Gå til hovedinnhold

Parksjef Hørsdal i juryen for nytt regjeringskvartal

- Dette har vært en opplevelse for livet. Det faglig gøyeste jeg har deltatt på, og virkelig en boost for arbeidet videre også som parksjef i Kristiansand kommune, sier Aase M. Hørsdal.

En av ni i juryen

Parksjef Aase M. Hørsdal har vært en av ni juryen for plan- og designkonkurransen om nytt regjeringskvartal. - En opplevelse for livet, og et faglig løft og inspirasjon til jobben i Kristiansand kommune, sier Hørsdal, her hun står på toppen av Rådhuskvartalet og skuer ut over Kvadraturen i Kristiansand. Foto: Ragna Marie Henden

Parksjef Aase M. Hørsdal ble i slutten av april utnevnt til å delta i juryen for plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal i Oslo. Hørsdal er en av ni jurymedlemmer som 26. juni avsluttet arbeidet med valg av to forslag for videre beslutning.

– Statsbygg skal nå jobbe videre med kontraktsforhandlinger med disse to, og velger endelig et forslag i løpet av oktober. Juryen har rangert en vinner blant de to finalistene, men nå er det Statsbygg som har den endelige avgjørelsen, forteller jurymedlem Hørsdal.

- For meg har dette virkelig vært en opplevelse for livet, en "once in a life time" -mulighet. Å få være med å vurdere hvordan selveste regjeringskvartalet i landet skal se ut fremover, sier jurymedlem Hørsdal. – Dette er jo et signalkvartal med store bygninger, og med beliggenhet midt i en bykjerne.

Regjeringskvartalet skal skape samhandling

- Det nye regjeringsbygget skal samle alle regjeringens funksjoner i ett kvartal. I dag er departementene spredt over hele Oslo. Bygget skal skape samhandling, og folk skal kunne lett gå fra det ene departementet til det andre. Det nye regjeringskvartalet skal bidra til at «ting skal henge mer sammen», og skape kontakt på tvers av departementene, førteller Hørsdal.

– Vi hadde 7 arkitektforslag til vurdering i plan - og designkonkurransen. Rammeverket var veldig klart definert, med tilhørende reguleringsplan. Konkurranseforslagene kunne derfor med første øyekast virke nokså like. Men her lå det store forskjeller i løsninger, som gjorde at vi kunne anbefale Statsbygg to forslag til slutt.

Juryleders kommentar til avgjørelsen her

Mer om konkurransen her.

Eneste jurymedlem utenfor Oslo

Landskapsarkitekt MNLA Aase M. Hørsdal ble nominert til juryen av Norske landskapsarkitekters forening. – Jeg har vært president i foreningen i 5 år, og avsluttet mitt arbeid der 1. april. Det var en stor ære og tillit for meg å bli nominert av landskapsarkitektforeningen, sier Hørsdal, som også var det eneste jurymedlemmet bosatt utenfor Oslo.

 – Så er jeg også meget takknemlig for at Kristiansand kommune gjorde det mulig for meg å takke ja til vervet. Det har vært et intenst og krevende arbeid både i uker og helger fra juryarbeidet startet 16. mai, og til vårt arbeid var avsluttet 26. juni.

- For oss har det vært en ære og litt stas at vår parksjef i Kristiansand ble utpekt til jurymedlem, også den eneste utenfor Oslo, kommenterer teknisk direktør Ragnar Evensen.

Her kan du se hele juryen.

Fantastisk jury

Juryen for plan - og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal. Fv Fra venstre: Beate Erikstad, Anders Wethal, Trygve Sagen, Petter Skarheim, Synnøve Lyssand Sandberg, Ellen Hellsten, Arne Henriksen, Aase M. Hørsdal og Ragnar Bovim. Foto: Trond Isaksen, Statsbygg

- Jeg har fått være med i en jury som har fungert optimalt, sier Hørsdal. – En utrolig flink gjeng, og med en dyktig juryleder, Synnøve Lyssand Sandberg. Vi har diskutert oss fram til endelige beslutninger på et faglig høyt nivå. Alle er enige om resultatet til slutt, og vi har jobbet og samhandlet på en fantastisk måte både faglig og som team.

Faglig løft

- For meg personlig har det vært oppfriskende og et faglig løft, med innspill og tankesett rundt byplanlegging, bystruktur, volumer i utearealer og nye måter å jobbe på, sier parksjefen i Kristiansand. – Vi har arbeidet ut fra et sett av kriterier og verdier som er interessante å ta med seg videre. Det går på byrom og arkitektur med ringvirkninger for omgivelsene og innbyggere.

- Jeg tar med meg videre i vårt fagmiljø i Parkvesenet og Teknisk sektor noe av denne måten å jobbe på, og til diskusjoner rundt byens utvikling, sier parksjef og jurymedlem Aase M. Hørsdal, som oppsummerer juryarbeidet for Norges nye regjeringskvartal som en skikkelig stor «boost».

Kontakt

Jurymedlem og parksjef Aase M. Hørsdal, mobil 952 16 186

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 05.07.2017 13:37
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?