Gå til hovedinnhold

Odderøya renseanlegg blir delvis ute av drift

Fra mandag 20. februar til fredag 10. mars vil deler av Odderøya renseanlegg være ute av drift. I denne perioden vil det være redusert rensing av avløpsvannet.

Utbedre kanalene

Disse sedimenteringsbasengene i Odderøya renseanlegg skal brukes videre sammen med det nye og det er kanaler som leder inn til dette og forbinder de to anleggene som skal utbedres.– Vi må utbedre kanalene i den eldre delen av renseanlegget på Oddderøya, som ble satt i drift i 1993. Betongkvaliteten i de områdene som skal rehabiliteres de neste tre ukene er svært slitt etter 23 års drift, sier seksjonsleder for avløp og miljø i ingeniørvesenet i Kristiansand kommune, Torleif Jacobsen.

De kanalene som nå utbedres med skal benyttes videre som en del av det nye Odderøya renseanlegg.

Med rehabiliteringen forlenger ingeniørvesenet levetiden på de gamle kanalene til nivå med det nybygde renseanlegget. Arbeidet må pågå over 19 døgn blant annet fordi betongarbeidet krever tørketid. 

Utslippstillatelse

– Arbeidet påvirker den normale rensingen og utslippene vil i perioden overskride de kravene som er gitt av forurensningsmyndighetene. Odderøya renseanlegg har imidlertid fått den nødvendige tillatelsen av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder for utbedringsperioden, sier Torleif Jacobsen.

Under arbeidet med fornyelse av det gamle anlegget, vil avløpsvannet pumpes som normalt inn på Odderøya renseanlegg og renses gjennom det mekaniske rensetrinnet, innløpsrister og sandfang. Avløpsvannet vil deretter gå i omløp forbi det kjemiske rensetrinnet (kjemisk felling) og forbi utløpskummen. Avløpsvannet vil slippes ut i renseanleggets ordinære overløpsledning på dypvannsutslipp utenfor Odderøya – nærmere bestemt vestsida, mellom Odderøya og Dybingen.

Renser mekanisk

– Vi vil rense avløpsvannet mekanisk. Det vil si at vi tar vi ut de største partiklene og fett fra avløpsvannet, så det blir dermed noe rensing av avløpsvannet, sier Jacobsen, som understreker at i den grad publikum vil merke noe til utslippene, vil det dreie seg om grått vann og noe lukt. Utslippspunktet utenfor Odderøya har strømforhold som fører avløpsvannet utover og inn i elvestrømmen fra Otra. Der fortynnes avløpsvannet relativt fort og føres ut til havs, sier seksjonslederen på Odderøya rensenalegg.

Torleif Jacobsen opplyser at ingeniørvesenet legger arbeidet som dette til den kalde årstiden når det er minst aktivitet i og langs skjærgården. Det er den tiden av året hvor det er minimalt med aktivitet i og på sjøen som kan ta skade eller generes av utslippet.

Kontakt for mediene

Torleif Jacobsen, seksjonsleder for avløp og miljø i ingeniørvesenet:  995 38 399  

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 17.02.2017 07:40
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?