Gå til hovedinnhold

Ønsker mekling for å finne havneløsning

Kommunedelplanen for havneområdet Kongsgård-Vige kommer til politisk behandlingen for 2. gang i høst.

Vil samle godstrafikken

Rådmannen anbefaler fortsatt at havneområdet i Kongsgård-Vige blir utvidet til å håndtere også den godstrafikk som i dag går til Lagmannsholmen i Vestre havn. (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Etter første gangs behandling i 2017 mottok kommunen 329 høringsuttalelser. Disse er gjennomgått, vurdert og kommentert tematisk i saken som kommer til politikerne. Uttalelsene er også brukt til å kvalitetssikre planforslaget.

Høringsuttalelsene fra innbyggere som er imot utbyggingen handler i stor grad om bekymringer knyttet til støy og betydning for miljøet i området. Vurderingene av uttalelser fra innbyggerne er tatt inn i de dokumentene som nå skal behandles politisk.

Flere offentlige instanser kom med innsigelser under høringen. Det betyr at kommunen ikke kan godkjenne planen uten at innsigelsene blir løst. Det kan skje ved at politikerne endrer planen etter innsigelsene, eller at de løses i mekling mellom partene.

Kristiansand kommune ønsker å samle håndteringen av godstrafikk i Kongsgård-Vige (med unntak av gods som transporteres via passasjerferger). I dag håndteres godstrafikken både på Lagmannsholmen i Vestre havn i sentrum og i Kongsgård-Vige-området.

Les mer på informasjonssiden om Kongsgård-Vige.

 

 

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 13.08.2018 12:15
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?