Gå til hovedinnhold

Over 400.000 til kunst og kultur

Av årets budsjettpost på 1,2 millioner til kunst- og kulturformål i Kristiansand ble over 400.000 kroner tildelt denne høsten.

Flere søknader

Installasjonen «Runners high» av Tori Wrånes. Foto: Marte Krogstad

Høstens tilskudd til kunst- og kulturformål har nå blitt tildelt, og 410 000 kroner har blitt fordelt på totalt 58 søknader. På lik linje med fjoråret stod musikkfeltet for størstedelen av søknadene, og fikk innvilget 26 prosent av tilskuddsposten. Nytt i høst er økt andel søknader fra litteraturfeltet, og grunnet mange gode prosjekter ble visuell kunst vektlagt med størst andel av potten.

– I denne perioden fikk vi inn flere søknader enn før, og nytt denne gangen er at vi fikk inn flere søknader fra litteraturfeltet enn vanlig, og det er svært gledelig. Grunnet mange gode prosjekter ble også det visuelle kunstfeltet prioritert i denne runden. Kunstdrevne visningsrom har vært mangelvare i Kristiansand, og er kjærkomne tilskudd til byen. Vi er godt fornøyd med høstens fordeling, og oppfordrer flere til å sende inn søknad til neste runde som har søknadsfrist 15. januar, sier kulturrådgiver Jørgen Skauge.

Sang og sabel

En av søknadene som resulterte i betydelig støtte var Kristiansand Domkor. De fikk innvilget 40 000 kroner til en produksjon i forbindelse med reformasjonsjubileet. Koret skal fremføre Bachs h-moll messe i samarbeid med fire solister fra Tyskland og orkesteret Barokkanerne.

Produksjonen er den største utfordringen til koret noensinne, og tilskuddet skal benyttes til fremføringen samt Händels Messias i Domkirken i desember.

Kristiansand Fekteklubb har fått 25 000 kroner i tilskudd for å arrangere Nordisk mesterskap i sabel i oktober. Fekteklubben er en av få klubber i Norge som fekter med sabel, og i høst blir den første gangen på 48 år som Nordisk mesterskap i sabel arrangeres i Norge.

Visuell kunst

Visuell kunst var et av tilskuddsordningens prioriteringer i høst. Blant søknadene fikk Arteriet på Lumber 20 000 kroner i tilskudd for utstillinger i 2018. Arteriet ledes av kunstner Naysa Andrade, og tilskuddet skal gå til en større kollektiv utstilling med unge kunstnere i og fra regionen.

Kunstner Tori Wrånes fikk 15 000 kroner i tilskudd til kunstnerisk produksjon av utstillingen «Hverdagen» som stilles ut i Kristiansand Kunsthall. Utstillingen består av lyd- og lysskulptur, lydverk og leirmalerier.

Av søknadene fikk også Jan Freuchen 15 000 kroner til åpningsutstilling ved det kunstdrevne visningsrommet LJP på Odderøya. Artisten kan fortelle at tilskuddet kom godt med i videre arbeid.

– LJP er en del av kunstbokforlaget Lord Jim Publishing som holder til på Odderøya, og tilskuddet skal benyttes til selve infrastrukturen til forlagsvirksomheten og til åpningsutstillingen. Da søknaden ble innvilget ble jeg veldig glad, og det viser også at kommunen ser verdien i å utvikle et alternativt visningsrom som skiller seg fra de store kommersielle aktørene, sier Freuchen.

Støtte til skjønnlitteratur

Fra litteraturfeltet kom det inn flere søknader i høst enn tidligere. Blant dem fikk Lik forlag i Kristiansand 25 000 kroner i tilskudd til produksjon av en skjønnlitteratur antologi. Forlaget består av forfatterne Atle Håland og Maja Hagen Torjussen som arbeider for å etablere et forlag for å publisere lokale forfattere.

– Forlaget ble etablert i år, og vi er avhengig av at aktører har troen på oss, for uten midler får vi ikke gjennomført. Derfor er dette tilskuddet en veldig viktig støtte for oss fordi det bidrar til forfatterhonorar, redaksjon, språkvask, korrektur og markedsføring av den skjønnlitterære antologien, sier Maja Torjussen.

Tildelingene til administrativt behandlede kunst- og kulturformål finner du her.
Tilskudd til større saker som er politisk behandlet finner du her

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 28.09.2017 10:07
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?