Gå til hovedinnhold

Øystein Holvik vant kommunens miljøpris

Tidligere miljøvernsjef Øystein Holvik er tildelt Kristiansand kommunes miljøpris 2016 for sitt engasjement og mangeårige innsats for å gjøre byen mer klima- og miljøvennlig.

- Føler meg privilegert

Øystein Holvik kunne fortelle at han satte stor pris på å bli tildelt miljøprisen 2016.

Onsdag 1. juni ble kommunens miljøpris tildelt Øystein Holvik i Rådhuset i Kristiansand. Prisen i år er en plakett og en gavesjekk på 25.000 kroner, og ordfører Harald Furre hadde gleden av å tildele prisen til den tidligere miljøvernsjefen.

– Dette er veldig moro, og jeg er føler meg privilegert over å ha hatt en jobb der jeg kan gjøre en forskjell. I løpet av tiden som miljøvernsjef har det vært noen utfordrende og fine år. Det er moro å se tilbake på alt som har skjedd i jobben, og prisen blir en skikkelig bonus, sier prisvinneren.

Juryens begrunnelse

Ordfører Harald Furre overrekker miljøprisen 2016 til Øystein Holvik.

Juryen fikk innsendt mange gode kandidater i årets nominasjon. Holvik utpekte seg som den klare vinner ved å oppfylle mange av kriteriene for å få tildelt prisen.

– Vinneren av årets miljøpris har satt spor etter seg i Kristiansand. Takket være sitt engasjement, høye arbeidskapasitet og samarbeidsevner har han i løpet av 26 års virke bidratt sterkt til at Kristiansand har blitt en mer miljø- og klimavennlig by, heter det blant annet i juryens begrunnelse.

Med grønt hjerte for byen

Øystein Holvik begynte som miljøvernsjef i Kristiansand kommune i 1988. Samme året startet han arbeidet med å rense elven Otra som på den tiden var veldig forurenset. Holvik sammen med andre medspillere fikk innvilget tilskudd, og i 1995 ble Otraledningen etablert. Resultatet ble en idyllisk lakseelv som var ren og som kunne bades i. Holvik har også engasjert seg sterkt i innføringen av kildesortering både i hjemmet og på arbeidsplassen. I dag er innføringen godt etablert.

Frem til Holvik gikk av med pensjon i 2014 har han bidratt til å gjennomføre mange tiltak og prosjekter. Sammen med statlige, regionale og kommunale samarbeidspartnere har Holvik sørget for at byen har fått glede av statlige overføringer til Kristiansand for over en milliard kroner.

Her er noen eksempler på flere av de større miljøprosjektene prisvinneren har bidratt til, sammen med andre medspillere:

• Miljøpakker som blant annet ble brukt til utbygging av renseanlegg

• Midler til overdekking av giftige sedimenter ved Nikkelverket i Hannevika

• Bygging av gang- og sykkelveier som har gjort Kristiansand til Norges beste sykkelstorby

• Etablering av ATP-samarbeidet som har tilført store pengebeløp til regionen. Areal- og transportplansamarbeidet har bidratt til at alle syv kommunene har fått et bedre kollektivtilbud og flere gang- og sykkelveier

• Statlige belønningsmidler til kollektiv, sykkel og gange

• Tiltak for å dempe biltrafikken, med blant annet tidsdifferensierte bomsatser

Startet Miljøfyrtårn

Holvik har bidratt til mange store prosjekter gjennom årene, men det er et prosjekt som prisvinneren er spesielt stolt av.

– I 1996 var jeg med på å starte sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn i Kristiansand. I dag har ordningen blitt Norges største miljøsertifisering med 5000 bedrifter, så det er en stor nasjonal ordning og det er veldig gøy, sier Holvik.

Miljøfyrtårn ble en nasjonal ordning fra 2000 og stiftelse fra 2003, og prisvinneren har sittet i styret for Miljøfyrtårn i flere perioder. I 2014 gikk Holvik av med pensjon, men har påtatt seg oppgaven som sertifisør for virksomheter som ønsker omlegging til mer klima- og miljøvennlig drift.

Miljøprisen

Kommunens miljøpris ble for første gang delt ut i 2013. I retningslinjene for prisen heter det at den som er aktuell kandidat til prisen skal ha gjort «... en betydelig innsats for å fremme en miljøvennlig utvikling i Kristiansand.»

Juryen for 2016 har bestått av:

Petter Benestad, på vegne av By- og miljøutvalget
Rebecca Fjelde Farstad, på vegne av Ungdomsutvalget i Kristiansand
Ole-Petter Sunde, Næringsforeningen, Nina Reinhardt, utpekt av kulturdirektøren
Kim Øvland, utpekt av teknisk direktør

Tidligere mottakere

2015: Alf Egil Holmelid – sterkt engasjement for miljø og klima både innen politikken, i yrkeslivet og privat
2014: Cornelis Verkerk – miljøvennlig byggteknikk og utvikling av passivhusprosjektet Gurines hage på Hamresanden
2013: Einar Øslebye – Grønt flagg-koordinator, miljøentusiast og mangeårig speiderleder 

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 01.06.2016 19:52
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?