Gå til hovedinnhold

Ønsker innspill om revisjon av kommuneplanens samfunnsdel

Snart begynner arbeidet med å revidere kommunens viktigste styringsdokument; kommuneplanen. Fram til 28. november kan du spille inn temaer som bør prioriteres og si hvordan du mener arbeidet med å revidere planen bør skje.

Viktigste plan

Fram til 28. november kan du spille inn temaer som bør prioriteres og si hvordan du mener arbeidet med å revidere planen bør skje.

 

Kommuneplanen er den viktigste langsiktige planen for hvordan kommunen skal utvikle seg, og for hvordan arealene i kommunen skal brukes. Dagens plan gjelder fra 2011 til 2022.

Samfunnet utvikler seg raskt, derfor skal hvert nytt bystyre vurdere om det er behov for å oppdatere kommuneplanen. Det mener bystyret at det er. Derfor vedtok de folkevalgte tidligere i høst at kommuneplanen skal revideres. Det skjer i to etapper:

  • Først skal samfunnsdelen med overordnet arealstrategi revideres. Det skal skje innen sommeren 2017.
  • Deretter skal arealdelen revideres, i tråd med samfunnsdelen. Kommunen ønsker derfor først innspill til hva som er viktige samfunnstema å ta opp i planen fram mot 2030.

Debatt 

Formannskapet har allerede pekt på noen temaer som bør være viktige i den reviderte kommuneplanen. Disse er vist i kapittel 5 i det som heter planprogrammet, og som nå ligger ute til høring. 23. november skal bystyret ha en generaldebatt og gi innspill om det samme.

Frist 28. november

I planprogrammet står det også en del om hvordan kommunen bør involvere for eksempel innbyggere, næringsliv, interesseorganisasjoner, frivillige, unge og eldre i arbeidet med å lage en så god kommuneplan som mulig. Dette finner du i kapittel 6.

Du kan komme med innspill på innholdet i hele planprogrammet innen 28. november.

Frivillig-konferanse

30. november inviterer kommunen alle frivillige organiasjoner til innspillskonferanse i Rådhuskvartalet fra klokka 17.00 til 20.00. Der blir det anledning til å komme med innspill til både arbeidet med kommuneplanen og arbeidet med ny frivillighetsmelding. Invitasjonen sendes på epost til over 900 frivillige organisasjoner i disse dager. På grunn av matservering er det nødvendig å melde seg på.

Påmelding

Infoside

Kommunen har samlet informasjon om arbeidet med kommuneplanen på en egen side. Der finner du både planprogrammet, mer informasjon om kommuneplanen, forklaring av hva som menes med for samfunnsdel og arealdel i kommuneplanen og informasjon om hvor du skal sende innspillene dine.

Infoside

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 24.11.2016 10:50
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?