Gå til hovedinnhold

Over 100 samlet til avslutningen av integreringsturné

Statsråd Jan Tore Sanner hadde lagt avslutningen av vårens integreringsturné til Kristiansand, der over 100 deltakere var samlet.

Internasjonal by

Statsråd Jan Tore Sanner ble ønsket velkommen av ordfører Harald Furre.

Ordfører Harald Furre ønsket velkommen, og fortalte kort om noe av det arbeidet som gjøres i Kristiansand, som nettopp ble kåret til årets mest attraktive by.

– Vi jobber hver dag for å skape en attraktiv by, også for de som kommer fra andre land. Vi er en internasjonal by, med mennesker fra over 160 nasjonaliteter. Det er en stor ressurs, sa ordføreren. Han fortalte blant annet om et systematisk arbeid med å få flere innvandrerbarn inn i barnehagen, om leksehjelp-tilbud fra frivillige, om FLiK-prosjektet og om et velfungerende integreringsmottak.

Over 100 deltakere fra organisasjoner, frivillighet, kommuner, næringsliv og alle som er engasjert i integreringsfeltet over hele landet, deltok på seminaret 15. juni. Seminaret ble holdt i bystyresalen i Rådhuset i Kristiansand. Seminaret var avslutningen på kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanners turné landet rundt nå i vår, for å samle innspill til regjeringens integreringsløft.

Integreringsturneen

Felles løft

Jan Tore Sanner pekte på både språkkunnskaper, utdanning og arbeid som viktige elementer for å få til en god integrering.

– Jeg er veldig glad for å se at et seminar om integrering engasjerer så mange. Det lover godt for det arbeidet som ligger foran oss. For vi trenger hverandre. Det høres kanskje selvsagt ut. Men av alle menneskelige prosjekter – alt vi har fått til gjennom historien – så må det faktum at vi lever sammen i store fellesskap være det mest imponerende, sa Jan Tore Sanner til de over 100 deltakerne på integreringsseminaret i Kristiansand 15. juni.

Han minnet om at arbeidet for et inkluderende samfunn ikke gjøres en gang for alle, men er en prosess som alltid er i gang.

– Det krever at vi alle jobber hardt for å få det til. Lærere, private bedrifter, kommuneansatte, frivillige, fotballtrenere – alle dere som er her i dag – må stå i det og være villige til å gjøre jobben. Da koker det ned til dette ene: Vi trenger hverandre. Så igjen: takk for at dere er her, sa Sanner.

Han fortalte at et av regjeringens viktigste prosjekter, er å gjennomføre et integreringsløft.
– Vårt mål er at innvandrere skal være en del av store og små fellesskap i det norske samfunnet. Vi skal ganske enkelt bli best på integrering, sa Sanner.

Tøffere krav

I talen understreket han at språk, arbeid, hverdagsintegrering og retten til frie liv er viktige søyler i arbeidet med å skape god integrering. Han varslet også at regjeringen kommer til å stille tøffere krav, både til kommunene og den enkelte, i integreringsstrategien regjeringen legger fram i løpet av høsten.

– I dag stilles det krav om at kommunen skal tilby et bestemt antall undervisningstimer, og at deltakerne skal delta og gjennomføre en prøve. Når timene er tilbudt og gjennomført, er jobben gjort og tilskuddet utbetalt. Men i mange tilfeller er ikke jobben gjort. Mange lærer seg ikke norsk godt nok til å klare seg i samfunnet, og særlig ikke i arbeidslivet. Mange går da hjem, og blir der. Regjeringen starter nå arbeidet med å erstatte krav om antall timers undervisning, med krav om at alle faktisk lærer seg norsk. Kravet til kommunene må være at man må sørge for at alle kan norsk på et tilfredsstillende nivå, ikke bare at x antall timers undervisning er gjennomført. Da må også kvaliteten i norskundervisningen bli bedre. Men kommunen kan ikke løse denne utfordringen selv. Det krever innsats fra den enkelte innvandrer. Vi vil innføre et krav om at en som ikke kan norsk, og som mottar sosialstønad, må fortsette med norskopplæring. For uten språket, kommer du ingen vei i det norske samfunnet. Lærer du ikke norsk, blir du isolert, utenfor og på siden. Språk er veien inn i de store og små fellesskapene, sa kunnskaps- og inkluderingsministeren.

Reell mulighet

Statsråden viste også til at bare omtrent halvparten av de som kommer til Norge i ungdomsårene, fullfører videregående opplæring. Noe av grunnen er at ungdommene faller mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale stoler.

– Derfor vil jeg gjøre det helt klart: Vi må få på plass et bedre system som gir ungdom en reell mulighet til å lykkes, ikke bare formelle rettigheter. I dag har de formell rett til videregående opplæring, men uten grunnopplæring har mange ingen reell sjanse til å lykkes. De har like rettigheter, men ikke like muligheter til å klare et skoleløp, sa Jan Tore Sanner.

Kurs

Han varslet også at regjeringen vil innføre et obligatorisk kurs i foreldreveiledning for deltakere i introduksjonsprogrammet.

– Vi ser at rollen som foreldre kan være krevende i krysspresset mellom to kulturer. Det å forstå foreldrerollen og barns rettigheter i et moderne norsk samfunn, er likevel avgjørende for at vi skal lykkes med å gi barn med innvandrerbakgrunn gode muligheter til å lykkes i det norske samfunnet. Derfor vil vi innføre et obligatorisk kurs i foreldreveiledning for deltakere i introduksjonsprogrammet, sa statsråd Jan Tore Sanner.

 

Les hele talen 

Forfatter: Jon Sverre Karterud og Svein Tybakken (foto)
Publisert: 15.06.2018 15:30
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?