Gå til hovedinnhold

På flombefaring sammen med to ministre

Fungerende ordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen, vil onsdag se nærmere på flommens virkninger i kommunen. Det gjør han sammen med Fylkesmannen, kommunalministeren og olje- og energiministeren.

To ministre

Flommen har rammet flere boligområder i Kristiansand hardt. Bildet er fra Mosby.
Det er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som har bedt om befaringen. Hans departement er øverste planmyndighet. Olje- og energiminister Terje Søviknes blir også med på befaringen. Det er hans departement som har ansvar for landets forvaltning av vannressursene. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder legger til rette i samarbeid med Kristiansand kommunes beredskapsavdeling.

Også den lokale politiske ledelsen blir med ved fungerende ordfører Jørgen Kristiansen. På befaringen vil Kristiansen og de to ministrene se nærmere på områdene langs Tovdalselva og blant annet besøke Boen bruk. De skal også besøke rasrammede områder – blant annet Augland på Torridal. Ministrene Sanner og Søviknes blir tatt i mot av fylkesmann Stein A. Ytterdahl og varaordfører Jørgen Kristiansen når de ankommer Kjevik onsdag kl. 09.20. Befaringen skjer med minibuss og besøket varer til kl 14.30.

– Ser alvoret

Fungerende ordfører Jørgen Kristiansen mener besøket viser at departementene ser alvoret i situasjonen med stadig mer ekstremvær og de alvorlige følger det får for folks dagligliv, for næringslivet og privat og offentlig infrastruktur.

– Jeg vil diskutere med Jan Tore Sanner og Terje Søviknes hva slags statlig bistand som kan gis – blant annet når det gjelder å gjenoppbygge ødelagt infrastruktur. Så får vi gjennom evalueringer se på om det er mulig med tiltak for å redusere faren for slike ødeleggelser i ettertid, og hva det vil kreve av ressurser, sier varaordføreren.

Treffe innbyggere

– Jeg ønsker å se på nært hold de skader som flommen har forårsaket og å snakke med innbyggere som er rammet, sier varaordfører Jørgen Kristiansen, som peker på at Kristiansand kommunes etater arbeider på en rekke områder sammen med andre offentlige instanser for å minimalisere og reparere skader.

– Det er flott å se at folk hjelper hverandre i de rammete lokalmiljøene. Og jeg minner om av kommunen er tilgjengelig om innbyggere som er rammet er i tvil om området er sikkert eller har andre praktiske spørsmål. Folk må ikke nøle med å ringe for å få råd og hjelp, sier fungerende ordfører Jørgen Kristiansen.       

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 03.10.2017 15:51
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?