Ordføreren ønsker nye innbyggere velkommen

Ordfører Harald Furre har i år sendt ut mer enn 3000 velkomstbrev til nye innbyggere. Mer enn halvparten er studenter som har meldt flytting. Alle er invitert til velkomstsamling i Rådhuskvartalet onsdag 29. november.

Håper på mange

Ordfører Harald Furre ønsker nye innbyggere velkommen til informasjonsmøte i Rådhuskvartalet onsdag 29. november kl 18.00. Foto: Svein Tybakken

– Det er jo ikke plass til så mange, men vi er vant til at et sted mellom 100 og 200 pleier å komme. Gøy om det blir ekstra trangt om plassen i år. Det er hyggelig og litt spesielt med så mange studenter som har benyttet seg av vårt tilbud om gratis busskort om de melder flytting. Kampanjen har hatt god effekt og betyr økte overføringer fra staten, sier en fornøyd ordfører, som peker på at 80 prosent av alle studentene som har meldt flytting til Kristiansand kommer fra andre landsdeler enn Agder.

I følge Statistisk sentralbyrå var folketallet i Kristiansand 88 400 per 1. januar i år. Per tredje kvartal var det vokst til 91 428.

Tradisjon

– Velkomstsamlingene er blitt en tradisjon. Kristiansand er en av byene i Norge som har hatt, og fortsatt har, god vekst. Det er veldig hyggelig å få ønske nye innbyggere velkommen på en håndgripelig måte. Sammen med bedrifter og frivillige organisasjoner fyller vi Rådhuskvartalet til informasjon og hyggelig sammenkomst. Dette gleder jeg meg til hver gang, sier Harald Furre.

Årets velkomstsamling skjer onsdag 29. november klokka 18.00 i Rådhuskvartalet og programmet varer en times tid.

– Alle nye borgere er varmt velkommen til Kristiansand og det er viktig at de føler seg inkludert i sin nye hjemby, enten de flytter hit fra andre steder i Norge eller kommer som flyktninger fra Asia eller Afrika. Velkomstsamlingene på Rådhuset ble en suksess ved oppstart for syv år siden, sier ordfører Furre, som også hadde gleden av å ønske innbygger nr 90.000 en noe forsinket velkommen til verden og Kristiansand i høst.

Skaper begeistring

Erfaringen har vist at langt fra alle som er invitert kommer til velkomstsamlingene, men Harald Furre mener det er viktig å synliggjøre byen og dens tjenestetilbud på denne måten. Byens næringsliv, som leverer tjenester eller produkter som er med på å gi folk gode opplevelser, er invitert til å presentere seg selv sammen med byens frivillige organisasjoner.

Det blir 10-12 stands med alt fra Blå Kors og Hennig Olsen Is til Agder Kollektivtrafikk, Turistforeningen og Knuden (Kristiansand kulturskole) – for å nevne noe av spennvidden.

– Alle jeg har snakket med av nye innbyggere har gitt uttrykk for begeistring over at byen og kommunen på denne måten setter pris på sine innflyttere. Vi har en flott by som er rik på kultur og en kommune som yter meget gode tjenester. Vi har også mange flotte og interessante arbeidsplasser, selv om leverandørindustrien til olje- og gassmarkedet har opplevd kraftig stagnasjon de siste par årene.

Rikt tilbud

– Det rike og aktive tilbudet innen frivillige organisasjoner, idrett og foreningsliv er også en stor ressurs for byen som nye innbyggere kan dra nytte av. På denne måten kan vi synliggjøre bredden i byens tilbud og gi en varm og god velkomst, sier ordfører Furre.

Åpningen av velkomstsamlingen står sangartisten Vibeke Siljan og pianist Iancu Ilies for, begge dyktige musikere fra Kristiansand. I tillegg til ordførerens informasjon om næringslivsbyen og kulturbyen Kristiansand, vanker det forfriskninger til gjestene. Under minglingen kan nye innbyggere gjøre seg kjent blant de tilstedeværende organisasjoner og virksomheter.

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 27.11.2017 07:54
Sist endret: 07.12.2017 17:04