Gå til hovedinnhold

Økning i ungdomskriminalitet

Trendrapporten for 2016 viser at ble det registrert 69 flere kriminelle lovbrudd begått av ungdom i Kristiansand sammenlignet med 2015. Tyveri og voldssaker har økt, mens narkotikasaker er kraftig redusert.

Trendrapporten 2016

Hvert år utgis Trendrapporten som omhandler kriminalitet blant ungdom under 18 år i Kristiansand. Rapporten presenteres for formannskapet 5. april, og er utarbeidet i samarbeid mellom Forebyggende avsnitt ved Kristiansand politistasjon, Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende koordinator ved By- og samfunnsenheten, og Kriminalitetsforebyggende team i barneverntjenesten.

Trendrapporten 2016

Normal økning

Tall og funn i 2016 viser at det er registrert 329 saker som utgjør en økning på 69 flere saker enn i 2015. Antall voldssakerKarin Berthelsen. og vinningskriminalitet har hatt stor økning, men narkotikasaker har hatt stor nedgang. I 2015 var disse tallene historiske lave, og Karin Berthelsen i Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende team sier økningen i 2016 er helt normal.

– De siste seks årene har kriminaliteten gått ned i Kristiansand, og i 2015 var det historisk lavt. Økning i kriminalitet kommer i bølger, og tallene for 2016 er som forventet. 69 flere saker er ikke mye, men vi ser en økning i voldssaker og vinningskriminalitet. En kjempestor utfordring er at ungdom ikke vil informere videre hvis de ser eller hører noe bekymringsfullt som rus, vold eller tyveri. De er redd for å bli oppfattet som tystere, og at konsekvensen blir hevn hvis de sier i fra. Det er derfor viktig at de skiller mellom det å informere, og tysting, sier Berthelsen før hun legger til:

– Vi ser også at det er stor nedgang i narkotikabruk blant ungdom. I 2015 var det 100 saker, og i 2016 var det 37, men vi er fremdeles bekymret for unges bruk av hasj og marihuana. Det er en konstant utfordring, og nedgangen kan sees i sammenheng med politiets innsats og fokus som påvirker kriminalitetsstatistikken.

Risikoområde

Trendrapporten avdekker at antall registrerte saker i Kvadraturen har økt fra 93 saker i 2015, til 157 i 2016. 46 prosent av voldssakene og 47 prosent av mindre tyveri ble registrert i Kvadraturen som anses som et risikoområde.

– Kvadraturen har lite voksenkontakt og voksenkontroll, og vi er bekymret for at så mange unge oppholder seg der som en fritidsaktivitet. Vi ser at flere 14 til 17 år gamle jenter og gutter fra ulike bydeler er veldig mobile og oppsøker hverandre i Kvadraturen. Gutter mellom 16-17 år dominerer når det gjelder registrerte lovbrudd, og det er stor økning på 14 år gamle jenter som har begått mindre tyveri, sa Berthelsen.

Hva er årsaken til at de samles i Kvadraturen?

– Flere av dem er sårbare på ulike måter ved at de ikke mestrer skole, fritid eller hjemmesituasjonen. De har problemer med å snakke om vonde ting og vil klare seg selv. Det kan virke som at de søker et fellesskap med hverandre, om det å være utenfor. Et slikt fellesskap kan ha stor kraft ved at de støtter hverandre, men også påvirke hverandre negativt ved at de kommer lett i kontakt med rus og kriminalitet, sa Berthelsen.

Spiller på frykt

Totalt 228 ungdommer ble registrert for lovbrudd i 2016. Av dem var 82 ungdommer innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. Denne gruppen har hatt størst økning når det gjelder registrert kriminalitet i 2016.

– Vi er bekymret for noen minoritetsgutter som dominerer negativt der de har vært. Det gjelder både i Kvadraturen, i ulike bydeler og ungdomsklubber. De spiller på frykt ved å bruke trusler om vold, de har uført vold, og truet med pengeinnkreving. Vi kjenner til at minoritetsgutter har utfordringer på flere plan knyttet til språk, kultur og familiære utfordringer. Mange sliter med traumer, er sinte på systemet og frustrert over egen livssituasjon, så det er en sammensatt problemstilling, sa Karin Berthelsen.

Flere gjengangere

Rapporten avdekker at antall unge gjengangere har økt fra 6 ungdommer i 2015, til 13 ungdommer i 2016.

– Unge gjengangere er registrert med fem forhold eller mer i 2016, og årsaken er ofte sammensatt. Rus er en fellesnevner, og flere sliter med psykisk helse og kommer fra vanskelige oppvekstmiljø. Kriminalitet begått av ungdom er en utfordring som vi tar på alvor, og som vi jobber systematisk med dette på system- og individnivå i et tverretatlig samarbeid, sa Berthelsen.

Kontaktperson for media

Karin Berthelsen, Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende team: 900 10 703
Grete Pedersen, leder for forebyggende avsnitt i politiet: 990 90 878

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 05.04.2017 09:00
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?