og varer i 3 år. Kristiansand vil dermed være blant kommunene i front som utvikler og bidrar til gode teknologiløsninger som videre skal brukes over hele landet, sier deltakerne fra Kristiansand kommune.

iFLINK

Prosjektet har fått navnet «Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner» - forkortet til iFLINK. Prosjektet støttes av Norges forskningsråd i programmet FORKOMMUNE. Det er et program som skal gjøre kommunene bedre rustet til å møte framtidas utfordringer, og bidra til forskingsstøttet innovasjon i kommunesektoren.

Prosjektleder er Norsk institutt for luftforskning, NILU
Oslo kommune er prosjekteier, med partnere Bergen, Drammen, Bærum og Kristiansand kommuner, sammen med Telenor, Telia, Vicotee AS og OsloMet.

Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner

Tre hovedmål for iFLINK

Illustrasjonsskisse av prosjektet iFLINK fra prosjektbeskrivelsen.

Gjennom iFLINK-prosjektet ønskes følgende utfordringer løst:

  • Designe skalerbare åpne dataløsninger hvor ulike typer sensorer kan kobles til for å samle data.
  • Kunne hente ut data av god kvalitet fra rimelige mikrosensorer.
  • Utvikle informasjonsløsninger med mål om å engasjere innbyggere, industri og kommuner til å løse komplekse miljø- og forurensingsproblemer, som luftforurensing og støy.

Prosjektgruppe i Kristiansand kommune

I Kristiansand kommune er det satt sammen en prosjektgruppe fra by- og samfunnsenheten, IT-enheten, miljørettet helsevern og folkehelse, og representanter fra ingeniørvesenet, parkvesenet, eiendom og plan-, bygg- og oppmåling.

Dagens målestasjoner

Kristiansand kommune har i dag tre stasjonære målestasjoner:

  • Gartnerløkka (måler transport og vedfyring)
  • Stener Heyerdalsparken (måler transport og vedfyring)
  • Hannevika (måler industriutslipp)

Kontakt

Klima- og miljørådgiver Solvor B.Stølevik, mobil 952 27 301

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 03.04.2019 11:11
Sist endret: 04.04.2019 09:40

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?